Elldor.Info

Agenţie de presă şi ziar online

Bundestagul Germaniei acordă burse tinerilor din Republica Moldova

Publicat 13:15 | 19 mart. 2013 // Republica Moldova, Social // 1.119 vizualizări

Bursa Parlamentară Internaţională a Bundestagului German 2014
Procedura de aplicare

Bundestag-GermaniaBundestagul German invită şi în anul 2014, pentru o perioadă de cinci luni, absolvenţi ai instituţiilor de învăţămînt superior din Republica Moldova la Berlin, pentru ca activând în cadrul biroului unui deputat german să cunoască sistemul parlamentar german, procesele decizionale, precum şi să acumuleze experienţă practică privind activitatea parlamentară.

Programul durează de la 1 martie până la 31 iulie 2014. Participanţii vor primi o bursă lunară în valoare de 450 de Euro. În mod suplimentar vor fi preluate şi costurile de călătorie şi asigurare şi va fi oferită cazare gratuită sau, în cazul în care dispuneţi de cazare proprie, se va acorda o contribuţie pentru aceste cheltuieli în valoare de 250 de euro lunar.

La program vor putea aplica persoanele născute după 01 martie 1984, care au cunoştinţe foarte bune de limbă germană.

Informaţii detaliate despre programul de burse, condiţiile de eligibilitate, procedura de aplicare şi cea de selectare, pot fi preluate de pe pagina de internet www.bundestag.de/ips

Dosarul complet urmează a fi expediat pînă la 30 iunie 2013 prin E-mail: info@chisinau.diplo.de într-un fişier a cărui nume să fie constituit din numele de familie şi prenume, la Ambasada Germană Chişinău, str. Maria Cibotari 35, 2012 Chişinău. Persoanele interesate trebuie să ataşeze la dosar următoarele acte:

– formularul de cerere completat
– scrisoare detaliată de intenţie (maxim 2 pagini)
– diploma de studii (copia legalizată şi scanată, în limba germană sau engleză). Actul doveditor despre absolvirea studiilor poate fi prezentat în cazuri motivate pîna la 31 decembrie 2013. Copia legalizată a diplomei de studii în limba germană sau engleză trebuie să fie prezentată în cadrul interviului de selectare
– actul ce atestă cunoştinţe foarte bune de limbă germană
– două scrisori de recomandare, în limba germană sau engleză (nu mai vechi de un an), o recoman-dare fiind eliberată de un profesor universitar sau angajator, în care să fie apreciată calificarea de profil a solicitantului pe o foaie oficială a instituţiei ce eliberează scrisoarea de recomandare
– o fotografie pentru paşaport în format electronic

În cazul în care aveţi întrebări, persoana de contact din cadrul Ambasadei este doamna Polina Ojog (tel. 22 200 600, e-mail: pr-100@chis.diplo.de).

Direcția comunicare și relații publice a
Parlamentului Republicii Moldova

Comentarea e interzisă

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!