Elldor.Info

Agenţie de presă şi ziar online

Priorităţile SIS în 2012. Marian Lupu a cerut „calitate şi intensitate”

Publicat 08:28 | 01 feb. 2012 // Politică, Radar, Republica Moldova // 2.243 vizualizări

Colegiul Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS) al Republicii Moldova a identificat obiectivele prioritare pentru anul 2012, reieşind din contextul evoluţiei mediului extern şi intern în care decurge procesul asigurării securităţii statului.

Obiectivele prioritare pentru SIS în anul 2012 vor fi: elucidarea fenomenelor, tendinţelor şi activităţilor care comportă potenţial de subminare a intereselor politice, economice şi defensive ale ţării, inclusiv cele care sunt realizate cu antrenarea serviciilor speciale străine;
asigurarea contrainformativă a Forţelor Armate;
acordarea de suport informativ în procesul reglementării politice a diferendului transnistrean;
identificarea, explorarea şi contracararea, în interacţiune cu autorităţile competente, a reţelelor de crimă organizată care activează în detrimentul securităţii statului; combaterea extremismului şi acţiunilor de natură să submineze ordinea constituţională şi stabilitatea internă;
dezvoltarea relaţiilor cu servicii partenere în vederea promovării intereselor naţionale de securitate, combaterii criminalităţii transfrontaliere, terorismului internaţional şi altor ameninţări pentru securitatea regională şi generală.

La 26 ianuarie, a avut loc şedinţa extinsă a Colegiului SIS, cu participarea lui Marian Lupu, preşedintele Parlamentului, preşedinte interimar al Republicii Moldova, în cadrul căreia a fost evaluată activitatea Serviciului în anul 2011, informează SIS într-un comunicat făcut public la 31 ianuarie.

În raportul de bază, Valentin Dediu, director adjunct al SIS, a menţionat că activitatea instituţiei a avut ca obiectiv principal organizarea unui proces operaţional orientat spre dobândirea şi evaluarea datelor privind ameninţările şi riscurile la care este sau poate fi supusă securitatea de stat, valorificarea informaţiilor obţinute prin intervenire, în condiţii legale, în vederea contracarării sau minimizării impactului lor asupra intereselor naţionale de securitate, precum şi contribuirea la realizarea angajamentelor pe care Republica Moldova şi le-a asumat în procesul de consolidare a securităţii regionale şi generale.

Potrivit comunicatului, în 2011, între altele, SIS a efectuat explorări de competenţă şi a furnizat autorităţilor abilitate cu drept de decizie date privind aspiraţii informative din exterior cu potenţial de periclitare a suveranităţii şi independenţei naţionale.

SIS informează că, în interacţiune cu organele împuternicite cu funcţii de protejare a normelor de drept, a contracarat delapidări de resurse bugetare, evaziuni fiscale de proporţii, operaţiuni de spălare a banilor, acţiuni de contrabandă şi corupţie, trafic de droguri şi alte activităţi care atentează la securitatea economică a statului.

În discursul său, Marian Lupu a subliniat că susţinerea informativă a programului de guvernare trebuie să evolueze în calitate şi intensitate, în special privitor la asigurarea anticipată a conducerii statului cu informaţii actuale, pertinente şi utile protejării intereselor naţionale, garantării securităţii cetăţeanului şi societăţii, edificării şi afirmării statului de drept.

Totodată, Marian Lupu s-a pronunţat pentru o monitorizare calificată a proceselor interne în vederea identificării activităţilor ce contravin păstrării stabilităţii sociale, asigurării unei reacţii adecvate la tentativele de dezechilibrare interetnică, interconfesională şi de altă natură, se arată în comunicat.

Eleonora Lisnic
Elldor.Info

Comentarea e interzisă

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!