Elldor.Info

Agenţie de presă şi ziar online

Arhanghelii – al 8-lea cin îngeresc. Dacă ai fost rănit de viaţă, dacă nu ştii pe ce cale să o apuci, ar trebui să-i chemi în ajutor

Publicat 08:25 | 08 nov. 2013 // Racursiu, Radar, Spiritualitate // 1.621 vizualizări

Al optulea cin îngeresc: Arhanghelii

ArhangheliiSfântul Serafim al Dmitrovului

Acest cin, zice Sfântul Dionisie, este rânduit să înveţe. Arhanghelii sunt învăţători cereşti.

Ce învaţă ei? Îi învaţă pe oameni cum să îşi rânduiască viaţa aşa cum place lui Dumnezeu, după voia lui Dumnezeu.

În viaţă sunt felurite căi (de pildă, calea călugărească şi calea omului căsătorit), sunt felurite slujiri.
Ce să alegem, ce hotărâre să luăm, la ce să ne oprim?
Tocmai aici îi vin în ajutor omului Arhanghelii. Acestora Dumnezeu le descoperă voia Sa privitoare la om.

Ca atare, Arhanghelii ştiu ce-l aşteaptă pe un anumit om pe diferitele căi ale vieţii: ce restrişti, ce ispite, ce sminteli; de aceea, îl abat de pe o cale pe alta, îl învaţă să aleagă calea ce i se potriveşte lui.

Cine a fost rănit de viaţă, cine şovaie, neştiind pe ce cale să o apuce, trebuie să-i cheme în ajutor pe Arhangheli ca să-l înveţe cum trebuie să trăiască:
„Arhangheli ai lui Dumnezeu, care aţi fost rânduiţi de Dumnezeu Însuşi ca să ne daţi învăţătură şi înţelepţire, învăţaţi-mă ce cale să aleg, calea pe care voi merge ca să plac Dumnezeului meu!”

Sursa: Sfântul Serafim al Dmitrovului, “Despre îngeri”, via Doxologia.ro

Arhanghelii-Mihail-GavriilNumele celor 7 Arhangheli: Mihail, Gavriil, Rafail, Uriil, Salatiil, Gudiil şi Varahiil.

Mihail, ce se tâlcuieşte “puterea lui Dumnezeu”, este voievodul oştilor cereşti şi cel dintâi din ceata Sfinţilor Arhangheli. El poartă sabie de foc şi are slujba de a păzi legea lui Dumnezeu şi de a birui puterea vrăjmaşilor. Sfântul Arhanghel Mihail este cel care s-a luptat cu îngerii răi. După ce satana a căzut din cer, Dumnezeu l-a rânduit căpetenia îngerilor buni.

Gavriil, ce se tâlcuieşte “bărbat-Dumnezeu”, este arhanghelul bunelor vestiri de bucurie, care are misiunea de a vesti oamenilor tainele cele mari dumnezeieşti. El nu mai poartă sabie de foc, ci crin de neîntinată bucurie. Sfântul Arhanghel Gavriil a binevestit Naşterea Domnului şi a Sfântului Ioan Botezătorul, a tâlcuit proorocului Daniel viziunile, a vestit naşterea Fecioarei Maria şi a hrănit-o pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu în Sfânta Sfintelor.
Se presupune că tot el a prăvălit piatra de la mormântul Mântuitorului vestind Învierea Domnului femeilor mironosiţe.

Rafail, al treilea arhanghel, este tămăduitor al neputinţelor omeneşti.
Uriil este luminător al celor întunecaţi.
Salatiil este rugător fierbinte pentru neamul omenesc.
Gudiil este slăvitor al lui Dumnezeu şi întăritor al celor ce se nevoiesc la fapte bune.
Varahiil, ultimul arhanghel, este aducător de binecuvîntare dumnezeiască pe pământ.

Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil şi al tuturor cetelor îngereşti este sărbătorit la 8 noiembrie în Biserica Ortodoxă Română (stil nou) şi la 21 noiembrie în Biserica Ortodoxă Rusă (stil vechi)

Mai multe despre arhangheli şi îngeri: Predica Părintelui Arhimandrit Ilie Cleopa

Alte recomandări: Cine sunt îngerii şi cine sunt diavolul şi demonii

Îngerii – fiinţe cu o misiune specială. Cine este “îngerul lui Iahve”

Elldor.Info

Elldor_Info-Avansam

Comentarea e interzisă

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!