Elldor.Info

Agenţie de presă şi ziar online

Combaterea neostalinismului. Ce cred rușii azi despre români

Publicat 16:02 | 26 aug. 2013 // Mapamond, Opinii, Politică, Radar, România // 1.453 vizualizări

Viorel-Patrichi-foto4Viorel Patrichi

Iată și reacția agenților de la IA REGNUM NOVOSTI pentru a vedea ce cred rușii azi despre români:
„Conform Constituţiei Moldovei, limba de stat din această ţară este „limba moldovenească pe baza grafiei latine”. Noţiunile de „români”, „popor român” şi „limbă română” sunt creaţia lingviştilor din Transilvania cu grafie latină, au fost inventate la sfârşitul secolului al XVIII-lea. Scrisul moldovenesc există în chirilică din secolul al XVI-lea.

La 31 august 1989, Sovietul Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti a adoptat Legea privind statutul limbii de stat în RSSM şi Legea privind „revenirea” limbii moldoveneşti la grafia latină, în timp ce moldovenii din Transnistria au păstrat grafia chirilică a limbii moldoveneşti.

Conform poziţiei oficiale actuale a României, poziţie împărtăşită şi de susţinătorii unionismului românesc, Moldova este „al doilea stat românesc”, moldovenii sunt „români”, limba moldovenească este „română”. Totodată, conform datelor oficiale ale recensământului din anul 2004, recunoscut de Biroul Naţional de Statistică din Moldova, s-au declarat români 2,2% din numărul locuitorilor ţării, moldoveni – 75,8%. Pe de altă parte, 78,4% din numărul moldovenilor au indicat ca limbă maternă limba moldovenească, iar 18,8% – româna.

Pe de altă parte, este artificială şi însăşi problema ridicată de Bucureşti, după care moldovenii şi ucrainenii ar fi „români”, pentru că identitatea românească a apărut din punct de vedere istoric după identitatea moldovenească. Pe de altă parte, formarea românilor ca naţie a avut loc pe nişte porţiuni de teritoriu din actuala Românie – în Valahia şi în Moldova, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, pe când Basarabia se afla deja în componenţa Imperiului Rus, iar Bucovina – în componeţa Austro-Ungariei.

Cu toate acestea, faptul că a ocupat aceste teritorii în perioadele 1918-1940 şi 1941-1944 serveşte până în prezent pentru Bucureşti ca pretext să afirme că populaţia moldovenească din aceste teritorii ar fi alcătuită din „români” şi să pretindă, într-un fel sau altul, să-şi exercite influenţa şi prezenţa în regiune.

(Pentru a combate ideea neostalinistă, conform căreia moldovenii ar fi altceva decât români, trebuie folosite argumente istoriografice. Nu lingviştii transilvăneni au folosit primii noţiunea de „român”, ci… moldovenii.

Grigore Ureche nota la 1642 în « Letopiseţul Ţării Moldovei » : “Rumânii, câţi să află lăcuitori în Ţara Ungurească şi la Ardeal şi la Maramoroşu, de la un loc sântu cu moldovenii şi toţi de la Râm se trag “. Miron Costin spune mai târziu acelaşi lucru: „Biruit-au gândul să mă apucu de această trudă, să scot lumii la vedere felul neamului, din ce izvor şi seminţie suntu lăcuitorii ţării noastre, Moldovei şi Ţării Munteneşti şi românii din ţările ungureşti, cum s-au pomenit mai sus, că toţi un neam şi odată descălecaţi suntu”.

„Cartea Românească de Învăţătură” a mitropolitului Varlaam a apărut în 1643 şi Varlaam era moldovean, nu transilvănean. El nu a scris „Carte Moldovenească…” În sfârşit, stolnicul Constantin Cantacuzino din Valahia confirmă ce scriu cronicarii moldoveni: „toţi câţi sunt rumâni (…) toţi aceştia dintr-o fântână au izvorât şi cură”. Lingviştii Şcolii Ardelene au scris abia peste o sută de ani despre originea comună a tuturor românilor. Opiniile unor ziarişti şi politicieni ruşi sau ucraineni cu privire la originea şi identitatea românilor arată cât de important şi de actual rămâne studiul atent al istoriei noastre vechi – nota Viorel Patrichi).

Conform studiului „Limba rusă în spaţiul post-sovietic: cercetare comparată a răspândirii ei” (martie 2009), studiu realizat de Grupul de cercetare „Zirkon”, în R. Moldova, limba rusă este considerată limbă maternă de 20% până la o treime din populaţie, preferă să vorbească ruseşte peste 40%, vorbesc ruseşte fluent peste 70%, se pot exprima în rusă peste 90%, înţeleg ruseşte peste 95%.
Pe 1 martie 2011, s-au dat publicităţii rezultatele unui studiu sociologic, efectuat de Institutul CBS-AXA. Aceste rezultate atestă că aproximativ 62% din numărul locuitorilor Republicii Moldova vorbesc liber ruseşte şi scriu în limba rusă corect, 18% vorbesc ruseşte cursiv, dar scriu cu greşeli, 7% pot să se înţeleagă cu vorbitorii de limbă rusă, alţi 5% abia înţeleg rusa, dar nu pot vorbi, şi doar 1% nu o cunosc defel.

Pe de altă parte, conform datelor unui sondaj de opinie din mai 2010, ralizat de autoritarul Barometru al opiniei publice din R. Moldova, peste jumătate din populaţia ţării – 54,1% se pronunţă pentru acordarea statutului de a doua limbă de stat pentru limba rusă, în timp ce contra acestei idei s-au manifestat 38,8% din cei chestionaţi.

Politicienii şi experţii de la Bucureşti recunosc că însăşi doctrina moldovenismului este o ameninţare pentru securitatea naţională a României, scrie „Panorama”. Iar aici ei au dreptate. Dacă peste Prut s-ar fi creat un stat moldovenesc reintegrat, viabil, eficient, democratic, prosper, el ar fi devenit un competitor serios pentru România, iar simpla lui existenţă ar fi fost o ameninţare pentru ea. Bucureştiul face tot posibilul, şi chiar reuşeşte foarte bine, pentru ca această ameninţare să fie atenuată. Îi ajunge iredentismul unguresc din Transilvania, scrie Panorama. Dacă blocul „Pentru unire prin integrare europeană”, condus de Băsescu, ajunge la putere în Republica Moldova, atunci totul se va schimba.

Unii analişti politici din România, iar de câteva ori şi din Polonia, ţară care, împreună cu Suedia, a gândit „Parteneriatul Estic” ca un cordon sanitar de-a lungul frontierei de vest a Rusiei, spun deschis că R. Moldova trebuie să renunţe la Transnistria pentru perspectiva europeană, scrie „Panorama”. Acesta este un apel logic: dacă Transnistria împiedică deplasarea Republicii Moldova spre Europa, fiindcă ea însăşi vrea să se mişte spre Rusia, trebuie să se renunţe la Transnistria.

După ce, la Chişinău, va veni la putere blocul unionist al lui Băsescu, Transnistria va fi pierdută definitiv, scrie „Panorama”. Cu siguranţă că Rusia o va recunoaşte şi, prin analogie cu acordul de „asociere ca membru” sau membru asociat, între UE şi R. Moldova de asemenea se va încheia cu Tiraspolul un acord asimetric de „asociere ca membru”. UE va încerca să păcălească Transnistria cu ajutorul Ucrainei filo-europene, ceea ce va face ca Tiraspolul să se transforme în al doilea Kaliningrad. Desigur, Ucraina nu va doborî avioanele ruseşti şi nici nu va deraia trenurile ruseşti care merg spre Transnistria, însă tensiunea din regiune va creşte dramatic. Băsescu îşi va freca mâinile mulţumit: a luat şi teritoriile, a recuperat şi demografia, a determinat Ucraina să se certe cu Rusia, i-a slujit şi pe americani, crede Ciubașenko.

Formal, R. Moldova se va putea considera stat independent un timp, asociat cu UE, continuă „Panorama”. Aici, s-ar putea să strâmbe din nas şi să facă grimase unii deputaţi la trei ace, cu miniştrii lor, preşedintele de carton, paiaţele de judecători de la Curtea Constituţională, însă practic Basarabia va deveni o parte a României, iar frontiera de est a Uniunii Europene şi a NATO se va muta pe Nistru. Noile autorităţi vor da mâna cu arhiereii şi cu preoţii de la Mitropolia Moldovei, care se supune Bisericii Ruse, ca să poată trece apoi în masă la Mitropolia Basarabiei din cadrul Bisericii Ortodoxe Române.

(Având în vedere că a fost recunoscută de Biserica Ortodoxă Română, care este canonică, rezultă că şi Mitropolia Basarabiei este canonică – nota Viorel Patrichi).

Americanii, în cazul în care nu susţin această idee, vor rămâne indiferenţi faţă de evoluţia evenimentelor, în urma cărora NATO se deplasează cu 50 de mile mai spre Est, iar Rusia şi UE, după cum li se pare americanilor, vor fi tot mai slabe, scrie „Panorama”.
Moscova, care, judecând după toate aparenţele, consideră că nu are cu cine discuta în politica de la Chişinău, se va înţepeni definitiv în Transnistria şi probabil îşi va trimite acolo rachetele, în replică la Scutul american din România.
Uniunea Europeană, adică nemţii, nu vor avea timp niciodată să se ocupe de Basarabia.

Elldor_Info-Avansam

Comentarea e interzisă

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!