Elldor.Info

Agenţie de presă şi ziar online

Înălţarea Domnului (Ziua Eroilor). Mântuitorul Se înalţă la ceruri, dar nu ne lasă singuri

Publicat 10:42 | 29 mai 2014 // Radar, Social, Spiritualitate // 1.713 vizualizări
basilica.ro

basilica.ro

Ziua Eroilor, sărbătoare naţională a poporului român

Joi, 29 mai 2014, la sărbătoarea Înălţării Domnului, după Sfânta Liturghie, vor fi oficiate slujbe de pomenire a eroilor neamului românesc în toate catedralele, bisericile, mănăstirile, cimitirele, troiţele şi monumentele acestora din ţară şi străinătate. La orele 12:00, clopotele tuturor lăcaşurilor de cult ortodoxe vor fi trase în semn de recunoştinţă faţă de eroii care s-au jertfit pentru neam, credinţă şi ţară.

Pomenirea eroilor neamului românesc la praznicul Înălţării Domnului a fost hotărâtă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1920. Această decizie a fost consfinţită prin alte două hotărâri sinodale recente, din anii 1999 şi 2001, care au proclamat această zi ca sărbătoare naţională bisericească.

Înălţarea Domnului

diac. George Aniculoaie

Astăzi prăznuim Înălţarea Domnului nostru Iisus Hristos la cer. Timp de patruzeci de zile de la dumnezeiasca Sa Înviere din morţi, Hristos Domnul s-a arătat ucenicilor Săi şi prin multe semne doveditoare i-a încredinţat că El este Mântuitorul Hristos înviat.

La sfârşitul acestei perioade, S-a arătat pentru ultima oară ucenicilor Săi, le-a făgăduit trimiterea Duhului Sfânt şi, mergând în afara Ierusalimului, S-a înălţat sub privirile lor la cer.

Atunci, doi îngeri s-au arătat zicând: „Bărbaţi galileeni, de ce staţi privind la cer? Acest Iisus care S-a înălţat de la voi la cer, astfel va şi veni, precum L-aţi văzut mergând la cer“.

Mântuitorul Se înalţă la ceruri, dar nu ne lasă singuri

Inaltarea-DomnuluiPr. Dumitru Păduraru

Fragmentele evanghelice citite zilnic în Biserică aşază în centrul preocupărilor noastre viaţa, activitatea şi Învierea Domnului Iisus Hristos. Acestea ne descoperă drumul spre veşnicia trăită cu şi prin Domnul Hristos. În ziua Înălţării la cer a Mântuitorului, noi retrăim alături de Sfinţii Apostoli momentul binecuvântării hristice. Din dragoste pentru sufletele noastre, Mântuitorul nu ne lasă singuri, ci ne promite venirea Sfântului Duh.

Aşa a rostit Domnul Hristos: „Să nu vă îndepărtaţi de Ierusalim până nu veţi fi îmbrăcaţi cu putere de sus“. Ucenicii Domnului vor primi puterea Sfântului Duh şi se vor dedica misiunii de propovăduire a Evangheliei.

La patruzeci de zile de la Învierea Mântuitorului, creştinii înalţă ochii spre cer. Fiul lui Dumnezeu ne binecuvântează fără să ne părăsească şi Se înalţă fără să Se despartă de lume.

Până la Pogorârea Sfântului Duh credincioşii aşa mărturisesc: „Hristos S-a Înălţat!“, şi adeveresc acest lucru prin răspunsul: „Adevărat S-a Înălţat!“

Evanghelia zilei
Şi pe când vorbeau ei acestea, El a stat în mijlocul lor şi le-a zis: Pace vouă. Iar ei, înspăimântându-se şi înfricoşându-se, credeau că văd duh.

Şi Iisus le-a zis: De ce sunteţi tulburaţi şi pentru ce se ridică astfel de gânduri în inima voastră? Vedeţi mâinile Mele şi picioarele Mele, că Eu Însumi sunt; pipăiţi-Mă şi vedeţi, că duhul nu are carne şi oase, precum Mă vedeţi pe Mine că am. Şi zicând acestea, le-a arătat mâinile şi picioarele Sale.

Iar ei încă necrezând de bucurie şi minunându-se, El le-a zis: Aveţi aici ceva de mâncare? Iar ei i-au dat o bucată de peşte fript şi dintr-un fagure de miere. Şi luând, a mâncat înaintea lor.

Şi le-a zis: Acestea sunt cuvintele pe care le-am grăit către voi fiind încă împreună cu voi, că trebuie să se împlinească toate cele scrise despre Mine în Legea lui Moise, în prooroci şi în psalmi.

Atunci le-a deschis mintea ca să priceapă Scripturile. Şi le-a spus că aşa este scris şi aşa trebuie să pătimească Hristos şi aşa să învieze din morţi a treia zi. Şi să se propovăduiască în numele Său pocăinţa spre iertarea păcatelor la toate neamurile, începând de la Ierusalim. Voi sunteţi martorii acestora.

Şi iată, Eu trimit peste voi făgăduinţa Tatălui Meu; voi însă şedeţi în cetate, până ce vă veţi îmbrăca cu putere de sus. Şi i-a dus afară până spre Betania şi, ridicându-Şi mâinile, i-a binecuvântat.

Şi pe când îi binecuvânta, S-a despărţit de ei şi S-a înălţat la cer. Iar ei, închinându-se Lui, s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare. Şi erau în toată vremea în templu, lăudând şi binecuvântând pe Dumnezeu. Amin. Luca 24, 36-53

Sursa: Ziarul Lumina

Elldor_Info-Avansam

Comentarea e interzisă

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!