Elldor.Info

Agenţie de presă şi ziar online

Marian Lupu: „Partener strategic pentru Republica Moldova este în continuare Federaţia Rusă”

Publicat 23:28 | 03 Feb 2012 // Accente Info, Politică, Republica Moldova // 2,579 vizualizări

Captură Privesc.eu

În seara zilei de vineri, 3 februarie, preşedintele interimar al Republicii Moldova, Marian Lupu, preşedintele Parlamentului, a oferit, la Palatul Republicii, recepţia tradiţională de început de an pentru corpul diplomatic acreditat la Chişinău.

La recepţie au participat, de asemenea, şefii grupurilor parlamentare, şefii comisiilor parlamentare, premierul Vlad Filat, membrii Guvernului Republicii Moldova.

“Ţin să exprim recunoştinţă partenerilor noştri pentru mesajul de sprijin parcursului european al Moldovei adresat Comisiei Europene, dar şi pentru includerea ţării pe lista statelor prioritare beneficiare de asistenţa tehnică acordată de guvernele acestor ţări”, a declarat în discursul său Marian Lupu.

Preşedintele interimar al Republicii Moldova a spus că, în 2011, “s-a reuşit reluarea intensităţii relaţiilor bilaterale cu Ucraina”, şi că “la fel, putem constata o ascensiune calitativă a relaţiilor noastre cu România”.

“Partener strategic pentru Republica Moldova este în continuare Federaţia Rusă”, a declarat Marian Lupu.

“Relaţiile moldo-ruse pe parcursul anului 2011 au avut un caracter echilibrat, determinat de interesul comun pentru dezvoltarea unei colaborări reciproc avantajoase”, a adăugat preşedintele interimar.

“Agenda relaţiilor RM-SUA a urmărit obiectivul de a avansa în cadrul dialogului strategic bilateral, soldat cu intensificarea contactelor”, a menţionat, de asemenea, Marian Lupu în discursul rostit în faţa corpului diplomatic acreditat la Chişinău.

Video de la recepţie: Vlad Filat a pupat-o pe Victoria Lupu, soţia preşedintelui interimar

Elldor.Info

 A L O C U Ţ I U N E A
Domnului Marian LUPU, Preşedinte interimar al Republicii Moldova,
pentru recepţia cu prilejul anului 2012, oferită Ambasadorilor acreditaţi în Republica Moldova

Stimate doamne şi stimaţi domni deputaţi şi miniştri,
Excelenţele Voastre, doamnelor şi domnilor Ambasadori,
Onorată asistenţă,

Astăzi am prilejul să reiterez felicitările cu ocazia intrării în anul 2012 şi să Vă doresc Dumneavoastră şi popoarelor, pe care le reprezentaţi cu înaltă demnitate, un an nou frumos, plin de realizări, de prosperitate şi bunăvoinţă !

Acum doresc să împărtăşesc cu Domniile Voastre unele reflexii asupra evenimentele trecute care au marcat destinele mai multor ţări şi popoare, inclusiv cel al poporului moldovean, precum şi asupra perspectivelor trasate pe care intenţionăm să le realizăm.

Anul 2011, în opinia mea, va intra în istorie ca unul zbuciumat, plin de dramatism, incertitudine, dar şi de speranţe. Am fost cu toţii martorii primăverii arabe, care a zdruncinat canoane politice şi a pus bazele unei transformări serioase a întregii regiuni. Împreună am retrăit, alături de poporul japonez, tragedia adusă de calamităţile naturii. Păstrând în memorie victimele stihiei, aduc omagiu poporului japonez, care a demonstrat un exemplu demn de urmat prin tăria nemaivăzută de caracter şi capacitatea uimitoare de concentrare a eforturilor naţionale.

De asemenea anul 2011 ne-a făcut martorii tulburărilor zonei euro – mai multe ţări europene confruntându-se cu dificultăţi fără precedent în sfera financiară şi cea socială.

Analizând cele întâmplate în anul trecut, este necesar să ne gândim la viitor. Şi dacă în cazul catastrofelor naturale suntem obligaţi doar să înfruntăm consecinţele, apoi în celelalte cazuri, legate de factorul uman, social, economic – avem toate posibilităţile de a evita urmările dramatice. Este de datoria clasei politice din toată lumea să facă tot ce-i stă în puteri pentru a garanta o dezvoltare durabilă a omenirii.

Convieţuind într-o lume globalizată şi interdependentă, noi resimţim, ca şi alte popoare ale lumii, mişcările tectonice atât din litosferă, cât şi din sferele politică, economică, socială care inevitabil se reflectă şi asupra ţării noastre.

Regretabil, dar recunoaştem că anul 2011 nu a adus spiritul de constructivism, responsabilitate, care să ofere societăţii moldoveneşti mult dorita stabilitate. Şi voi fi corect dacă mă voi referi la clasa politică din Republica Moldova, care nu a reuşit să-şi mobilizeze suficient forţele pentru a depăşi criza politică îndelungată şi a crea condiţiile necesare funcţionării adecvate şi eficiente a structurilor de stat. Fiind absolut conştient de lacunele procesului politic din ţară, îmi declar speranţa că în timpul apropiat vor fi formate premisele care să permită ameliorarea situaţiei în toate sferele – politică, economică, socială.

Totodată, în pofida acestor deficienţe, Republica Moldova a reuşit să-şi menţină cadenţa în procesele reformatoare. În acest sens, politica externă a ţării, comunicarea rezultativă cu partenerii noştri a fost şi va rămâne un catalizator de valoare. Apreciind la justa valoare suportul multidimensional oferit, vom continua cu perseverenţă tot spectrul de acţiuni cum se cade unui partener credibil şi eficient.

Cu referinţă la prioritatea ce ţine de parcursul european, menţionez ca rezultat notoriu recenta inaugurare oficială a negocierilor în vederea instituirii Zonei de Comerţ Liber Aprofundat şi Cuprinzător cu Uniunea Europeană. Sunt convins că avansarea acestor negocieri va permite iniţierea discuţiilor privind Agenda de Asociere. Rezultatele celor 4 runde de negocieri pe marginea Acordului de Asociere, precum şi aprecierile partenerilor generează optimism în raport cu perspectivele Republicii Moldova în acest sens.

În acelaşi context şi dată fiind importanţa subiectului pentru societate, menţionez continuarea eforturilor Republicii Moldova în vederea obţinerii liberalizării regimului de vize. Contăm mult pe sporirea gradului de sprijin din partea statelor membre şi sunt convins că, în cazul unui final cu succes, vor avea de câştigat toţi.

Un segment important rămâne colaborarea ţării noastre în cadrul Parteneriatului Estic şi îmi exprim certitudinea că vom reuşi sa valorificăm cât mai amplu gama largă a oportunităţilor oferite de Parteneriat.

Dialogul permanent cu structurile comunitare a fost complementat prin parteneriatul bilateral. Bucură dinamica pozitivă constantă în relaţiile cu statele membre ale Uniunii Europene. Ţin să exprim recunoştinţă partenerilor noştri pentru mesajul de sprijin parcursului european al Moldovei adresat Comisiei Europene, dar şi pentru includerea ţării pe lista statelor prioritare beneficiare de asistenţa tehnică acordată de guvernele acestor ţări.

Mereu ne-am dorit relaţii bune şi reciproc avantajoase cu ţările vecine. Mergând pe această cale în anul 2011, vom menţine cursul şi în viitor.

Astfel, graţie eforturilor susţinute s-a reuşit reluarea intensităţii relaţiilor bilaterale cu Ucraina. Un eveniment important l-a constituit şedinţa Comisiei interguvernamentale mixte după o absentă îndelungată a acestui for. În anul 2012 vom continua mişcarea de ascensiune a relaţiilor moldo-ucrainene pe toate dimensiunile, inclusiv şi la capitolul ce ţine de sporirea rolului Ucrainei în procesul de soluţionare a problemei transnistrene.

La fel, putem constata o ascensiune calitativă a relaţiilor noastre cu România cât la nivel politic prin vizite oficiale şi de lucru, atât şi la cel socio-economic prin creşterea volumului comerţului bilateral etc. Intenţionăm să păstrăm acest ritm şi în anul curent, prioritate fiind în continuare dezvoltarea şi întregirea cadrului juridic bilateral.

Partener strategic pentru Republica Moldova este în continuare Federaţia Rusă. Relaţiile moldo-ruse pe parcursul anului 2011 au avut un caracter echilibrat, determinat de interesul comun pentru dezvoltarea unei colaborări reciproc avantajoase. S-a reuşit menţinerea dialogului politic constant şi constructiv prin organizarea unei serii de întrevederi la înalt nivel şi a celei de-a 12-ea reuniuni a Comisiei interguvernamentale moldo-ruse pentru colaborare economică. Printre obiectivele pentru anul 2012 se evidenţiază finalizarea negocierilor pentru semnarea noului contract cu privire la furnizarea gazelor naturale; convocarea la Chişinău a şedinţei ordinare a Comisiei mixte de colaborare comercial-economică; organizarea Zilelor Culturii Republicii Moldova în Federaţia Rusă. În acelaşi timp, Republica Moldova mizează mult pe abordarea constructivă şi stabilizatoare a negocierilor pe marginea soluţionării transnistrene.

Agenda relaţiilor RM-SUA a urmărit obiectivul de a avansa în cadrul dialogului strategic bilateral, soldat cu intensificarea contactelor. În acest sens vizitele înalţilor oficiali au fost nişte evenimente de o valoare politică inedită. Prioritare pentru anul 2012 rămân a fi continuarea eforturilor de excludere a Moldovei de sub incidenţa Amendamentului Jackson-Vanick, instituirea unui grup parlamentar pentru Moldova în Congresul SUA, îndeplinirea cerinţelor pentru beneficierea în continuare a suportului în cadrul Programului Provocărilor Mileniului, dezvoltarea multidimensională a relaţiilor.

Actuală a fost – şi va fi în continuare – cooperarea regională cât pe dimensiunea vestică, atât şi cu ţările din spaţiul CSI, precum Belarus, Azerbaidjan, Kazahstan, Georgia s.a. Bucură dinamica fluxurilor comerciale, precum şi interesul în creştere pentru plasarea investiţiilor în economia noastră. Intenţionăm să activăm în sensul diversificării cooperării.

La fel, ţin să menţionez ascendenţa relaţiilor noastre cu un partener regional important, precum Turcia, apreciind suportul acordat, în special, autonomiei Găgăuzia.

Pe parcursul anului s-a reuşit dezvoltarea colaborării în spaţiile asiatic şi oriental. Dialogul cu aceşti parteneri a fost marcat de tendinţa de majorare a schimburilor comerciale, de intensificare a fluxului investiţiilor în economia moldovenească, precum şi de creşterea volumului de asistenţă financiară şi tehnică oferită de partenerii noştri din aceste spaţii. În contextual dat, remarcabilă este constituirea unui parteneriat consistent şi de perspectivă cu Republica Populară Chineză.

Ca şi în anii precedenţi, Republica Moldova a acordat o atenţie deosebită activităţii sale în cadrul forurilor internaţionale. Pentru noi, acest fel de activitate este unul benefic şi important pentru deservirea intereselor naţionale şi sporirea vizibilităţii internaţionale a ţării, dar şi o modalitate de a ne aduce aportul la soluţionarea problemelor majore de pe agenda internaţională. Remarcăm cu satisfacţie dinamica activităţii Republicii Moldova în cadrul structurilor CSI, ONU, Consiliului Europei şi mizăm mult pe continuitatea acestui proces.

Cooperarea Republicii Moldova cu OSCE rămâne o platformă importantă pentru informarea comunităţii internaţionale şi continuarea eforturilor de mobilizare în vederea avansării procesului de reglementare a conflictului transnistrean. În acest context au fost desfăşurate consultări intense cu OSCE, Federaţia Rusă, Ucraina, UE, SUA, Germania ş.a., care au permis reluarea negocierilor oficiale în formatul „5+2”, fapt salutat de către comunitatea internaţională.

Luând în consideraţie schimbările politice care s-au produs în regiunea transnistreană, îmi exprim speranţa că anul 2012 poate deveni unul decisiv în stabilirea bazelor legale ale procesului de soluţionare durabilă a problemei. În acest sens vom continua un dialog multidimensional atât în formatul 5+2, cât şi cu fiecare dintre partenerii noştri, pentru a garanta un proces continuu al normalizării situaţiei în interesul populaţiei de pe ambele maluri ale Nistrului.

Doamnelor şi Domnilor Ambasadori,

Vă aduc sincere mulţumiri pentru colaborarea fructuoasă cu ambasadele acreditate la Chişinău, iar prin intermediul Domniilor Voastre – şi cu ţările pe care le reprezentaţi. Doresc nouă tuturor forţe şi energie pentru a păstra în viitor ceea ce s-a reuşit bun şi util până în prezent şi pentru a dezvolta în continuare cele mai cordiale şi eficiente relaţii între Republica Moldova şi ţările Dumneavoastră.

Încă o data la Mulţi Ani! Fericire, bunăstare şi prosperitate Domniilor Voastre şi popoarelor pe care le reprezentaţi!

Sursa: Serviciul de presă al Aparatului Președintelui Republicii Moldova

2 Comentarii

 1. Vasile says:

  Dar eu înțelesesem,că partenerul strategic al RMoldova este Uniunea Europeană. Cum n-ai da, dar Lupu tot la pădure se uită.

 2. Maria Isaicu / s. Cocieri says:

  (moderat)Marian Lupu a stat in genunchi zilelle tecute
  la Moscova in fata unui popa (moderat) Kiril / unicul oficial strain de altfel /
  iar tankurile rusesti stau mereu la Nistru.
  Jos ocupatia ruseasca din RM !
  Traiasca Re-Unirea cu România !

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!