Elldor.Info

Agenţie de presă şi ziar online

Sfârşitul lumii – poate fi acum, poate fi peste o lună sau peste 100 de ani (video)

Publicat 23:54 | 17 aug. 2012 // Racursiu, Spiritualitate // 1.541 vizualizări

Fragmentul evanghelic din această zi (Matei 24, 27-33 şi 42-51) ne mărturiseşte despre cuvintele Domnului Iisus Hristos în legătură cu sfârşitul lumii.

Noi suntem bombardaţi şi asaltaţi cu ştiri şi comentarii care mai de care mai năstruşnice despre ce este şi când va fi sfârşitul acestei lumi.

Sfânta Scriptură ne mărturiseşte că sfârşitul va fi un timp de judecată al faptelor fiecărui om.

Ne rămân întipărite în minte cuvintele Domnului Hristos: „Privegheaţi, că nu ştiţi în care zi vine Domnul vostru”.

Deoarece nu ştim care va fi ziua sfârşitului, trebuie să ne ducem viaţa ca şi cum sfârşitul ei ar fi în această clipă.

Din cuvintele Mântuitorului trebuie să înţelegem că nimeni nu ştie ziua acestui sfârşit. Poate fi acum, poate fi peste o lună sau peste 100 de ani.

Important este cum ne va găsi acel timp al sfârşitului. Dacă ne va găsi pe calea spre desăvârşire, sufletul va sălăşlui în veşnicia sfinţilor lui Dumnezeu.

Fiecare zi să fie un pas spre desăvârşire, înviere şi înălţare.

Evanghelia zilei: Sfârşitul lumii

“Căci precum fulgerul iese de la răsărit şi se arată până la apus, aşa va fi şi venirea Fiului Omului. Căci unde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii.
Iar îndată după strâmtorarea acelor zile, soarele se va întuneca şi luna nu va mai da lumina ei, iar stelele vor cădea din cer şi puterile cerurilor se vor zgudui.
Atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului şi vor plânge toate neamurile pământului şi vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului, cu putere şi cu slavă multă.
Şi va trimite pe îngerii Săi, cu sunet mare de trâmbiţă, şi vor aduna pe cei aleşi ai Lui din cele patru vânturi, de la marginile cerurilor până la celelalte margini.
Învăţaţi de la smochin pilda: Când mlădiţa lui se face fragedă şi odrăsleşte frunze, cunoaşteţi că vara e aproape.
Asemenea şi voi, când veţi vedea toate acestea, să ştiţi că este aproape, la uşi. Privegheaţi deci, că nu ştiţi în care zi vine Domnul vostru. Aceea cunoaşteţi, că de-ar şti stăpânul casei la ce strajă din noapte vine furul, ar priveghea şi n-ar lăsa să i se spargă casa.
De aceea şi voi fiţi gata, că în ceasul în care nu gândiţi Fiul Omului va veni. Cine, oare, este sluga credincioasă şi înţeleaptă pe care a pus-o stăpânul peste slugile sale, ca să le dea hrană la timp?
Fericită este sluga aceea, pe care venind stăpânul său, o va afla făcând aşa. Adevărat zic vouă că peste toate avuţiile sale o va pune.
Iar dacă acea slugă, rea fiind, va zice în inima sa: Stăpânul meu întârzie, şi va începe să bată pe cei ce slujesc împreună cu el, să mănânce şi să bea cu beţivii, Veni-va stăpânul slugii aceleia în ziua când nu se aşteaptă şi în ceasul pe care nu-l cunoaşte, şi o va tăia din dregătorie şi partea ei o va pune cu făţarnicii.
Acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor.” – Matei 24, 27-33 şi 42-51

Sursa: Ziarul Lumina

Arhimandritul Arsenie Papacioc despre Sfârşitul lumii şi semnificaţia numărului 666:

Alte subiecte despre Apocalipsă

Comentarea e interzisă

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!