Elldor.Info

Agenţie de presă şi ziar online

Intrarea Domnului în Ierusalim: Să primeşti aclamaţii… din smerenie!

Publicat 09:17 | 28 apr. 2013 // Radar, Spiritualitate // 1.547 vizualizări

Intrarea triumfală în Ierusalim este menită doar a accentua şi mai mult, prin contrastul creat, smerita jertfă de pe Cruce.
În Ierusalimul acestei lumi se poate intra, într-adevăr, şi triumfal, dar se iese, obligatoriu, cu o cruce în spate.

Pr-Constantin-SturzuPr. Constantin Sturzu

Momentul intrării Domnului în Ierusalim e unul în totală discordanţă cu modul în care, anterior, Mântuitorul S-a raportat la admiraţia poporului.

Îl găsim, în Evanghelii, cerând discreţie asupra vreunei minuni săvârşite, retrăgându-Se în locuri pus­tii pentru a Se ruga, fugind de mulţimile ce ar fi vrut „să-L ia cu sila, ca să-L facă rege“ (Ioan 6, 15), afirmând în mod categoric: „slavă de la oameni nu primesc“ (Ioan 5, 41).
Chiar şi când Se lăsa înconjurat sau „îmbulzit“ de mulţimile de oameni, nu o făcea decât spre a le fi de folos, „vindecând toată boala şi toată neputinţa“, şi spre a-i învăţa pe toţi calea către Împărăţie.
Când însă Se apropie de Ierusalim, în ultima Sa călătorie, nu numai că nu o face cu discreţie, ba chiar Îşi pregăteşte meticulos intrarea în cetatea sfântă, trimiţând pe ucenicii Săi să-I aducă, dintr-un sat de dinainte, un mânz de asină pe care n-a mai şezut nimeni.
Iisus-Hristos-intrarea-IerusalimIar când, pe traseul pe care-l parcurge, primeşte osanalele celor care aşterneau, pe cale, stâlpări şi chiar hainele lor, la reproşul unor farisei („Învăţătorule, ceartă-ţi ucenicii“), nu numai că nu potoleşte mulţimea, ci le dă o replică descumpănitoare acestor nemulţumiţi: „Zic vouă: Dacă vor tăcea aceştia, pietrele vor striga“ (Luca 19, 40).
Aşadar, pare că Domnul primeşte exact ceea ce a refuzat sistematic de-a lungul întregii perioade în care şi-a desfăşurat misiunea Sa publică, anume „slava oamenilor“.
Pare că ar renunţa, pentru o clipă, la desăvârşita Sa smerenie, acceptând să fie în centrul unei adevărate „băi de mulţime“, nerefuzând aclamaţiile poporului.
Aşa să fie?

Mai întâi să remarcăm că Domnul acceptă aceste manifestări numai înainte de a Se lăsa prins spre a fi răstignit.
El ştia că, dintre cei care-L aclamau acum, se vor găsi destui care să strige, ulterior, la îndemnul căpeteniilor lor: „Răstigneşte-L! Răs­tigneşte-L!“
Până şi romanii din jurul lui Pilat au fost miraţi să constate cât de repede şi-a schimbat opinia acest popor, ce uşor a putut trece de la o extremă la alta.

Procesul la care a fost supus Domnul, umilinţele îndurate, batjocura, bătăile şi scuipările au culminat cu dureroasa şi totodată ruşinoasa moarte de pe cruce (cei spânzuraţi pe lemn erau, de regulă, despuiaţi total).
Încât, prin faptul că a acceptat să fie proslăvit pentru ca, imediat după acest moment, să fie umilit ca ultimul dintre tâlhari, Mântuitorul nu face decât să accentueze şi mai mult desăvârşita Sa smerenie.

Una e să fii umilit în public după ce ai trăit o viaţă în discreţie, alta să fii persoană publică, să primeşti onorurile şi admiraţia mulţimilor, apoi să înduri un supliciu precum răstignirea.
Intrarea triumfală în Ierusalim este menită doar a accentua şi mai mult, prin contrastul creat, smerita jertfă de pe Cruce.
Găsim, în reflecţiile pe marginea traseului intrare triumfală – răstignire, un reper important pentru modul în care orice creştin, mai ales un slujitor al Bisericii, poate accepta a fi „aclamat“.

Dacă atunci când accepţi o anume cinste sau un cuvânt de laudă, ţi-ai şi pregătit inima spre a primi, aproape instantaneu, şi ocara, atunci poţi face dintr-un lucru ce atrage, îndeobşte, ispita slavei deşarte, un exerciţiu de smerenie.
În Ierusalimul acestei lumi se poate intra, într-adevăr, şi triumfal, dar se iese, obligatoriu, cu o cruce în spate.
Cruce pe care putem alege dacă să o urâm (precum tâlharul răstignit de-a stânga Domnului) sau să o iubim.
Întotdeauna, iubirea face diferenţa!

Ziarul Lumina

Recomandat: Ce simbolizează ramurile de salcie şi florile din Duminica Floriilor

Comentarea e interzisă

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!