Elldor.Info

Agenţie de presă şi ziar online

Ce exportă Republica Moldova

Publicat 20:44 | 13 dec. 2012 // Economie, Republica Moldova // 3.630 vizualizări
customs.gov.md

customs.gov.md

În structura exporturilor de mărfuri (autohtone şi reexporturi) ale Republicii Moldova realizate în perioada ianuarie-octombrie 2012, primul loc îl ocupă articolele manufacturate, pe locul doi se află produsele alimentare şi animalele vii, pe locul trei – maşinile şi echipamentele pentru transport, băuturile şi produsele din tutun clasându-se pe locul patru.

În ianuarie-octombrie 2012, exporturile de mărfuri ale Republicii Moldova au totalizat 1758,6 milioane dolari SUA, un volum superior cu doar 0,1% celui realizat în perioada corespunzătoare a anului 2011, potrivit informaţiilor Biroului Naţional de Statistică (BNS).

În intervalul menţionat, exporturile de articole manufacturate diverse s-au situat pe primul loc, cu o pondere de 23,4% în totalul exporturilor.
În cadrul acestei secţiuni de mărfuri, ponderi însemnate au deţinut exporturile de îmbrăcăminte şi accesorii (52,0% din total secţiune şi 12,2% din total exporturi), mobilă şi părţile ei (18,7% din total secţiune şi 4,4% din total exporturi), încălţăminte (8,7% din total secţiune şi 2,0% din total exporturi), instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control (6,3% din total secţiune şi 1,5% din total exporturi), articole de voiaj; sacoşe şi similare (3,6% din total secţiune şi 0,9% din total exporturi).

Exporturile de produse alimentare şi animale vii s-au clasat pe locul doi, reprezentând 18,6% în totalul valoric al exporturilor.
În cadrul acestei secţiuni de mărfuri, ponderi importante au avut exporturile de legume şi fructe (64,6% din total secţiune şi 12,0% din total exporturi), cereale şi preparate pe bază de cereale (11,9% din total secţiune şi 2,2% din total exporturi), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (6,5% din total secţiune şi 1,2% din total exporturi), carne şi preparate din carne (5,6% din total secţiune şi 1,0% din total exporturi), hrană destinată animalelor (4,9% din total secţiune şi 0,9% din total exporturi), produse lactate şi ouă de păsări (2,6% din total secţiune şi 0,5% din total exporturi), animale vii (2,1% din total secţiune şi 0,4% din total exporturi).

Exporturile de maşini şi echipamente pentru transport s-au situat pe locul trei, deţinând o cotă de 16,5% în total exporturi.
În cadrul acestei secţiuni de mărfuri, ponderi însemnate au avut exporturile de maşini şi aparate electrice (54,8% din total secţiune şi 9,0% din total exporturi), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (13,8% din total secţiune şi 2,3% din total exporturi), vehicule rutiere (13,8% din total secţiune şi 2,3% din total exporturi), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (6,3% din total secţiune şi 1,0% din total exporturi), maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (2,7% din total secţiune şi 0,5% din total exporturi), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (1,4% din total secţiune şi 0,2% din total exporturi), maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor (1,1% din total secţiune şi 0,2% din total exporturi).

Exporturile de băuturi şi tutun s-au clasat pe locul patru, cu o pondere de 11,0% în totalul exporturilor.
În cadrul acestei secţiuni de mărfuri, preponderente rămân a fi exporturile de băuturi alcoolice şi nealcoolice (85,0% din total secţiune şi 9,3% din total exporturi), tutun brut şi prelucrat (15,0% din total secţiune şi 1,7% din total exporturi).

Exporturile de mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă, s-au situat pe locul cinci, reprezentând 10,5% în total exporturi.
În cadrul acestei secţiuni de mărfuri, ponderi importante au avut exporturile de fire, ţesături şi articole textile (42,1% din total secţiune şi 4,4% din total exporturi), articole din minerale nemetalice (17,8% din total secţiune şi 1,9% din total exporturi), articole prelucrate din metal (12,7% din total secţiune şi 1,3% din total exporturi), cauciuc prelucrat (9,0% din total secţiune şi 0,9% din total exporturi), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (6,3% din total secţiune şi 0,7% din total exporturi), articole din lemn, exclusiv mobilă (5,3% din total secţiune şi 0,6% din total exporturi), fier şi oţel (4,5% din total secţiune şi 0,5% din total exporturi).

Exporturile de materiale brute necomestibile, cu excepţia combustibililor, s-au clasat pe locul şase, deţinând o cotă de 8,1% în total exporturi.
În cadrul acestei secţiuni de mărfuri, ponderi semnificative au deţinut exporturile de seminţe şi fructe oleaginoase (59,9% din total secţiune şi 4,8% din total exporturi), minereuri metalifere şi deşeuri din metale (18,1% din total secţiune şi 1,5% din total exporturi), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (11,2% din total secţiune şi 0,9% din total exporturi), cauciuc brut (3,7% din total secţiune şi 0,3% din total exporturi), piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute (2,9% din total secţiune şi 0,2% din total exporturi).

Exporturile de produse chimice şi produse derivate s-au situat pe locul şapte, reprezentând 7,1% în total exporturi.
În cadrul acestei secţiuni de mărfuri, ponderi însemnate au avut exporturile de produse medicinale şi farmaceutice (58,7% din total secţiune şi 4,2% din total exporturi), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (30,2% din total secţiune şi 2,1% din total exporturi), materiale plastice prelucrate (4,8% din total secţiune şi 0,3% din total exporturi). Cea mai mare parte din produsele medicinale şi farmaceutice exportate au constituit reexporturile (84,7%).

Urmează, pe locul opt al acestui top, secţiunea „Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală”, cu o pondere de 4,1% în total exporturi.

În ianuarie-octombrie 2012, comparativ cu perioada corespunzătoare a anului 2011, s-au înregistrat creşteri substanţiale la exporturile de băuturi alcoolice şi nealcoolice (+22,7%), maşini şi aparate electrice (+17,0%), legume şi fructe (+9,9%), fire, ţesături şi articole textile (+30,7%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (+34,2%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (+74,1%), produse medicinale şi farmaceutice (+24,3%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (de 3,1 ori), mobilă şi părţile ei (+17,1%), instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control (+62,1%), vehicule rutiere (+21,1%), tutun brut şi prelucrat (+19,9%), hrană destinată animalelor (+19,6%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (+34,2%), gaz şi produse industriale obţinute din gaz (de 8,0 ori), carne şi preparate din carne (+16,5%), articole din lemn, exclusiv mobilă (+32,4%), construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat (+15,8%), care au favorizat creşterea pe total exporturi cu 11,4%.

Totodată, s-au redus exporturile de seminţe şi fructe oleaginoase (-42,6%), minereuri metalifere şi deşeuri de metale (-60,5%), cereale şi preparate pe bază de cereale (-47,4%), îmbrăcăminte şi accesorii (-7,3%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (-68,2%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-21,1%), încălţăminte (-16,0%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-27,4%), articole din minerale nemetalice (-15,8%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-25,8%), maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (-25,2%), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (-51,2%), maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor (-34,4%), fibre textile şi deşeurile lor (-65,9%), atenuându-se astfel creşterea pe total exporturi cu 12,1%.
Informaţia statistică nu include operaţiunile întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stângă a Nistrului şi din municipiul Tighina (Bender).

Exporturile Republicii Moldova: creştere către CSI, scădere către UE

Elldor.Info

 

Comentarea e interzisă

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!