Elldor.Info

Agenţie de presă şi ziar online

O carte despre cauzele bolilor trupeşti şi celor sufleteşti şi căile de vindecare

Publicat 20:28 | 21 apr. 2013 // Cultură, Spiritualitate // 885 vizualizări

„Pastoraţia bolnavilor“, semnată de părintele diacon Dumitru Bogdan Bădiţă

carte-cauza-bolilor-coperta-baditaÎncadrându-se în tematica anului 2012, declarat de către Patriarhia Română drept An omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor, la Editura „Cuvântul Vieţii“ a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei a văzut lumina tiparului lucrarea „Pastoraţia bolnavilor“, semnată de părintele diacon Dumitru Bogdan Bădiţă.

Lucrarea de faţă reprezintă versiunea îmbunătăţită a tezei de disertaţie susţinute de autor la finalizarea studiilor masterale în domeniul Teologie, Secţia Pastoraţie şi viaţă liturgică, din cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul“ din Bucureşti, în sesiunea iunie 2012.

Teza a fost elaborată sub îndrumarea ştiinţifică a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, profesor la Catedra de teologie pastorală a facultăţii amintite şi care a dat şi acordul pentru publicare.

Rod al reflecţiei personale, ancorate în teologia sacramentală răsăriteană, lucrarea care vede acum lumina tiparului este structurată în zece capitole, fiecare având mai multe subdiviziuni, precedate de un preambul care conturează perspectiva teologiei patristice asupra sănătăţii şi suferinţei.

În capitolul al doilea, părintele autor analizează apariţia suferinţei şi a bolii în lume, efect al căderii în păcat a primilor oameni. De asemenea, autorul proiectează o perspectivă creştină asupra suferinţei, considerate un prilej de sporire duhovnicească, leac pentru tămăduirea sufletului şi cale de sfinţenie.

Capitolele al III-lea şi al IV-lea analizează, pe rând, bolile trupeşti şi pe cele sufleteşti sau spirituale, identificându-se cauzele acestora şi căile de vindecare. Etiologiei şi terapeuticii bolilor psihice le este dedicat cel de al V-lea capitol.

A doua parte a lucrării (capitolele VI-X) are un pronunţat caracter practic. Biserica este loc al vindecării, pentru că îşi întemeiază menirea vindecătoare pe slujirea Mântuitorului, „Doctorul sufletelor şi al trupurilor“, Care a tămăduit „toată boala şi toată neputinţa în popor“ (Matei 4, 23). Sunt reliefate responsabilitatea preotului pentru vindecarea păstoriţilor săi, precum şi principalele mijloace şi metode de pastoraţie a bolnavilor (rugăciunea, lecturile biblice, postul, Sfintele Taine ale Pocăinţei şi Sfintei Euharistii).

Slujbelor adresate în special celor bolnavi – Taina Sfântului Maslu şi celelalte rugăciuni la diferite neputinţe şi boli – le este dedicat în întregime capitolul al VIII-lea. Dorind să evidenţieze permanenţa lucrării social-filantropice şi medicale a Bisericii şi a slujitorilor săi, în capitolul al IX-lea, autorul face o incursiune istorică în activitatea de îngrijire a bolnavilor din primele veacuri, prezentând după aceea, pe scurt, activitatea filantropică şi medicală a Bisericii Ortodoxe Române.

Ultimul capitol constituie o prezentare sintetică a eforturilor misionare actuale ale Bisericii noastre pentru ajutorarea celor aflaţi în suferinţă, oferindu-ne informaţii despre instituţiile bisericeşti de asistenţă socială şi medicală, activitatea preoţilor de caritate şi centrele medicale şi de asistenţă socială.

Concluziile de la finalul lucrării sintetizează principalele aspecte prezentate în tratare. Lucrarea părintelui diacon Dumitru Bogdan Bădiţă este rezultatul unei munci impresionante, lista lucrărilor consultate este foarte bogată, iar aparatul critic a fost ştiinţific întocmit.

Nădăjduim ca această lucrare să sporească înţelegerea sensului duhovnicesc al suferinţei ca remediu pentru vindecarea sufletului, condiţie a însănătoşirii întregii făpturi, şi să constituie un îndemn la întrebuinţarea tuturor mijloacele terapeutice pe care Biserica le pune la dispoziţia membrilor săi spre alinarea suferinţei aproapelui.

Lucrarea poate fi achiziţionată în librăriile şi magazinele de cărţi şi obiecte bisericeşti ale Serviciului Colportaj al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

Editura „Cuvântul Vieţii“

Lista alfabetică a bolilor, a gândirii actuale (GA) şi a gândirii noi (GN) necesare pentru a îndrepta situaţia,
date preluate din cartea “Cauzele spirituale ale bolilor – afirmaţii vindecătoare” a editurii Cristal Life:
http://www.emergia.almeea.com/cauzele-spirituale-ale-bolilor-si-autocorectarea-lor/

 

Elldor_Info-Avansam

Comentarea e interzisă

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!