Elldor.Info

Agenţie de presă şi ziar online

DRP: Sesiunea de finanţare pentru 2012 se închide la 31 ianuarie

Publicat 16:39 | 17 ian. 2012 // Cultură, Mapamond, România // 991 vizualizări

Au mai rămas 14 zile până la închiderea sesiunii de finanţare pentru anul 2012

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP) anunţă că au mai rămas 14 zile până la închiderea sesiunii de finanţare pentru anul 2012.

În acest context, încurajăm solicitanţii (asociaţiile, fundaţiile, organizaţiile, instituţiile sau persoanele fizice şi juridice reprezentative aparţinând comunităţilor româneşti de pretutindeni din afara graniţelor) să trimită proiectele până pe data 31 ianuarie 2012.

DRP atrage atenţia că proiectele care nu respectă rigorile impuse nu vor intra în procedura de evaluare.

Reamintim pe această cale procedura de urmat:

Cererea de finanţare pe suport hârtie, însoţită de anexe, se va trimite prin corespondenţă recomandată sau curier la sediul DRP, la următoarea adresă: Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, Bulevardul Primăverii, nr. 22, sector 1, cod poştal 011972, Bucureşti, România.

Cererea de finanţare electronică, în format Word, se va trimite prin e-mail, la următoarea adresă: drp@dprp.gov.ro.

Precizăm că dosarul de finanţare trebuie însoţit, obligatoriu, de următoarele documente:

 1. Declaraţia pe proprie răspundere completată de către reprezentantul legal, persoana împuternicită (dacă este cazul) şi coordonatorul de proiect, semnată, ştampilată şi datată (original);
 2. Actul de împuternicire autentificat, în cazul în care cererea de finanţare nu este semnată de reprezentantul legal al solicitantului, ci de o persoană împuternicită în acest sens (original);
 3. Actul constitutiv/statutul, hotărârea judecătorească sau actul de înregistrare, certificatul de înregistrare fiscal, dacă este cazul (copii după original şi traducerile în limba română);
 4. Bilanţul contabil aferent întregului an fiscal precedent (copie);
 5. Documentele care dovedesc proprietatea/dreptul de construcţie asupra infrastructurii şi terenului, pentru proiecte care implică execuţia de lucrări (copie):
  • Act de proprietate sau contract de concesiune;
  • Documente cadastrale şi înregistrarea terenurilor în registre (extras de carte funciară);
  • Avizul/autorizaţia de construcţie;
 6. Actul de proprietate sau contractul de închiriere a spaţiului, pentru proiecte care implică achiziţionarea de bunuri (copie);
 7. CV-urile reprezentantului legal, persoanei împuternicite, dacă este cazul, şi al coordonatorului de proiect;
 8. Copie după actul de identitate (carte de identitate, buletin sau paşaport) al reprezentantului legal, persoanei împuternicite (dacă este cazul) şi al coordonatorului de proiect.

Valoarea maximă solicitată pentru un proiect nu trebuie să depăşească sumele specificate pentru fiecare program:

Un solicitant nu poate depune mai mult de un proiect pe an pentru un Program de finanţare (maxim 4 proiecte pe an, câte unul pentru: Cultură – „Constantin Brâncuşi”, Educaţie – „Nicolae Iorga”, Mass-media – „Mihai Eminescu”, Spiritualitate şi tradiţie – „Andrei Şaguna”).

Beneficiarii finanţărilor nerambursabile DRP vor fi anunţaţi după data de 15 martie 2012.

Sursa: dprp.gov.ro

Comentarea e interzisă

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!