Elldor.Info

Agenţie de presă şi ziar online

Sfântul Ioan din Kronstadt: “În hulirea credinţei ortodoxe i-a întrecut pe toţi contele Lev Tolstoi”

Publicat 21:56 | 03 nov. 2017 // Racursiu, Radar, Social, Spiritualitate // 1.001 vizualizări

Scriitorul rus Lev Tolstoi (1828 – 1910) s-a autoexclus din Biserica Ortodoxă prin respingerea credinței în Sfânta Treime, negarea principalelor dogme creștine și formularea unei înțelegeri proprii a creștinismului („În ce constă credința mea”), iar din acest motiv a fost înmormântat fără preot, în pofida insistențelor văduvei sale.

Contele Tolstoi și-a folosit talentul „pentru distrugerea fundamentelor spirituale și sociale ale Rusiei”, constatau mai mulți teologi ai vremii, printre care Sfântul Ioan de Kronstadt și Sfântul Teofan Zăvorâtul.

Sfantul-Ioan-din-KronstadtMulți dintre admiratorii lui Lev Tolstoi au înțeles în ce a constat rătăcirea scriitorului abia după explicația dată de Sfântul Ioan din Kronstadt (1829 -1908):

“În hulirea credinţei ortodoxe i-a întrecut pe toţi contele Lev Tolstoi, lepădat cu desăvârşire de Dumnezeu, închinător al propriului „eu”’, închinător al raţiunii omeneşti oarbe.

În virtutea mincinos înţelesei libertăţi a cugetării şi a închinării la oarba raţiune omenească, el a tăgăduit pe Dumnezeu, a tăgăduit şi facerea lumii, şi căderea omului, şi rezidirea lui, şi îndeobşte toată istoria sfântă, toată credinţa, toată nădejdea bună, dreaptă, de Dumnezeu dăruită oamenilor – a lepădat tot ce e sfânt şi n-a lăsat omenirii nimic afară de păcatele, durerile, necazurile, bolile, morţile sale, fără vreo luminare, fără vreo nădejde într-o lume mai bună, veşnică.

Aceasta este libertatea veacului de acum şi a omenirii apostate de acum? Asta e libertate, să omori de tot credinţa şi nădejdea poporului?

Păcătuit-au strămoşii noştri, dar ei numeau păcat păcatul – iar liberalii de acum se străduie să îndreptăţească păcatul, ca şi cum el ar fi un lucru legiuit.

Luaţi păcatele poftei trupeşti: după învăţătura lor, toate acestea nu sunt doar simple slăbiciuni ale firii omeneşti, ci şi legi ale firii, cerinţe ale ei. Se află intre ei unii care îşi fac dumnezeu chiar din pofta trupească, ca în vechime închinătorii Afroditei.”.
(traducere preluată din cartea “Profeții și mărturii creștine pentru vremea de acum”, Editura Biserica Ortodoxă, Alexandria, 2004)

Eleonora Lisnic
Elldor.Info

Comentarea e interzisă

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!