Elldor.Info

Agenţie de presă şi ziar online

Înălţarea Sfintei Cruci (zi de post)

Publicat 17:05 | 14 sept. 2013 // Spiritualitate // 908 vizualizări

Înălţarea Sfintei Cruci este sărbătorită la 14 septembrie pe stil nou (Biserica Română) şi la 27 septembrie pe stil vechi (Biserica Rusă)

ziarullumina.ro

ziarullumina.ro

Diac. George Aniculoaie

Înălţarea Sfintei Cruci se serbează cu post pentru că ne aduce aminte de Patimile şi Moartea Mântuitorului Iisus Hristos.

În această zi sărbătorim amintirea a două evenimente deosebite din istoria lemnului Sfintei Cruci.
Primul este descoperirea Crucii pe care a fost răstignit Mântuitorul şi înălţarea ei solemnă în văzul poporului de către episcopul Macarie al Ierusalimului, în ziua de 14 septembrie din anul 335. Acest fapt minunat se datorează Sfintei Împărătese Elena, mama Sfântului Împărat Constantin.
Iar cel de-al doilea eveniment este aducerea sau întoarcerea Sfintei Cruci de la perşii păgâni, la anul 629, pe timpul împăratului bizantin Heraclius, care a depus-o cu mare cinste în Biserica Sfântului Mormânt (a Sfintei Cruci) din Ierusalim, după ce patriarhul Zaharia a înălţat-o în văzul credincioşilor, la 14 septembrie 630.

Lumea întreagă stă la piciorul Crucii

Pr. Dumitru Păduraru

Fragmentul evanghelic de astăzi ne îndeamnă să fim cu luare aminte la Sfânta Cruce şi la jertfa Crucii.
Este dramatic şi răscolitor să citeşti despre condamnarea, răstignirea şi moartea Domnului Iisus Hristos.
Vedem câtă răutate şi orgolii mărunte au hotărât sfârşitul Domnului Hristos.
De o parte era Pilat cel timorat, de alta erau nemulţumiţii conducători iudei gata să facă vărsare de sânge pentru a-şi păstra privilegiile.
Lângă Crucea Domnului Hristos stăteau Sfânta Fecioară Maria, mama lui Cleopa, Maria Magdalena şi Ioan Evanghelistul. Lumea întreagă stă la piciorul Crucii; unii nu o cinstesc, alţii o hulesc, însă noi, cei care ne dorim mântuirea, credem cu tărie în puterea Sfintei Cruci.

Mărturisim aşa: „Doamne, arma împotriva diavolului, Crucea Ta o ai dat nouă“.
Dacă Sfânta Cruce este pomul vieţii, noi să fim roadele binecuvântate ale acestuia.
Crucea ne însoţeşte de-a lungul întregii vieţi.
Un creştin adevărat este acela care cinsteşte Sfânta Cruce!

Evanghelia zilei
Când L-au văzut deci arhiereii şi slujitorii au strigat, zicând: Răstigneşte-L! Răstigneşte-L! Zis-a lor Pilat: Luaţi-L voi şi răstigniţi-L, căci eu nu-I găsesc nici o vină. Iudeii i-au răspuns: Noi avem lege şi după legea noastră El trebuie să moară, că S-a făcut pe Sine Fiu al lui Dumnezeu.
Deci, când a auzit Pilat acest cuvânt, mai mult s-a temut. Şi a intrat iarăşi în pretoriu şi I-a zis lui Iisus: De unde eşti Tu? Iar Iisus nu i-a dat nici un răspuns.
Deci Pilat i-a zis: Mie nu-mi vorbeşti? Nu ştii că am putere să Te eliberez şi putere am să Te răstignesc?
Iisus a răspuns: N-ai avea nici o putere asupra Mea, dacă nu ţi-ar fi fost dat ţie de sus. De aceea cel ce M-a predat ţie mai mare păcat are.
Deci Pilat, auzind cuvintele acestea, L-a dus afară pe Iisus şi a şezut pe scaunul de judecată, în locul numit pardosit cu pietre, iar evreieşte Gabbata.
Şi era Vinerea Paştilor, cam la al şaselea ceas, şi a zis Pilat iudeilor: Iată Împăratul vostru.
Deci au strigat aceia: Ia-L! Ia-L! Răstigneşte-L!
Pilat le-a zis: Să răstignesc pe Împăratul vostru?
Arhiereii au răspuns: Nu avem împărat decât pe Cezarul.
Atunci L-a predat lor ca să fie răstignit.
Şi ei au luat pe Iisus şi L-au dus ca să fie răstignit. Şi ducându-Şi crucea, a ieşit la locul ce se cheamă al Căpăţânii, care evreieşte se zice Golgota, Unde L-au răstignit, şi împreună cu El pe alţi doi, de o parte şi de alta, iar în mijloc pe Iisus.
Iar Pilat a scris şi titlu şi l-a pus deasupra Crucii.
Şi era scris: Iisus Nazarineanul, Împăratul iudeilor!
Deci mulţi dintre iudei au citit acest titlu, căci locul unde a fost răstignit Iisus era aproape de cetate.
Şi era scris: evreieşte, latineşte şi greceşte.
Şi stăteau, lângă crucea lui Iisus, mama Lui şi sora mamei Lui, Maria lui Cleopa, şi Maria Magdalena.
Deci Iisus, văzând pe mama Sa şi pe ucenicul pe care Îl iubea stând alături, a zis mamei Sale: Femeie, iată fiul tău!
Apoi a zis ucenicului: Iată mama ta! Şi din ceasul acela ucenicul a luat-o la sine.
După aceea, ştiind Iisus că toate s-au săvârşit acum, ca să se împlinească Scriptura, a zis: Mi-e sete.
Deci iudeii, fiindcă era vineri, ca să nu rămână trupurile sâmbăta pe cruce, căci era mare ziua sâmbetei aceleia, au rugat pe Pilat să le zdrobească fluierele picioarelor şi să-i ridice.
Deci au venit ostaşii şi au zdrobit fluierele celui dintâi şi ale celuilalt, care era răstignit împreună cu el.
Dar venind la Iisus, dacă au văzut că deja murise, nu I-au zdrobit fluierele. Ci unul din ostaşi cu suliţa a împuns coasta Lui şi îndată a ieşit sânge şi apă.
Şi cel ce a văzut a mărturisit şi mărturia lui e adevărată; şi acela ştie că spune adevărul, ca şi voi să credeţi. Ioan 19, 6-11/13-20/25-28/31-35

Sursa: Ziarul Lumina

Elldor_Info-Avansam

Comentarea e interzisă

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!