Elldor.Info

Agenţie de presă şi ziar online

Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

Publicat 15:37 | 14 mart. 2017 // Accente Info, Spiritualitate // 1.068 vizualizări

Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu
a nomofilaxului Ioan Diaconul Evghenicos, frate al lui Marcu Efeseanul

Maica-Domnului-Ierusalim-icoana-2Maică a lui Dumnezeu preacurată, pentru că decât numirea aceasta nu pot să aflu şi să-ţi aduc ţie alta mai bună, mai aleasă şi mai dumnezeiască, Maică a lui Dumnezeu, pururea fecioară, curată şi cu totul curată şi preacurată, atât cu mintea, cât şi cu cuvântul, cu duhul şi cu trupul.
Ceea ce pe Cuvântul şi Dumnezeu cel curat şi preacurat, pe Domnul nostru Iisus Hristos, din preacuratele tale sângerări, fără de materie fiind şi fără de trup, L-ai întrupat şi cu adevărat omenesc trup I-ai împrumutat şi, prin covârşirea faptei bune, înfricoşător şi mai presus de cuvânt lăcaş te-ai făcut al Celui ce pentru noi, oamenii, şi pentru a noastră mântuire, bine a voit a pleca cerurile și a Se pogorî către ticăloşia noastră, Născătoare de Dumnezeu cu totul fără prihană, cea preacurată şi neîntinată, atât cu purtarea, cât şi cu viaţa şi cu cuvântul, şi mai neprihănită decât toată zidirea cea curată, gândită sau simţită.

Născatoare de Dumnezeu cu totul neîntinata. Născătoare de Dumnezeu cu totul lăudată, cea cu nume de Doamnă, cu multe nume și cu mari nume numită, toată luminată, toată sfântă, toata cu daruri dăruită. Mireasă nenuntită și Maică a lui Dumnezeu, fecioară, mai desfătată decât cerurile, mai strălucită decât soarele, mai cinstită decât toate zidirile, mai sfântă decât heruvimii, mai slăvită decât serafimii, Stăpână a îngerilor, Doamnă a lumii, bună și cu totul bună şi lăcaş preabun al lui Dumnezeu Celui singur bun şi preabun.

Primeşte ca o milostivă, cu dragoste această mică şi smerită mulţumire, făcută după putere, ceea ce eşti închinată totdeauna de toata zidirea şi ai stăpânire peste toate. Primeşte cu blândeţe rugăciunea de rob, ceea ce, fiind de o rudenie cu oamenii, ştii cu deadinsul neputinţa firii omeneşti şi esti iubitoare a tuturor, purtându-le de grijă şi cercetându-i, Preamilostivo.

Maica-Domnului-Ierusalim-icoana-1Ascultă-mă pe mine, Preadulce Stăpâna mea, Preasfântă de Dumnezeu Născătoare, de Dumnezeu împodobită și cu daruri de Dumnezeu dăruită, cea care din fire, asemenea lui Dumnezeu ai blândeţe, seninătate, bunăvoinţă şi bunătate, împărăteasă care cu strălucire stai pururea de-a dreapta lui Dumnezeu Celui blând şi bun, care eşti împodobită cu haina de aur a sfintelor fapte bune şi cu multe feluri de daruri ale Sfântului Duh.

Ceea ce peste toate domneşti şi pretutindeni ajungi şi toate le poţi, ca o Maică a atotputernicului Dumnezeu, şi pe toţi cei din nevoi îi mângâi şi de ispite îi slobozeşti şi necazurile le uşurezi, uşurează, rogu-mă, şi sarcina cea grea a păcatelor mele, a păcătosului şi netrebnicului robului tău, pentru care ispitele cele lumeşti vin asupra-mi, şi toate fărădelegile mele spală-le prin vărsarea lacrimilor mele.

Ceea ce L-ai născut pe Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii, ridică împietrirea minţii mele celei iubitoare de păcat. Dă sufletului meu umilinţă şi ochilor mei izvoare de lacrimi şi plâns făcător de bucurie.

Icoana-Maicii-Domnului-Pruncul-IisusIzbâveşte-mă, Stăpâna mea preasfântă, de smintelile celui viclean şi de nesuferitele ispite lumeşti întru care din tânără vârstă am căzut, şi inima mea, care de nenumărate scârbe şi necazuri şi primejdii este de-a pururea stăpânită, o mângâie şi o vindecă, Mângâierea cea dulce a lumii, Nădejdea celor deznădăjduiţi, Ajutorul celor neajutoraţi şi frica de Dumnezeu şi dragostea Lui într-însa sălaşluind-o, şi de toată împresurărea şi mâhnirea pe dânsa izbăvind-o, cu mila ta cea bogată îndulceşte-o.

Până când, Stăpâna mea preabună, strig şi sunt părăsit, glăsuiesc şi nu sunt auzit? Dar cu dreptate sunt trecut cu vederea, Maică a lui Dumnezeu, preacurată, pentru că din pricina aplecării către cele rele şi a deprinderii biruit fiind totdeauna de vrăjmaşul, începătorul răutăţii, supus sub mâna lui mă fac.

Deci, opreşte cu rugăciunile tale nebunia vrăjmaşului asupra mea, sfărâmă cu puterea ta măiestriile lui cele potrivnice. Viforul, întreita învăluire şi întunericul prefă-mi-le în linişte şi pace şi lumină, pretutindenea fiindu-mi de faţă şi totdeauna strajuindu-mă şi toată mintea mea şi cuvântul şi fapta către ceea ce se cuvine îndreaptă-le, cu totul sfinţindu-mă şi luminându-mă şi pe toate ale mele către fapta bună povăţuindu-le.

Iar voia cea bună şi preasfântă a Fiului tău şi Dumnezeului meu a o păzi şi a o face cu osârdie sileşte-mă, îndemnându-mă către împlinirea poruncilor celor vii care întăresc voinţa mea cea trândavă ca, mântuit fiind, Stăpâna mea de Dumnezeu Născătoare, şi împărăţiei cerurilor prin tine învrednicindu-mă, să te slăvesc pe tine cea slăvită şi prea binecuvântată în vecii vecilor. Amin, amin, amin.

(Din „Cele mai frumoase rugăciuni ale Ortodoxiei”, Editura „Anastasia”)

Elldor.Info

 

Comentarea e interzisă

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!