Elldor.Info

Agenţie de presă şi ziar online

Prostituţia – şi vânzătorul, şi cumpărătorul îşi pierd libertatea

Publicat 00:27 | 27 ian. 2012 // Elldorscop, Social, Spiritualitate // 1.193 vizualizări

Prostituţia

Prostituţia îl face pe om să se vândă. Iar odată vândut, nu-şi mai aparţine sieşi, ci cumpărătorului.
Cel care a plătit o sumă de bani primeşte dreptul de a se folosi de trupul persoanei cumpărate după cum pofteşte.

Ce înseamnă asta?
Că cel ce se vinde nu mai este stăpân pe propriul său trup, de vreme ce suma plătită îl obligă să se ofere oricui i-o cere.
Devine un obiect, care poate fi cumpărat şi folosit după cum se doreşte.

Unora li se poate părea că, dimpotrivă, aici se arată cât de liber este omul, că are puterea chiar să se vândă pe sine.
Dar prin această mişcare greşită omul îşi pierde libertatea.
El nu mai este liber să-şi aleagă partenerii, modul în care să-i fie folosit trupul etc. Este deposedat de dreptul de a dispune liber de propriul trup.
Iar asta denotă că este rob, sclav şi nicidecum o fiinţă liberă.

Prostituţia nu loveşte doar în persoana care s-a vândut, ci şi în cel ce a cumpărat.

Cel care îşi vinde trupul în scopul dobândirii unui profit de natură materială şi-l întinează.
Iar cumpărătorul luându-l pentru a se folosi de el, face ca şi trupul său să se întineze.

E clar că nu putem rămâne curaţi atât timp cât ne aflăm în noroi.
Nici cumpărătorul nu mai este un om liber, ci un om stăpânit de patima desfrânării.

Folosirea funcţiei sexuale în mod necumpătat e dovada faptului că această funcţie a fost pervertită şi că este folosită în sens contrar naturii, căci ea caută doar plăcerea.

Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că: „Nimic nu este rău din cele ce sunt, decât reaua întrebuinţare, care vine din negrija minţii de-a cultiva cele fireşti”.

Cel ce se vinde şi cel ce cumpără nu mai păstrează în ei dorul după unirea spirituală.
Trupul nu mai e dăruit ca rod al iubirii spre comuniune.
E redus la un simplu instrument de plăcere sexuală, deşi Sfântul Apostol Pavel ne avertizează că „trupul nu este pentru desfrânare” (l Cor. 6, 13), „este templu al Duhului Sfânt” (l Cor. 6, 19).

Celor ce au căzut în postura de a-şi vinde trupul sau în cea de a cumpăra trupuri, trebuie să le vestim că au posibilitatea îndreptării, revenirii la o stare bine plăcută lui Dumnezeu.

Şi să nu uite niciodată că „în cer va fi mai multă bucurie pentru un păcătos care se pocăieşte, decât pentru nouăzeci şi nouă de drepţi care n-au nevoie de pocăinţă!” (Luca 15,7).

Adrian Cocoşilă
CrestinOrtodox.ro

Comentarea e interzisă

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!