Elldor.Info

Agenţie de presă şi ziar online

Centru american inaugurat la Tiraspol

Publicat 13:00 | 19 mart. 2013 // Republica Moldova, Social // 986 vizualizări
Foto: Ambasada SUA

Foto: Ambasada SUA

Ambasadorul SUA în Republica Moldova, William H. Moser, şi rectorul universității „T. Şevcenko” din Tiraspol, Stepan Beril, au inaugurat oficial „Centrul de limbă engleză şi cultură americană”, luni, 18 martie.

Centrul, care se află într-o fostă sală de studii la etajul doi al clădirii de bază a universităţii, a fost proiectat de Ambasada SUA, dar construit de universitate pe baza unui grant de 38 mii dolari din partea Guvernului SUA. Ambasada SUA a mai donat noului centru cărţi şi DVD-uri în valoare de 12 mii de dolari. Informează misiunea diplomatică americană.

„Puteţi găsi aici literatură clasică americană, cărţi de referinţă şi publicistică, a spus ambasadorul William Moser. Puteţi viziona filme artistice şi documentare în limba originală. Puteţi accesa Internetul şi baza de date digitală. Veţi putea frecventa seminare şi prezentări făcute de experţi americani, atât pe viu, cât şi prin echipament digital pentru video-conferinţe.”

Centru-american-Tiraspol

La eveniment au participat ambasadori şi reprezentanţi din Bulgaria, Franţa, Polonia, Rusia, Uniunea Europeana, ai OSCE şi din regiunea transnistreană, precum şi studenţi şi profesori de la universitate.

Centrul american de la Tiraspol este unul din cele cinci pe care le administrează Ambasada SUA în Republica Moldova. Celelalte patru se află în Chişinău, Bălţi, Ungheni şi Ceadâr-Lunga. Ele sunt menite să ajute la înțelegerea culturii şi valorilor americane şi la studierea limbii engleze.

Elldor.Info

Новый американский центр открывается в Тирасполе

В понедельник, 18 марта, посол США Вильям Мозер и ректор Государcтвенного университета им. Шевченко г-н Берил официально открыли новый „Центр английского языка и американской культуры”.

Дизайн центра, расположенного в бывшей аудитории на втором этаже главного корпуса университета, был разработан посольством, но реконструкцию помещения провел университет с помощью гранта правительства США в сумме 38 000 долларов. Посольство также предоставило центру книги и DVD в сумме 12 000 долларов.

„Здесь вы сможете найти классическую американскую литературу, а также энциклопедии и документальные издания,” – сказал посол Мозер. ” Вы сможете посмотреть художественные и документальные американские фильмы на их оригинальном английском языке. У вас также будет доступ к интернету и цифровым базам данных. Вместе с тем, вы сможете посещать семинары и общаться с американскими экспертами, как лично, так и используя технологии цифровых видео конференций.”

В мероприятии также приняли участие послы и представители Болгарии, Франции, Польши, России, Европейского Союза, ОБСЕ, приднестровского региона, студенты и преподаватели университета.

Центр является одним из пяти центров, администрированных посольством. Другие находятся в Кишиневе, Бельцах, Унгенах и Чадыр-Лунге. Они созданы, чтобы помочь расширить понимание американской культуры и ценностей, а также оказывать помощь в изучении английского языка.

New American Center Opens in Tiraspol

On Monday, March 18, U.S. Ambassador William H. Moser and Shevchenko State University Rector Beril officially opened the new „Center for English Language and American Culture.”

The center, located in a former classroom on the second floor of the university’s main building, was designed by the Embassy but constructed by the university with a $38,000 grant from the U.S. government. The Embassy also donated about $12,000 worth of books and DVDs to the new center.

„Here you can find American classic literature, as well as reference books and works of non-fiction,” said Ambassador Moser. „You can watch American movies and documentaries in their original English. You will be able to access the internet and digital databases. You will also be able to attend workshops and hear from American experts, both in person and through digital video-conferencing technology.”

Also in attendance at Monday’s opening were ambassadors or representatives from Bulgaria, France, Poland, Russia, the European Union, the OSCE, and the Transnistrian region, and students and officials from the university.

The center is one of five the Embassy manages. Others are located in Chisinau, Balti, Ungheni and Ceadir-Lunga. They are intended to help increase understanding of American culture and values, and to teach the English language.

Comentarea e interzisă

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!