Elldor.Info

Agenţie de presă şi ziar online

Examene 2012 cu reguli noi: Istoria – obligatorie pentru profilul umanist. Româna – obligatorie pentru alolingvi

Publicat 18:38 | 21 dec. 2011 // Republica Moldova, Social // 1.902 vizualizări

Disciplina „Istoria” va fi reabilitată în grila disciplinelor de examene obligatorii pentru absolvirea examenelor de bacalaureat, ca examen de profil pentru absolvenţii de la profilul umanist. Limba şi literatura română va fi prima probă în sesiunea de absolvire a gimnaziului şi de bacalaureat şi pentru elevii alolingvi, informează Serviciul de presă al Ministerului Educaţiei.

Miercuri, 21 decembrie, a avut loc şedinţa Comisiei Naţionale de Examene, în cadrul căreia au fost aprobate metodologiile de organizare şi desfăşurare a evaluării finale din învăţământul primar, examenelor de absolvire a gimnaziului, examenelor de bacalaureat şi examenelor de absolvire, în regim extern, a treptelor de şcolarizare. Au fost aprobate, de asemenea, programele actualizate la disciplinele de examene, sesiunea 2012, şi modelul unic de „Dosar personal al elevului” la treapta primară/gimnazială şi liceală.

Ministrul Educaţiei, Mihail Şleahtiţchi, a declarat că, pentru sesiunea 2012, Comisia Naţională de Examene a aprobat decizii importante, care vor eficientiza procedura de examinare în planul calităţii, transparenţei, obiectivităţii şi autenticităţii rezultatelor.

Directorul Agenţiei de Evaluare şi Examinare, Adrian Ghicov, a menţionat că agenţia vine cu mai multe elemente de noutate pentru sesiunea de examinare 2012.

Pe lângă noutăţile menţionate mai sus, candidaţii la examenele de bacalaureat vor semna o declaraţie, înainte de fiecare examen, prin care vor confirma că sunt informaţi despre faptul că pentru eventuala introducere a obiectelor interzise (tabele, manuale, dicţionare, ceruză, notiţe, calculatoare de buzunar, telefoane mobile, staţii de emisie-recepţie a informaţiei, alte surse de recepţionare şi transmitere a mesajelor) în sala de examene, vor fi eliminaţi din acest examen, indiferent dacă au folosit sau nu acele resurse.

Părinţii vor avea acces, împreună cu candidatul, la lucrările de la examen, atunci când vor trebui să decidă referitor la înaintarea cererii de contestare a rezultatului obţinut la examenele de bacalaureat.

Candidaţii la bacalaureat care vin din colegii vor fi arondaţi la liceele teoretice pentru a susţine examenele de bacalaureat (până acum, ei susţineau examenele în instituţia din care proveneau).

Sub aspect psihopedagogic, au fost omise din metodologie lexemele „supraveghetor” şi „fraudă” şi au fost înlocuite cu „asistent în centrul de examen” şi „derogare de la metodologie”.

În ceea ce priveşte creşterea transparenţei, printr-o mai amplă angajare a mass-media în organizarea şi desfăşurarea examenelor de absolvire a treptelor de şcolarizare, preşedintele Comisiie Naţionale de Examene va fi cel care va stabili modalitatea şi instrumentele de mediatizare a examenelor de bacalaureat, în scopul respectării principiului transparenţei decizionale şi informării adecvate a societăţii.

Elemente de continuitate semnalate de Serviciul de presă al Ministerului Educaţiei:
– Membrii comisiilor de verificare a lucrărilor de bacalaureat vor fi desemnaţi aplicându-se principiul de rocadă a specialiştilor.
– Va fi continuată testarea de laborator a itemilor din testele de examene.
– Vor fi organizate testări pe eşantion reprezentativ a materialeor de examene.
– Vor fi organizate testări pe tot eşantionul de candidaţi la examenele din sesiunea 2012.

Elldor.Info

Comentarea e interzisă

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!