Elldor.Info

Agenţie de presă şi ziar online

Semnul Sfintei Cruci

Publicat 22:58 | 17 ian. 2012 // Spiritualitate // 841 vizualizări

Cum trebuie să ne facem semnul Sfintei Cruci?

Fiindcă adesea se văd creştini care nu ştiu să-şi facă cruce cum se cuvine, ci numai flutură mâna în dreptul feţei sau în dreptul pieptului şi fac mişcări care nu înseamnă nimic, de aceea socotesc că trebuie să scriu şi despre cum trebuie să ne închinăm.

Nu trebuie să ne facem cruce la întâmplare sau cum ne vine în minte, ci aşa cum ne învaţă Sfânta Biserică dreptcredincioasă, şi anume: împreunăm mai întâi cele 3 degete mai mari ale mâinii drepte, strângându-le pe cele două mai mici în dreptul palmei, şi după aceea aducând cele 3 degete împreunate la frunte, spunem: În numele Tatălui, apoi, pogorându-le la piept, spunem: şi al Fiului, apoi atingând umărul drept şi pe cel stâng spunem: şi al Sfântului Duh, adăugând apoi cuvântul: Amin!

De ce ne facem semnul Sfintei Cruci?

După cum se observă, semnul Sfintei Cruci se face foarte uşor. Cu toate acestea, prin el mărturisim întreaga credinţă.

Când, pentru a ne însemna cu semnul Sfintei Cruci, împreunăm cele 3 degete mai mari ale mâinii drepte, prin aceasta marturisim credinţa noastră că într-un singur Dumnezeu sunt trei Ipostasuri sau Persoane: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, iar cu cele două degete mai mici pe care le strângem către mijlocul palmei, închipuim cele doua firi ale Domnului nostru Iisus Hristos, firea dumnezeiască şi firea omenească.

Cu alte cuvinte, mărturisim că Fiul lui Dumnezeu, când a binevoit a Se naşte din Sfânta Fecioară Maria, fără să înceteze a fi Dumnezeu adevărat, S-a făcut Om desăvârşit.

Ştiind că Domnul Iisus Hristos a fost răstignit pe cruce, aşadar, făcând asupra-ne semnul Sfintei Cruci cu trei degete, întru Închipuirea Sfintei Treimi, mărturisim că mântuirea noastră s-a săvârşit sub Sfânta Cruce şi de aceea trebuie să ne aducem aminte pururea de ea.

După aceea, când ducem degetele mâinii drepte la funte, trebuie să ştim că prin aceasta noi rugăm pe Dumnezeu să ne lumineze mintea şi cugetarea noastră, făgăduindu-ne să cugătăm pururea la Dânsul.

Când de la frunte pogorâm mâna la piept, prin aceasta arătăm că suntem gata să-l iubim pe Dumnezeu din toată inima noastra şi, în sfârşit, când atingem umerii, prin aceasta închinăm lui Dumnezeu toate puterile noastre sufleteşti şi trupeşti şi-L rugăm să ne dea putere şi dorinţă de a-L sluji şi a-I bineplăcea Lui.

Cu alte cuvinte, semnul Sfintei Cruci, aducându-ne aminte de tot ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi, ne aduce aminte totodată, şi de tot ceea ce noi înşine trebuie să facem pentru El.

Iată de ce este bine să ne însemnăm cu semnul Sfintei Cruci şi pe noi înşine şi pe lucrurile din jur, adică mâncarea, hainele, locuinţa etc, căci în Cruce se află puterea şi harul lui Dumnezeu. Semnul Sfintei Cruci trebuie însemnat nu numai cu degetele mâinii, „ci şi cu mintea, printr-o vie şi desăvârşită credinţă”.

Alin Nasser
CrestinOrtodox.ro

Comentarea e interzisă

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!