Elldor.Info

Agenţie de presă şi ziar online

7 aprilie – Buna Vestire sărbătorită în Republica Moldova, conform stilului vechi

Publicat 02:32 | 07 apr. 2013 // Spiritualitate // 2.855 vizualizări

Maica-Domnului-3Dumnezeu nu forţează libertatea omului. Pentru mântuire, este necesară participarea omului, împreună-lucrarea omului cu Dumnezeu.
Recrearea lumii începe prin Întrupare, iar acordul pe care Fecioara Maria îl exprimă („Fie mie după cuvântul tău”) reprezintă participarea umanităţii la această lucrare.
Dumnezeu a creat omul fără participarea acestuia din urmă, dar îl mântuieşte doar cu participarea lui.

Creştinii ortodocşi din Republica Moldova, care în majoritate se conduc de calendarul de stil vechi, respectat de Biserica Ortodoxă Rusă, sărbătoresc duminică, 7 aprilie, Buna Vestire.

O sărbătoare care la 7 aprilie 2009 a fost înnegurată de violenţe şi devastări ale sediilor Preşedinţiei şi Parlamentului, ca urmare a deturnării caracterului paşnic al protestelor împotriva „fraudării alegerilor parlamentare din 5 aprilie de către comunişti”.

Biserica Ortodoxă Română a sărbătorit Buna Vestire la 25 martie (diferenţa dintre calendarele nou şi vechi fiind de 13 zile).
De Buna Vestire, ca şi în Duminica Floriilor, este dezlegare la peşte.

Buna Vestire

Buna Vestire ne aminteşte de ziua în care Arhanghelul Gavriil i-a vestit Fecioarei Maria că a fost aleasă să devină Mama lui Iisus Hristos.

Buna Vestire inaugurează “plinirea timpului”, adică împlinirea făgăduinţelor şi pregătirilor venirii lui Hristos. Maria este chemată să-L zămislească pe Fiul lui Dumnezeu.
Acceptând, a devenit Născătoare de Dumnezeu. Maria îşi exercită libertatea alegerii ascultând şi prin aceasta este o ucenică desăvârşită a Fiului ei, care, în ascultare faţă de Tatăl, îşi împlineşte libertatea tocmai îndeplinind voia Tatălui.
Naşterea Mântuitorului Iisus Hristos are loc numai după ce zămislirea Lui s-a făcut cu acordul liber al Maicii Domnului: „Fie mie după cuvântul tău” (Luca 1, 38) – i-a spus Fecioara Maria Arhanghelului Gavriil.

Buna Vestire, numită şi Blagoveştenie în popor, pe filieră slavonă, este una dintre cele mai vechi dedicate Maicii Domnului, fiind marcată cu nouă luni înainte de Crăciun. Sărbătoarea este celebrată în Răsărit încă din secolele IV-V, potrivit unor surse, în timp ce altele menţioneză în mod expres anul 550. La Roma sărăbătoarea a fost introdusă abia în secolul al VII-lea.

Fără acest „fie” al Fecioarei Maria, Întruparea nu era posibilă

Maica-Domnului-icoanaBuna Vestire conţine în sine în mod virtual toate praznicele creştine. Odată cu acest eveniment se inaugurează „plinirea vremii” (Gal. 4, 4) şi se descoperă „taina cea din veci ascunsă” (Efes. 3, 9), după expresiile pauline.
Buna Vestire este socotită o sărbătoare a Maicii Domnului, dar ea este şi praznicul Întrupării Domnului din Preasfânta Născătoarea de Dumnezeu prin „umbrirea” Duhului Sfânt şi, în acest sens, începutul iconomiei mântuirii realizate de Fiul lui Dumnezeu Întrupat”, se arată într-un articol semnat de pr. lect. dr. Marian Vild în „Ziarul Lumina”.

Din acelaşi articol mai cităm: „Potrivit Evanghelistului Luca, Arhanghelul Gavriil a fost trimis la Fecioara Maria, care era logodită cu dreptul Iosif din seminţia lui Iuda, în Nazaretul Galileii, pentru a-i vesti Întruparea Fiului lui Dumnezeu.

Felul în care arhanghelul îi vesteşte acest lucru este inedit. Mai întâi o întâmpină pe Fecioara Maria prin cuvintele: „Bucură-te ceea ce eşti plină de har! Domnul este cu tine, binecuvântată eşti tu între femei!” (Lc. 1, 28).

Bucuria pe care i-o vesteşte trimite la bucuria prezenţei lui Dumnezeu, ce caracterizează mesajul evanghelic şi care este opusă tristeţii păcatului.

Maica-Domnului-Pruncul-Iisus-HristosMotivul alegerii divine nu ne este relatat şi, deşi Evangheliile nu ne spun nimic cu privire la trecutul Preasfintei Fecioare, din tradiţia orală, consemnată din vechime la Iuliu Africanul (sec. II), în evangheliile apocrife, în unele scrieri patristice şi în imnografia Bisericii, aflăm câteva amănunte care completează imaginea despre Maica Domnului şi care justifică oarecum cuvintele îngerului.

Astfel, aflăm că ea s-a născut în urma rugăciunilor părinţilor ei Ioachim şi Ana, că a fost închinată Templului, unde a şi petrecut de la 3 la 15 ani, că în Templu a trăit în rugăciune, curăţie şi studiu etc.

Deşi fericită de arhanghel, Maica Domnului se miră în sine de felul în care este abordată: „Ce fel de închinăciune poate să fie aceasta?” (Lc. 1, 29).

Mesajul pe care îngerul îl transmite în continuare îi vesteşte că felul adresării iniţiale îşi are temeiul în faptul că ea a aflat bunăvoinţă (har) înaintea lui Dumnezeu şi că a fost aleasă să zămislească pe Fiul lui Dumnezeu (Fiul Celui Preaînalt), pe Mesia cel aşteptat (Domnul Dumnezeu Îi va da tronul lui David, părintele Său).

Dovedind maturitate spirituală şi multă smerenie, Maica Domnului cere explicaţii: „cum va fi aceasta de vreme ce eu nu ştiu de bărbat?” (Lc. 1, 34).

Atunci i se descoperă faptul că zămislirea va fi prin pogorârea Duhului Sfânt, iar ca semn îi vesteşte zămislirea Elisabetei, care era stearpă.

În urma acestui dialog, Maica Domnului se supune alegerii divine rostind: „Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău!” (Lc. 1, 38).”

Mântuirea este un dar de la Dumnezeu, dar acesta nu forţează libertatea omului, de aceea este necesară şi participarea acestuia.

Este vorba de acea sinergie sau împreună-lucrare a omului cu Dumnezeu pentru a dobândi mântuirea.
Dacă acest lucru este valabil pentru fiecare persoană, care este un microcosmos, el poate fi urmărit şi la scara mai mare a iconomiei mântuirii lumii realizate de Fiul lui Dumnezeu Întrupat.
Chiar momentul Întrupării nu se petrece fără acordul Fecioarei Maria.
Acel fiat (Fie mie după cuvântul tău! – Lc. 1, 38), pe care îl rosteşte Preacurata arhanghelului, acum la Buna Vestire, aminteşte de fiat-ul din cartea Facerii de la crearea lumii (Şi a zis Dumnezeu să fie… – Fac. 1, 3).

Astfel, dacă Dumnezeu creează omul fără participarea acestuia din urmă, nu îl mântuieşte decât cu participarea lui.

Practic, fără acest „fie” al Fecioarei Maria, Întruparea nu era posibilă.

Recrearea lumii (palinghenesia, cf. Mt. 19, 28) începe prin Întrupare, iar acordul pe care Fecioara Maria îl exprimă reprezintă participarea umanităţii la această lucrare.”.

Maica-Domnului-icoana

Locul în care s-a întâmplat Buna Vestire

Icoanele Maicii Domnului

Eleonora Lisnic
Elldor.Info

Comentarea e interzisă

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!