Elldor.Info

Agenţie de presă şi ziar online

Copiii dislexici citesc mai bine dacă spaţiul dintre litere şi cuvinte este mai mare

Publicat 06:43 | 18 iun. 2012 // Elldorscop, Social, Ştiinţă // 1.077 vizualizări

uaua.info

Odată cu mărirea spaţiilor dintre litere şi dintre cuvinte într-o propoziţie, viteza de lectură a copiilor dislexici creşte cu 20%.

Este concluzia unui studiu recent realizat de o echipă de cercetători în psihologia cognitivă de la Universitatea din Aix-Marsiglia şi de la Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) din Franţa, în colaborare cu profesori de la Universitatea din Padova, Italia.

În plus, calitatea lecturii se îmbunătăţeşte de două ori. Rezultatele se obţin fără nicio pregătire prealabilă, mai arată studiul publicat în revista americană “Proceedings of the National Academy of Sciences” (PNAS).

Cercetătorii au testat metoda cu participarea a 54 de copii francezi şi 40 de copii italieni dislexici, cu vârsta cuprinsă între 8 şi 14 ani.

Copiii trebuiau să citească un text din 24 de fraze scrise cu spaţiu normal, apoi cu spaţiu mărit între litere şi cuvinte.

Rezultatul a fost clar imediat, demonstrând o viteză de lectură mai mare şi o precizie mai bună. Distanţa mai mare între literele cuvintelor şi între cuvintele dintr-o frază reduce aşa-numitul “efect de aglomerare”, care îi face pe dislexici să nu poată percepe distinct caracterele dintr-un text.

Încercaţi:

P o t r i v i t   a u t o r i l o r ,   a c e a s t ă   s t r a t e g i e   s i m p l ă   a r   p u t e a    f i    f o a r t e

e f i c i e n t ă    p e n t r u   î m b u n ă t ă ţ i r e a   p e r f o r m a n ţ e l o r   d i s l e x i c i l o r   ş i – i

p o a t e   î n c u r a j a   s ă   c i t e a s c ă   m a i   m u l t.

C o p i i i   c u   f o r m e   m a i   g r a v e   d e   d i s l e x i e   d i n   c a d r u l   a c e s t u i

e x p e r i m e n t   a u   b e n e f i c i a t   c e l   m a i   m u l t  î n   u r m a   m ă r i r i i   s p a ţ i i l o r   î n

t e x t ,   c e e a   c e   d o v e d e ş t e   e f i c i e n ţ a   m e t o d e i.

Dar cercetătorii spun că această metodă nu are niciun efect asupra copiilor nedislexici.

Psihologii, coordonaţi de către Johannes Ziegler, au dezvoltat şi o aplicaţie ad-hoc pentru iPhone şi iPad cu denumirea „DYS”, care permite modificarea spaţiilor în texte, pentru a putea testa eficienţa metodei asupra copiilor proprii.

Dislexia este o tulburare de citire care se manifestă prin citire lentă, cu greşeli şi dificultăţi în înţelegerea textului citit.
Are la bază o disfuncţie neurologică, dar este influenţată şi de factorul eredităţii.

Olga Pârău
Elldor.Info

Comentarea e interzisă

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!