Elldor.Info

Agenţie de presă şi ziar online

Trei patimi ale omului de la care pornesc toate relele: lăcomia pântecului, iubirea de arginți şi căutarea laudelor

Publicat 17:30 | 09 nov. 2017 // Prim-plan, Racursiu, Radar, Spiritualitate // 1.728 vizualizări

CalugariDeprinderile rele alimentează patimile, înrădăcinează păcatul în ființa umană. Prin urmare, de înclinațiile noastre către rău ar trebui să ne temem mai mult decât de demoni, atenționa Sfântul Isaac Sirul (640 – 700).

Ordinea în care patimile pun stăpânire pe om a fost explicată de Evagrie Ponticul (Evagrie Monahul, 345 – 399).

Potrivit lui, trei cete de demoni luptă în prima linie și atacă primii: cei responsabili de poftele lăcomiei pântecului, cei ce ne furişează în suflet iubirea de arginți şi cei ce ne îndeamnă să căutăm laudele oamenilor, slava lumească.

”Toţi ceilalţi vin după aceştia să ia în primire pe cei răniţi de ei.

Căci este cu neputinţă să cadă cineva în mâinile duhului curviei, dacă n-a fost doborât întâi de lăcomia pântecelui. (…)

Nici de mândrie, cel dintâi pui al diavolului, nu va scăpa cineva, dacă n-a smuls din sine iubirea de argint, rădăcina tuturor răutăţilor, dacă şi sărăcia smereşte pe om, după înţeleptul Solomon.

Scurt vorbind, este cu neputinţă să cadă omul în puterea vreunui drac, dacă n-a fost rănit mai întâi de acele căpetenii ale lor”, explică Evagrie Ponticul.

Monahul Evagrie ne îndeamnă la o continuă pază a minții și analiză a gândurilor, pentru a discerne care este sursa lor.

Teologii creștini sunt de părere că gândurile omului, la fel ca visele și dorințele, pot avea trei surse: de la Dumnezeu (înger), de la firea omului și de la demoni.

Evagrie ne învață că gândurile venite de la îngeri sunt urmate de o stare de pace, iar gândurile sugerate de demoni sunt însoțite de tulburare. Omului îi stă în putere să le alunge pe acestea din urmă, să nu le urmeze.

Potrivit lui Evagrie Ponticul, din două patimi – pofta și mânia – se ţes mai toate gândurile sugerate de demoni și care duc mintea la primejdie şi pierzanie. Poftele și mânia le biruim doar dacă învățăm să “dispreţuim mâncărurile, banii şi slava, ba încă şi propriul nostru trup, pentru cei ce caută adeseori să-l aţâţe”.

Evagrie recomandă ca pofta să fie stinsă cu posturi, privegheri și culcat pe jos, iar mânia să fie îmblânzită cu îndelunga răbdare, înfrânarea de la rău, nepomenirea de rău, iertarea aproapelui și fapte de milostenie.

“Iubitor de arginți nu este cel cu avere, ci acela care tânjește după ea”, explică Evagrie.

Evagrie-PonticulMai aflăm de la Evagrie Monahul că „toţi dracii fac sufletul iubitor de plăceri; numai dracul întristării nu primeşte să facă aceasta. (…)

Dintre gânduri, singur cel al slavei deşarte lucrează cu multe mijloace. El cuprinde aproape toată lumea şi deschide uşile tuturor dracilor, făcându-se ca un fel de trădător viclean al cetăţii. (…)

Dintre necuraţii draci, unii îl ispitesc ca om, iar alţii îl tulbură pe om ca pe un dobitoc necuvântător.

Cei dintâi apropiindu-se ne furişează gânduri de slavă deşartă, sau de mândrie, sau de pizmă, sau de învinuire, care nu se ating de niciunul dintre dobitoace.

Cei de-al doilea însă, aprind în trup mânie şi poftă de fire. Acestea le avem în comun cu dobitoacele, fiind ascunse însă sub firea cea cuvântătoare.”.

Evagrie Ponticul este primul autor creștin la care întâlnim teoria celor „opt patimi”, o teorie pe care o regăsim la Sf. Efrem Sirul, contemporanul său, dar și la mai mulți scriitori ascetici de după el – Sf. Ioan Casian, Sf. Nil, Sf. Ioan Scărarul, Sf. Ioan Damaschin.

Cele opt boli ale sufletului ar fi: lăcomia pântecului, desfrânarea, iubirea de arginți, întristarea (depresia), mânia, trândăvirea, slava deșartă, mândria (trufia).

Evagrie Ponticul a fost condamnat ca eretic împreună cu Origen de către Sinodul ecumenic de la Constantinopol din anul 553 (după 154 de ani de la moarte), pentru ideile referitoare la “preexistența sufletelor în stare de intelecte pure” dintr-o lucrare a sa.
În același timp, fragmente din opera Monahului Evagrie au fost incluse în Filocalia, despre el teologii afirmând că i-a influențat pe numeroși Părinți ai Bisericii și a fost un precursor al scrierilor și terminologiei ascetice.

Potrivit Orthodoxwiki.org, „Evagrie s-a născut la Iborna, în Pont (de unde şi supranumele de Ponticus, Ponticul). A fost hirotesit citeţ de Sfântul Vasile cel Mare, hirotonit diacon de Sfântul Grigorie de Nyssa şi arhidiacon de Sfântul Grigorie Teologul, pe atunci episcop de Nazianz. În anul 379 l-a urmat pe acesta din urmă la Constantinopol, unde a şi predicat”.

Eleonora Lisnic
Elldor.Info

Comentarea e interzisă

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!