Elldor.Info

Agenţie de presă şi ziar online

Curcubeul – simbol al legământului

Publicat 14:14 | 19 dec. 2013 // Accente Info, Racursiu, Spiritualitate // 4.105 vizualizări

Arca-NoeÎn Biblie, curcubeul reprezintă legământul lui Dumnezeu cu Noe după potop, Dumnezeu angajându-se în faţa omenirii că nu va mai trimite un alt potop care să o nimicească: „Şi închei acest legământ cu voi, că nu voi mai pierde tot trupul cu apele potopului şi nu va mai fi potop, ca să pustiiască pământul. (….) Pun curcubeul Meu în nori, ca să fie semn al legământului dintre Mine şi pământ.”.

„O posibilă morală a potopului, dacă nu aţi dedus nici una până acum, poate fi următoarea: atunci când lucrurile şi fiinţele încep să se creadă mai presus decât divinitatea, Dumnezeu, ca Judecător suprem, întrerupe ciclul, etapa respectivă, fie prin apă, foc sau alte cataclisme cosmice”, menţionează Marcel Lutic într-un articol publicat de „Ziarul Lumina”.  Autorul punctează că “nu întotdeauna pedeapsa este una de apă, existând represalii divine manifestate prin geruri mari sau incendii cosmice”.

După potop, omului îi este îngăduit, pentru prima dată, să mănânce carne: “Tot ce se mişcă şi ce trăieşte să vă fie de mâncare; toate vi le-am dat, ca şi iarba verde”. Din acest moment, omul nu mai este un protector pentru animale, ci devine stăpânul lor de temut.

Noe_porumbel_curcubeuFacerea (Geneza), Capitolul 9

1. Şi a binecuvântat Dumnezeu pe Noe şi pe fiii lui şi le-a zis: „Naşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l stăpâniţi!
2. Groază şi frică de voi să aibă toate fiarele pământului; toate păsările cerului, tot ce se mişcă pe pământ şi toţi peştii mării; căci toate acestea vi le-am dat la îndemână.
3. Tot ce se mişcă şi ce trăieşte să vă fie de mâncare; toate vi le-am dat, ca şi iarba verde.
4. Numai carne cu sângele ei, în care e viaţa ei, să nu mâncaţi.
5. Căci Eu şi sângele vostru, în care e viaţa voastră, îl voi cere de la orice fiară; şi voi cere viaţa omului şi din mâna omului, din mâna fratelui său.
6. De va vărsa cineva sânge omenesc, sângele aceluia de mână de om se va vărsa, căci Dumnezeu a făcut omul după chipul Său.
7. Voi însă naşteţi şi vă înmulţiţi şi vă răspândiţi pe pământ şi-l stăpâniţi!
8. Şi a mai grăit Dumnezeu cu Noe şi cu fiii lui, care erau cu el, şi a zis:
9. „Iată Eu închei legământul Meu cu voi, cu urmaşii voştri.
10. Şi cu tot sufletul viu, care este cu voi: cu păsările, cu animalele şi cu toate fiarele pământului, care sunt cu voi, cu toate vietăţile pământului câte au ieşit din corabie;
11. Şi închei acest legământ cu voi, că nu voi mai pierde tot trupul cu apele potopului şi nu va mai fi potop, ca să pustiiască pământul”.
12. Apoi a mai zis iarăşi Domnul Dumnezeu către Noe: „Iată, ca semn al legământului, pe care-l închei cu voi şi cu tot sufletul viu ce este cu voi din neam în neam şi de-a pururi,
13. Pun curcubeul Meu în nori, ca să fie semn al legământului dintre Mine şi pământ.
14. Când voi aduce nori deasupra pământului, se va arăta curcubeul Meu în nori,
15. Şi-Mi voi aduce aminte de legământul Meu, pe care l-am încheiat cu voi şi cu tot sufletul viu şi cu tot trupul, şi nu va mai fi apa potop, spre pierzarea a toată făptura.
Sem-Ham-Iafet16. Va fi deci curcubeul Meu în nori şi-l voi vedea, şi-Mi voi aduce aminte de legământul veşnic dintre Mine şi pământ şi tot sufletul viu din tot trupul ce este pe pământ!”
17. Şi iarăşi a zis Dumnezeu către Noe: „Acesta este semnul legământului, pe care Eu l-am încheiat între Mine şi tot trupul care este pe pământ”.
18. Iar fiii lui Noe care au ieşit din corabie, erau: Sem, Ham şi Iafet. Iar Ham era tatăl lui Canaan.
19. Aceştia sunt cei trei fii ai lui Noe şi din aceştia s-au înmulţit oamenii pe pământ. (…)“ (Facerea (Geneza), Capitolul 9)

Potopul, Noe şi oasele lui Adam. Împărţirea lumii: Asia lui Sem (Sim), Africa lui Ham şi Europa lui Iafet

Potopul lui Noe, o realitate istorică dovedită de arheologi

Curcubeu-dubluDin punct de vedere ştiinţific (sursa: Wikipedia), curcubeul este un fenomen optic și meteorologic care se manifestă prin apariția pe cer a unui spectru de forma unui arc colorat atunci când lumina Soarelui se refractă în picăturile de apă din atmosferă. De cele mai multe ori curcubeul se observă după ploaie, când Soarele este apropiat de orizont.

Centrul curcubeului este în partea opusă Soarelui față de observator.
Trecerea de la o culoare la alta se face continuu, dar în mod tradițional curcubeul este descris ca având un anumit număr de culori; acest număr diferă de la o cultură la alta, de exemplu în tradiția românească secvența culorilor este adesea prezentată astfel: roșu, portocaliu (oranj), galben, verde, albastru, indigo și violet, și memorată sub forma acronimului ROGVAIV.
Ordinea culorilor este de la roșu în exteriorul arcului la violet în interior.

În condiții de vizibilitate bună, uneori se poate observa și un curcubeu mai slab, concentric cu primul, ceva mai mare și cu ordinea culorilor inversată.
Teoretic, există nu numai acest curcubeu secundar, ci o infinitate de ordine superioare, dar practic cu ochiul liber au fost observate doar primele patru; al treilea și al patrulea sunt și mai slabe și se află de aceeași parte cu Soarele, ceea ce îngreunează mult observarea.

Curcubeul poate fi explicat analizând mersul razelor de lumină într-o sferă transparentă.
Lumina albă de la Soare suferă mai întâi o refracție la intrarea în picătura de apă, moment în care începe separarea culorilor.
În partea opusă a picăturii are loc o reflexie la interfața dintre apă și aer (o parte din lumină iese afară, dar aceasta nu produce efectul de curcubeu).
În continuare lumina iese din picătură printr-o a doua refracție, care amplifică separarea culorilor.

Refracția și reflexia luminii explică de ce lumina curcubeului are altă direcție decât lumina de la Soare.
Dispersia, adică dependența indicelui de refracție al apei de lungimea de undă a luminii, explică de ce curcubeele sunt colorate și nu doar albe.

Elldor.Info

Elldor_Info-Avansam

Comentarea e interzisă

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!