Elldor.Info

Agenţie de presă şi ziar online

Nelegiuitul s-a născut pentru ziua nenorocirii. Nici nu bănuieşte de ce se poate împiedica

Publicat 09:27 | 09 feb. 2012 // Racursiu, Spiritualitate // 1.040 vizualizări

Înţelepciunea lui Solomon, fiul lui David

"Solomon uns rege", Luca Giordano

7. Iată începutul înţelepciunii: Agoniseşte înţelepciunea şi cu preţul a tot ce ai, capătă priceperea.
14. Nu apuca pe calea celor fără de lege şi nu păşi pe drumul celor răi.
15. Ocoleşte-o şi nu merge pe ea, treci pe alăturea şi du-te mai departe;
16. Căci ei nu dorm până nu făptuiesc rău şi nu-i mai prinde somnul până nu fac pe cineva să cadă.
17. Căci ei se hrănesc din pâine agonisită prin fărădelege şi beau vin dobândit prin asuprire.
18. Calea drepţilor e ca zarea dimineţii ce se măreşte mereu până se face ziua mare;
19. Iar calea celor fără de lege e ca întunericul şi ei nici nu bănuiesc de ce se pot împiedica.

(Capitolul 4)

16. Şase sunt lucrurile pe care le urăşte Domnul, ba chiar şapte de care se scârbeşte cugetul Său:
17. Ochii mândri, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat,
18. Inima care plănuieşte gânduri viclene, picioare grabnice să alerge spre rău,
19. Martorul mincinos care spune minciuni şi cel care seamănă vrajbă între fraţi.

(Capitolul 6)

7. Cel ce ceartă pe batjocoritor îşi atrage dispreţul şi cel ce dojeneşte pe cel fără de lege îşi atrage ocara.
8. Nu certa pe cel batjocoritor ca să nu te urască; dojeneşte pe cel înţelept şi el te va iubi.
9. Dă sfat celui înţelept şi el se va face şi mai înţelept; învaţă pe cel drept şi el îşi va spori ştiinţa lui.

(Capitolul 9)

2. Nu sunt de nici un folos comorile dobândite prin fărădelege; numai dreptatea scapă de la moarte.
18. Cel care ascunde ura are buze mincinoase; cel ce răspândeşte defăimarea este un nebun.
21. Buzele celui drept călăuzesc pe mulţi oameni, iar cei nebuni mor din pricină că nu sunt pricepuţi.

(Capitolul 10)

4. Pe toate le-a făcut Domnul fiecare cu ţelul său, la fel şi pe nelegiuit pentru ziua nenorocirii.
5. Toată inima semeaţă este urâciune înaintea Domnului; hotărât, ea nu va rămâne nepedepsită.
7. Când căile omului sunt plăcute înaintea Domnului, chiar şi pe vrăjmaşii lui îi sileşte la pace.
18. Înaintea prăbuşirii merge trufia şi semeţia înaintea căderii.
19. Mai bine să fii smerit cu cei smeriţi decât să împarţi prada cu cei mândri.
33. Se aruncă sorţii în pulpana hainei, dar hotărârea toată vine de la Domnul.

(Capitolul 16)

Selecţie Elldor.Info

"Visul lui Solomon", Luca Giordano, 1693

Comentarea e interzisă

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!