Elldor.Info

Agenţie de presă şi ziar online

Schimbarea la Faţă a Domnului – 6 / 19 august (dezlegare la peşte)

Publicat 00:37 | 06 aug. 2013 // Spiritualitate // 1.067 vizualizări

Schimbarea la Faţă a Domnului este sărbătorită la 6 august de creştinii ortodocşi care se conduc de calendarul bisericesc pe stil nou (calendarul gregorian, Biserica Ortodoxă Română) şi la 19 august de cei care se conduc de calendarul pe stil vechi (calendarul iulian, Biserica Ortodoxă Rusă).

Ziarullumina.ro

Ziarullumina.ro

În ultimul an al propovăduirii Sale, cu puţin timp înainte de Sfintele Sale Pătimiri, Mântuitorul Iisus Hristos a plecat în hotarele Galileii, la Muntele Tabor.
A luat cu El pe trei dintre ucenici, pe Petru, pe Iacov şi pe Ioan, şi S-a suit cu ei pe munte ca să se roage.

Acolo, depărtându-se puţin, Hristos S-a urcat pe un loc mai înalt şi Se ruga, iar cei trei ucenici, osteniţi de lungimea drumului şi a rugăciunii, erau îngreuiaţi de somn.

Iar când s-au deşteptat bine, Domnul Hristos S-a schimbat la faţă înaintea lor, strălucind cu slava dumnezeirii Sale.
Atunci au stat înaintea Lui proorocii Moise şi Ilie, care le vorbeau Apostolilor despre Pătimirile Domnului.

Şi văzând slava Lui cea negrăită, faţa Sa luminoasă ca soarele şi hainele Lui albe ca zăpada, Petru a vrut să rămână acolo.
Dar un nor luminos i-a umbrit şi au auzit cuvintele: „Acesta este Fiul Meu Cel iubit, în Care am binevoit; pe Acesta ascultaţi-L!“

Apostolii au fost cuprinşi de frică şi au căzut cu feţele la pământ, dar Domnul, apropiindu-Se, S-a atins de ei spunându-le să nu se teamă şi le-a poruncit să nu spună nimănui nimic, până ce nu va învia din morţi.

Schimbarea la Faţă a Domnului: Sfinţii Părinţi despre minunea de pe Tabor

Ştefan Sfarghie
Sursa: Ziarul Lumina

Elldor_Info-Avansam

Comentarea e interzisă

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!