Elldor.Info

Agenţie de presă şi ziar online

Diferențele dintre Biserica Ortodoxă și cea Catolică (Părintele Ilie Cleopa)

Publicat 23:21 | 14 mart. 2018 // Radar, Spiritualitate // 795 vizualizări

Punctele dogmatice și canonice principale care despart Biserica Ortodoxă de cea Romano-catolică

”Iar cu protestanții nu avem nimic în comun. Ei au reformat total dogmele stabilite de Sfinții Părinți și au renunțat la cele șapte Sfinte Taine. Din protestanți s-au născut toate sectele neoprotestante care atacă țările ortodoxe astăzi.”

Părintele Ilie Cleopa

– Există purgatoriu, precum zic catolicii?
– Purgatoriu nu este. Catolicii zic că între Rai și iad ar fi un foc mare, unde merge sufletul câteva sute de ani și se curăță acolo, apoi trece în Rai. Nu există așa ceva.
Noi avem Evanghelia Judecății, pe care o au și ei, dar nu arată trei locuri, ci numai două – raiul și iadul.

Mântuitorul, când va sta pe scaunul slavei Sale și va aduna toate popoarele de la zidirea lumii să le judece, îi va despărți pe dânșii, precum desparte păstorul oile de capre. Și va pune pe drepți de-a dreapta Sa și pe păcătoși de-a stânga Sa… Și vor merge păcătoșii în muncă veșnică, iar drepții în viața veșnică.

Deci nu putem zice că sunt trei locuri, ci numai două: munca veșnică sau viața veșnică.

Cei mai mari dușmani ai catolicilor sunt protestanții și calvinii. Ei s-au rupt de Biserica Catolică la anul 1517, prin Martin Luther, fiind urmat de Zwingli, Calvin și Hus.

Care sunt punctele principale care ne despart de catolici?
Învățăturile principale care ne despart dogmatic și canonic de catolici sunt:
1 – Întâi este filioque. Ei zic că Duhul Sfânt purcede și de la Tatăl și de la Fiul. Această greșeală dogmatică este cea mai grea. Sfântul Evanghelist Ioan spune că Duhul Sfânt purcede de la Tatăl și este trimis în lume prin Fiul.

2 – Al doilea este supremația papală. Papa este considerat de ei capul suprem al Bisericii creștine, adică locțiitorul lui Hristos pe pământ! Mai mare decât toți patriarhii! Ceea ce n-a făcut Biserica Universală. Mândrie drăcească. Papa se numeste urmașul Sfântului Petru!

3 – Infailibilitatea papală. Ei zic că Papa nu poate greși ca om, în materie de credință, când predică el, ceea ce este iarăși o dogmă nouă respinsă de Biserica Ortodoxă.

4 – Al patrulea este purgatoriul. Ei zic că între Rai și iad ar fi un foc mare unde stă sufletul câteva sute de ani și se curăță, apoi se duce în rai. Nu scrie în Sfânta Scriptura așa ceva; nu-i prevăzută nicăieri această învățătură.
5 – Azimile. Ei nu slujesc cu pâine dospită, ci cu azime, ca evreii.

6 – Catolicii mai au o dogmă nouă: imaculata concepție. Ei zic că Maica Domnului ar fi născută de la Duhul Sfânt. Nu-i adevărat. Este născută în chip firesc din dumnezeieștii Părinți, Ioachim și Ana, ca rod al rugăciunii.

7 – Au substanțialitatea. La sfințirea Sfintelor Daruri, catolicii nu fac rugăciunea de invocare a Sfântului Duh, cum facem noi la Sfânta Epicleză. Ei zic că Darurile se sfințesc singure, când se zice: Luați, mâncați… și celelalte. Nu au rugăciunea de pogorâre a Duhului Sfânt, peste Daruri.

8 – Celibatul preoților; preoții catolici nu se căsătoresc. Sunt celibatari, împotriva Sinoadelor Ecumenice, care au hotărât ca preoții de mir să aibă familie.

9 – Ei au și indulgențele papale. Altă rătăcire. Papei, dacă îi dai parale multe, poți să faci oricâte păcate, te iartă, te dezleagă. Sfinții lor au prea multe fapte bune, n-au ce face cu ele, le dă papei, iar el vinde aceste merite prisositoare spre iertarea păcatelor oamenilor care nu au destule fapte bune.

10 – Și mai este un punct important: mirungerea. Catolicii nu miruiesc copiii imediat după Botez, ci la șapte-opt ani și numai arhiereii îi miruiesc.

Noi avem liturghiile constantinopolitane ale Sfântului Vasile cel Mare, Grigore Teologul și Sfântul Ioan Gură de Aur, iar catolicii au liturghia romană și cea ambroziană.

Iată acestea sunt punctele dogmatice și canonice principale care despart Biserica Ortodoxă de cea Romano-catolică.

Iar cu protestanții nu avem nimic în comun. Ei au reformat total dogmele stabilite de Sfinții Părinți și au renunțat la cele șapte Sfinte Taine.
Ei nu au ierarhie și taine și nu se pot mântui. Din cele șapte Taine mai au doar două: Botezul și Euharistia, pe care o fac cu pâine nedospită, ca și catolicii.
Din protestanți s-au născut toate sectele neoprotestante care atacă țările ortodoxe astăzi.

Din cartea ”Ne vorbește Părintele Cleopa”, vol. 3, Ed. Episcopiei Romanului, 1996

Comentarea e interzisă

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!