Elldor.Info

Agenţie de presă şi ziar online

Cum să biruim necazul și tristețea. Sf. Ioan Gură de Aur despre suferințele lui Iov

Publicat 20:35 | 16 feb. 2017 // Racursiu, Radar, Spiritualitate // 1.200 vizualizări
Sf. Ioan Gură de Aur

Sf. Ioan Gură de Aur

Sfântul Ioan Gură de Aur

Dacă suferi un necaz, nu din pricina lui Dumnezeu, ci din pricina uneltirilor omeneşti, şi dacă mulţumeşti şi nu huleşti pe Cel ce ar fi putut împiedica necazul, dar n-a făcut-o pentru încercarea ta, vei primi şi tu aceleaşi răsplăţi ca şi cei ce au suferit pentru Dumnezeu şi au fost încununaţi, pentru că ai îndurat cu curaj necazurile venite asupra ta de la oameni şi pentru că ai mulţumit Celui care putea să le împiedice, dar n-a vrut.

Iată, au venit peste Iov şi sărăcie, şi boală! Şi ai văzut că au venit amândouă cu cea mai mare covârşire.

Vrei să-ţi arăt şi războiul dat de glasul sângelui împotriva acestui viteaz, cu tot atâta covârşire? Zece copii a pierdut, zece deodată, zece în floarea vârstei, zece plini de virtute, n-au murit de legea obştească a firii, ci de moarte silnică, jalnică.

Cine poate descrie o astfel de nenorocire? Nimeni!

Când, dar, pierzi şi fiul şi fiica deodată, aleargă la dreptul Iov şi-ţi va uşura mult durerea!

Dar oare numai aceste nenorociri i s-au întâmplat? Nu! A mai îndurat părăsirea şi trădarea prietenilor, batjocura, ocările, dispreţul, râsul!

E îngrozitor să fii batjocura tuturora! Nu ne chinuie atât sufletul suferinţele prin ele însele, cât ne chinuie cei care ne ocărăsc din pricina suferinţelor. În jurul lui Iov nu era unul care să-l mângâie! Dar erau mulţi, veniţi de pretutindeni, care-l batjocoreau!

Sfântul și Dreptul Iov, stând pe gramada de gunoi

Sfântul și Dreptul Iov, stând pe grămada de gunoi

Uită-te la el că se plânge şi spune: “Ei bine, şi voi tăbărâţi asupra mea?”. Îi numeşte oameni fără milă şi le spune: “Vecinii mei m-au părăsit şi casnicii mei grăiau împotriva mea; chemam pe fiii slujnicelor mele şi ei se depărtau de mine” . “Alţii spune el, mă scuipau în faţă şi am ajuns batjocură tuturor” . “Şi de haina mea le-a fost scârbă”, spune el in altă parte.

Acestea nici să le auzi nu poţi, darămite să le mai înduri! Sărăcie lucie, boală groaznică, neobişnuită, cum nu s-a mai văzut, pieirea atâtor copii şi în aşa chip, ocară, batjocură, insultă de la oameni. Unii îl batjocoreau, alţii îl ocărau, alţii îl dispreţuiau; nu numai duşmanii, ci şi prietenii; nu numai prietenii, ci şi casnicii; nu-l batjocoreau numai, nici nu-l ocărau numai, ci se şi îngreţoşau de el; şi aceasta nu două sau trei zile, ci vreme de luni şi luni.

Şi i s-a întâmplat numai lui ca nici noaptea să nu-i aducă uşurare de dureri! La durerile din timpul zilei se adăugau nălucirile fricii de noapte, însuşi spune ce chinuri groaznice suferea în vis: “Pentru ce mă înfricoşezi în vis şi mă îngrozeşti cu vedenii?” .

Numai un om de fier sau de diamant ar fi putut îndura atâtea chinuri! Fiecare dintre ele e de nesuferit! Gândeşte-te ce zbucium era în sufletul lui Iov când îl chinuiau toate deodată!

Cu toate acestea, Iov le-a îndurat pe toate. Şi, în toate cele ce i s-au întâmplat, Iov n-a păcătuit şi nici n-a fost viclenie pe buzele lui.

Să ne fie, dar, suferinţele aceluia leacuri suferinţelor noastre, iar furtuna cumplită a aceluia, port necazurilor noastre, în fiecare necaz ce vine peste noi să ne gândim la sfântul acesta!

Văzând strânse într-un singur trup, în Iov, toate suferinţele din lume, vom putea lupta mai cu curaj şi noi împotriva câtorva suferinţe răzleţe!

Să alergăm totdeauna la cartea lui Iov ca la o mamă iubitoare, care ne întinde din toate părţile mâinile, care-şi primeşte la sânul ei copiii cei înspăimântaţi şi le dă curaj. De-ar veni peste noi cele mai amare necazuri, cartea lui Iov ni le va uşura pe toate. Şi vom lăsa din mână cartea uşuraţi.

Iar de-mi vei spune: “Acela a fost Iov, şi de aceea a îndurat totul; eu nu sunt ca el!”, pe tine te vei osândi mai mult, şi vei lăuda tot pe drept. Tu vei îndura mai uşor acele suferinţe decât le-a îndurat Iov.
– De ce?
– Pentru că Iov a trăit înainte de venirea harului, chiar înainte de darea Legii, când nu se cerea o vieţuire atât de curată, când harul Duhului nu era revărsat cu atâta îmbelşugare, când păcatul era greu de doborât, când blestemul stăpânea, când moartea era înfricoşătoare.

Acum, după venirea lui Hristos, luptele sunt mai uşoare, toate aceste greutăţi au dispărut. Prin urmare, n-avem nici un cuvânt de apărare, dacă noi nu ne putem urca până la măsura lui Iov, după trecere de atâta vreme, după atâta spor duhovnicesc şi după atâtea daruri date nouă de Dumnezeu.

Gândindu-ne, dar, la toate acestea, că suferinţele lui Iov erau mai mari decât puterile lui, că el a intrat în luptă şi a luptat într-o vreme când lupta era mai greu de dus, să îndurăm şi noi cu curaj şi cu multă mulţumire necazurile şi suferinţele ce vin peste noi, ca să putem dobândi aceleaşi cununi ca şi el, cu harul şi iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, cu Care Tatălui slava, împreună cu Sfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

(Sf. Ioan Gură de Aur, „Despre mărginita putere a diavolului. Despre căință. Despre necazuri și biruirea tristeții”, Editura Institutului Biblic, 2005, pag. 36-37)

Sf. Ignatie Briancianinov: Suferințele sunt Paharul lui Hristos, semnul aleșilor lui Dumnezeu

Elldor.Info

Comentarea e interzisă

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!