Elldor.Info

Agenţie de presă şi ziar online

Sinuciderea lui Iuda Iscarioteanul

Publicat 12:51 | 13 apr. 2012 // Spiritualitate // 1.867 vizualizări

Aceasta este intercalată de Sf. Matei (XXVIII, 3-10) între procesul religios şi procesul politic la care a fost supus Domnul.

Iuda asistă la judecarea Mântuitorului de către sinedriu. El se convinge curând că a vândut sânge nevinovat şi constată de la început că toţi judecătorii lui Iisus sunt oameni perverşi până în măduva oaselor.

Când vede că Iisus este trimis înaintea lui Pilat spre a fi ucis, conştiinţa lui se trezeşte dintr-o dată, sub loviturile celei mai necruţatoare remuşcări.

Iuda este însă incapabil de pocăinţă. Dacă, în această clipa hotărâtoare, el ar fi pornit spre Domnul, sufletul său era salvat. Dacă şi-ar fi topit inima în lacrimi de regret, ca Petru, încă putea găsi iertare.

Dar el se îndreaptă tot spre templul iudaic, ca să încerce acolo repararea greşelii. Odată mai mult, el se convinge de perversitatea membrilor sinediriului. Căci atunci când declară că a greşit vânzând sânge nevinovat, i se răspunde cu cinism că aceasta îl priveşte numai pe el. Atunci Iuda aruncă banii în templu şi, ca un deznădăjduit, merge de se spânzură.

Aşa se încheie, după Sfintele Evanghelii, viaţa acestui fiu al Gheenei. În cartea Faptelor Apostolilor, Sf. Luca ne spune însă că Iuda Iscarioteanul nu şi-a găsit sfârşitul numai prin simpla spânzurare. După cuvintele Sf. Petru, el a căzut de la înălţime în adâncul prăpastiei şi plesnind de la mijloc, i s-au vărsat toate măruntaiele (F.A. I, 16-19).

„Iar arhiereii, luând arginţii, au zis: Nu se cuvine a-i pune în vistieria templului, de vreme ce sunt preţ de sânge. Şi, sfătuindu-se, au cumpărat cu ei ţarina olarului, pentru îngroparea străinilor. De aceea s-a şi numit locul acela Ţarina sângelui, până în ziua de azi. Atunci s-a împlinit ceea ce s-a spus prin Proorocul Ieremia, ce zice: Şi au luat treizeci de arginţi, preţul celui preţuit, care s-a preţuit de fiii lui Israil, şi i-au dat pe ţarina olarului, precum mi-a spus mie Domnul. Iar Iisus sta înaintea procuratorului.” (Matei XXVII, 6-11).

Ce cumplită făţărnicie religioasă! Cei ce condamnă la moarte pe cel fără de vină, se arată plini de scrupule în utilizarea celor treizeci de arginţi!

Sursa: Crestinortodox.ro

Comentarea e interzisă

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!