Elldor.Info

Agenţie de presă şi ziar online

„Cel ce se învaţă a dispreţui pe preot, cu timpul Îl va dispreţui şi pe Dumnezeu“

Publicat 08:52 | 14 dec. 2012 // Interviu, Spiritualitate // 1.253 vizualizări
ekadou.ro

ekadou.ro

Răspunsuri oferite de pr. Ioan Berdan, Parohia „Sfântul Nicolae” din Oneşti, judeţul Bacău.

Părinte, cât de grav este păcatul judecării feţelor bisericeşti?

Este un lucru foarte urât înaintea lui Dumnezeu acesta, un păcat greu, cu consecinţe veşnice. Judecând un cleric, nu judecăm o persoană oarecare, ci judecăm o persoană purtătoare de har. Mântuitorul n-a încredinţat mulţimii predicarea Evangheliei şi misiunea de păstori, de conducări de suflete, ci numai celor pe care i-a ales şi i-a chemat în acest scop.

A judeca feţele bisericeşti, adică pe slujitorii la altarul Domnului, înseamnă a judeca harul care lucrează în ei. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că „dacă îl dispreţuieşte, nu pe el îl dispreţuieşte, ci pe Dumnezeu, Care l-a hirotonit pe el”.

De obicei, judecata este asociată cu bârfa, cu clevetirea, prin care calomniem, defăimăm, umbrim, batjocorim, stricăm bunul nume. Sfântul Apostol Pavel scria corintenilor: „Nu ştiţi, oare, că nedrepţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă amăgiţi: Nici desfrânaţii, nici închinătorii la idoli, nici adulterii, nici malahienii, nici sodomiţii, nici furii, nici lacomii, nici beţivii, nici batjocoritorii, nici răpitorii nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu” (I Cor. 6, 9, 10). Iată, bârfa este pusă pe acelaşi cântar cu alte păcate grele, precum desfrânarea, închinarea la idoli şi celelalte.

Care sunt efectele negative care se răsfrâng în plan spiritual asupra celui care îi defăimează pe slujitorii Domnului?

„Aceştia (referindu-se şi la cei ce judecă şi bârfesc), deşi au cunoscut dreapta orânduire a lui Dumnezeu, că cei ce fac unele ca acestea sunt vrednici de moarte, nu numai că fac ei acestea, ci le şi încuviinţează celor care le fac” (Romani 1, 32). Sau: „Vă spun că pentru orice cuvânt deşert pe care-l vor rosti, oamenii vor da socoteală în ziua judecăţii” (Matei 12, 36). Sfântul Ioan Gură de Aur arată un efect de-a dreptul înspăimântător al acestui păcat: „Cel ce se învaţă a dispreţui pe preot, cu timpul Îl va dispreţui şi pe Dumnezeu”.

Nicoleta Olaru
Ziarul Lumina

Comentarea e interzisă

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!