Elldor.Info

Agenţie de presă şi ziar online

30 noiembrie – Sf. Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României

Publicat 03:00 | 30 nov. 2012 // Mapamond, România, Spiritualitate // 1.619 vizualizări

Sinaxarul: Sf. Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României, Sf. Ier. Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei, Sf. Ier. Frumentie, Episcopul Etiopiei (Dezlegare la peşte)

Diac. George Aniculoaie

Sfântul Apostol Andrei a fost originar din Betsaida, orăşel pe malul lacului Ghenizaret, fiul lui Iona, din Galileea, şi fratele Apostolului Petru.

Înainte de a fi Apostol al Domnului, Sfântul Andrei a fost ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul.

A doua zi după Botezul lui Iisus în Iordan, l-a auzit pe dascălul său Ioan zicând: „Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii” (Ioan 1, 29). Sfântul Andrei, lăsându-l pe Ioan, a urmat lui Hristos, zicând fratelui său Petru: „Am găsit pe Mesia, care se tâlcuieste Hristos” (Ioan 1, 41). Şi astfel, l-a adus şi pe Petru la Hristos. Drept aceea, Sfântului Andrei i se mai spune şi Apostolul cel Dintâi chemat al Domnului. Tradiţia Bisericii ne spune că Sfântul Andrei a propovăduit în Bitinia, la Bizanţ, în Tracia şi Macedonia, cu ţinuturile din jurul Mării Negre, până la Dunăre şi Sciţia (adică Dobrogea noastră) şi până în Crimeea. S-a întors la urmă din nou în Bizanţ, hirotonind acolo episcop pe Sfântul Stahie şi, străbătând celelalte ţări, a ajuns în ţinutul Peloponezului.

Sfântul Andrei a avut un sfârşit de mucenic, fiind răstignit, la Patras, lângă Corint, cu capul în jos, pe o cruce în forma literei X.

Întrucât acest Sfânt Apostol a adus la lumina cunoaşterii lui Hristos pe aceia dintre strămoşii noştri care locuiau în Sciţia Mică, Biserica Ortodoxă Română îl cinsteşte în mod deosebit, socotindu-l luminător şi ocrotitor al României.

Astăzi este pomenit şi Sfântul Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei. Acesta s-a născut în oraşul Mişcolţ, în nord-estul Ungariei, cu puţine zile înainte de Crăciunul anului 1808.

Rămânând orfan de tată, a fost crescut de mamă în credinţa ortodoxă. După ce a studiat filozofia şi dreptul, s-a înscris la Seminarul Teologic Româno-Sârb din Vârşeţ (în Banatul sârbesc de azi). După trei ani de învăţătură şi-a îndreptat paşii spre mănăstirea sârbească Hopovo, unde, după un an de „noviciat”, în ziua de 24 octombrie 1833, înainte de a fi împlinit 25 de ani, a fost călugărit sub numele de Andrei. A activat în cadrul Mitropoliei de la Carloviţ, timp de 13 ani.

Din anul 1846 devine „vicar general” al Episcopiei româneşti vacante a Transilvaniei, cu sediul la Sibiu. S-a implicat direct şi cu multă dăruire în toate acţiunile care urmăreau „emanciparea” românilor. În acelaşi timp, Andrei Şaguna a luptat cu mult curaj, timp de 15 ani, pentru ieşirea Bisericii româneşti din Ardeal de sub jurisdicţia Mitropoliei sârbeşti de la Carloviţ. În decembrie 1864 s-a aprobat restaurarea vechii Mitropolii a Ardealului, iar Andrei Şaguna a devenit Arhiepiscop al Sibiului şi Mitropolit al românilor din Ardeal, Banat şi „părţile de vest” (Crişana). El a întocmit apoi o lege de organizare, cunoscută sub numele de „Statutul organic”, aprobată de un Congres naţional-bisericesc în anul 1868, prin care se prevedea autonomia Bisericii sale faţă de stat, dar şi participarea laicilor la conducerea vieţii bisericeşti, în probleme administrative şi economice. Biserica din Ardeal s-a condus după acest statut până în anul 1925, dar principiile lui de bază s-au păstrat şi în statutele următoare până azi.

Mitropolitul Andrei a fost un adevărat „ctitor” al culturii româneşti din Ardeal, un adevărat „ministru al culturii şi învăţământului”, reorganizând şi vechea şcoală teologică de la Sibiu (existentă din 1786) ca un institut teologic-pedagogic. A fost un ales rugător şi postitor, un desăvârşit liturghisitor, predicator şi păstor de suflete, care a păstrat în permanenţă legătura cu clerul şi credincioşii.

A trecut la cele veşnice la 16/28 iunie 1873, fiind îngropat lângă biserica mare din Răşinari, aşa cum a rânduit el însuşi prin testament, fiind prohodit de un singur preot, „fără predică şi fără pompă”.

Tot astăzi este pomenit şi Sfântul Ierarh Frumentie, Episcopul Etiopiei.

Ziarul Lumina

 

Comentarea e interzisă

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!