Elldor.Info

Agenţie de presă şi ziar online

Finanţare nerambursabilă pentru 66 de afaceri ale cetăţenilor moldoveni migranţi oferită de “PARE 1+1”

Publicat 20:41 | 23 apr. 2013 // Economie, Republica Moldova, Social // 1.532 vizualizări

PARE-1plus1Un număr de 66 de proiecte investiţionale depuse de cetăţeni moldoveni migranţi şi rudele acestora au fost acceptate pentru finanţare la şedinţa Comitetului de supraveghere a Programului „PARE 1+1” desfășurată la 23 aprilie.

Proiectele investiţionale vizează în total investiţii de aproximativ 46 milioane de lei, în timp ce suma granturilor solicitate în cadrul programului menţionat reprezintă 12 milioane de lei.

Astfel, 1 leu solicitat în cadrul „PARE 1+1” va atrage aproximativ 5 lei investiţii în economie, potrivit unei estimări comunicate de Serviciul de presă al Ministerului Economiei.

Analiza cererilor de finanţare denotă că lucrătorii migranţi moldoveni care doresc să investească remitenţele în propria afacere au muncit preponderent în Italia – 40%, Rusia – 15%, SUA – 7%, Portugalia, Spania – 7%, Irlanda – 4% etc.

Lucrătorii migranţi investesc economiile acumulate preponderent în agricultură (sere, depozite frigorifice, ferme de animale), industrie (brutărie, materiale de construcţie, mobilă, brichete), servicii, turism, construcţii.

Distribuţia teritorială arată că majoritatea cererilor au parvenit din zona Centru a Republicii Moldova (55%), urmată de zona Nord (18%) şi Sud (14%), municipiul Chişinău deţinând 13%.

În cadrul Programului “PARE 1+1”, lucrătorii migranţi şi rudele acestora beneficiază de consultanţă şi informare privind oportunităţile de dezvoltare a unei afaceri, proiectele desfăşurate pe teritoriul republicii, sursele de finanţare a unui proiect investiţional, aspectele legislative ale activităţii antreprenoriale etc.

De asemenea, pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor antreprenoriale, participanţii sunt instruiţi în cadrul seminarelor, care sunt derulate pe module cu o durată totală de 50 de ore academice (10 zile lucrătoare) şi includ următoarele tematici: înregistrarea unei afaceri, management, marketing, contabilitate, planificarea afacerii etc.

Bugetul Programului „PARE 1+1” este de 32 milioane lei. Respectiv, suma granturilor care urmează a fi contractată suplimentar pe parcursul anului 2013 este de 20 milioane lei.

Serviciul de presă al Ministerului Economiei le recomandă pagina de internet www.odimm.md (Organizatia pentru Dezvoltarea Sectorului ÎMM) doritorilor de a iniţia sau de a dezvolta afaceri. Ei se pot înscrie on-line în programul care-i va ajuta să acumuleze cunoştinţe în domeniul antreprenorial şi să beneficieze de susţinere financiară nerambursabilă.

Elldor.Info

Elldor_Info-Avansam

Comentarea e interzisă

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!