Elldor.Info

Agenţie de presă şi ziar online

Relaţiile dintre militari – concluziile comisiei

Publicat 19:54 | 04 feb. 2013 // Republica Moldova, Social // 1.351 vizualizări
Foto: MAN

Foto: MAN

Cazurile de aplicare a violenței ca urmare a relațiilor nestatutare nu sunt frecvente în Armata Naţională a Republicii Moldova. Se înregistrează incidente izolate, care sunt raportate procuraturii militare în mod transparent, analizate şi cercetate în detalii, iar cei vinovaţi sunt pedepsiţi conform legii” – sunt concluziile Comisiei pentru studierea fenomenului de încălcare a regulilor statutare în relaţiile dintre militari, constituită prin ordinul ministrului Apărării, Vitalie Marinuţa.

Comisia a stabilit ca relaţiile neregulamentare înregistrate nu depind de mediul în care se află militarii, ci de personalitatea lor, de modul în care se manifestă fiecare în situaţii mai dificile, specifice mediului cazon.

Potrivit Serviciului de presă al Ministerului Apărării, comisia a avut scopul de a analiza starea disciplinei militare în toate garnizoanele şi modul în care sunt raportate şi investigate cazurile respective.

„Pentru o mai mare transparenţă, am decis ca din această comisie să facă parte şi reprezentanţi ai organizaţiilor nonguvernamentale şi ai mediului academic. Astfel, ei au avut rolul principal în cadrul comisiei și au avut acces la tot ce se numeşte armată”, a declarat ministrul Apărării, Vitalie Marinuţa, într-o conferinţă presă susţinută luni, 4 februarie.

Şeful direcţiei Inspecţie Generală a Ministerului Apărării, preşedintele comisiei, colonelul Iurie Briceag, a declarat că cei 16 reprezentanţi ai comisiei şi-au desfăşurat activitatea în 16 unităţi militare. Ei au discutat individual şi în grup cu militarii în termen şi cu cei angajaţi prin contract, verificând modul în care sunt onorate obligaţiile de serviciu.
Au fost examinate condiţiile de trai, hrana ostaşilor, nivelul de asigurare medicală și cu echipament, dar şi gradul de implicare a persoanelor numite în funcții-cheie în profilaxia relațiilor neregulamentare și menținerea disciplinei militare. De asemenea, militarii au primit anchete anonime, elaborate de Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (ULIM), pe care le-au completat, iar în baza lor Comisia şi-a formulat concluziile.

Svetlana Rusnac, decanul al Facultăţii de Psihologie şi Asistenţă Socială din cadrul ULIM a informat că 85% dintre militarii intervievaţi, adică 1.161 din numărul total de 1.643, au o atitudine pozitivă faţă de serviciul militar, iar 80% dintre aceştia încurajează şi alţi tineri să îndeplinească serviciul militar.

Comisa a constatat că pentru toţi tinerii, dar în special pentru cei care provin din familii social-vulnerabile, armata reprezintă o oportunitate de a se dezvolta, de a învăţa şi de a căpăta experienţă de viaţă. “Acest lucru demonstrează că Armata Naţională este instituţia în care cetăţenii din Republica Moldova îşi pot găsi un viitor”, este una dintre concluziile comisiei.

Referindu-se la neregulile depistate, sursa citată a declarat că acestea se referă la starea precară a sănătăţii unor militari încorporaţi, ceea ce vorbeşte despre o selectare necalitativă de către comisiile medico-militare din teritoriu. Astfel, potrivit datelor statistice, în 2012 au fost eliberaţi înainte de termen pe motiv de boală 102 militari, iar de la începutul anului 2013 – 5 militari.

Totodată, în unele cazărmi, băi şi cantine lipsesc condiţiile adecvate şi echipamentul necesar. Dar pentru soluţionarea acestor probleme este nevoie de fonduri suplimentare. Reparaţiile cosmetice care se fac anual nu schimba situaţia în mod semnificativ.

Cât priveşte relaţiile neregulamentare, comisia a stabilit că 2.4% dintre militari au declarat că au fost maltrataţi fizic pe parcursul serviciului, ceea ce constituie 20 de persoane din numărul total de 845 de respondenţi. Chiar dacă psihologii susţin că este un procent nesemnificativ, acest lucru urmează a fi analizat minuţios de către conducerea Armatei Naţionale.

S-a stabilit ca relaţiile neregulamentare înregistrate nu depind de mediul în care se află militarii, ci de personalitatea lor, de modul în care se manifestă fiecare în situaţii mai dificile, specifice mediului cazon, care este unul mai riguros.
Anume din acest considerent a fost creat Serviciul psihologic în Armata Naţională, care le va permite psihologilor să lucreze cu fiecare militar individual, în special în situaţiile în care persoana prezintă stări stresante, are reacții spontane sau neprevăzute în colectiv.

Concluziile comisiei urmează a fi analizate de factorii de decizie din Armata Naţională, iar ulterior va fi elaborat un plan de acţiuni pentru redresarea situaţiei la acest capitol, potrivit Serviciului de presă al Ministerului Apărării.

Elldor.Info

Comentarea e interzisă

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!