Elldor.Info

Agenţie de presă şi ziar online

Părintele Cleopa: Sfânta Liturghie este cea mai puternică și mai folositoare slujbă

Publicat 17:22 | 12 mart. 2018 // Radar, Spiritualitate // 1.071 vizualizări

Rolul celor patruzeci de Sfinte Liturghii

Trebuie să știți că, din toate slujbele care se fac la biserică, cea mai folositoare și mai puternică este Sfânta Liturghie.
Sfânta Liturghie este jertfa și răscumpărarea lumii întregi.

Am să vă zic istoria celor 40 de Sfinte Liturghii.
În fiecare zi, pe Sfânta Masă unde se face Liturghia Se jertfește Mântuitorul nostru Iisus Hristos.
Cum spune preotul slujitor: „Se jertfește Mântuitorul lumii, Cel ce ridică păcatele lumii”.

O picătură din Sângele lui Iisus Hristos curăță toate păcatele lumii. Și de aceea cele dintâi slujbe care se pun și pentru vii, și pentru morți sunt Sfintele Liturghii. Al doilea vin panacizile pentru morți, psaltirea, acatistele, vămile, ctitoriile.

Dar liturghiile nu se pot pune pentru oricine. Uite cum este!
Oamenii care înjură de lucruri sfinte nu-i poți pune la Sfânta Liturghie. Este păcat.
Oamenii care trăiesc necununați nu-i poți pune la Sfânta Liturghie, că este mare păcat.
Cei ce au trecut la sectari nu-i poți pune la Sfânta Liturghie, că s-au lepădat de botez și de Biserică.
Cei ce au refuzat Sfintele Taine la moarte, nu-i poți pune la Sfânta Liturghie.
Cei ce au murit necununați, nu s-au cununat nici la moarte, la fel nu-i poți pune. Și aceia care au fost în căsătorie cu rudenii prea de aproape; începând cu gradul cinci în jos. Aceia se pot pune la slujbe, la Psaltire; iar la Liturghie – nici într-un caz.

Ciuflea.md

Apoi voi vedeți că noi scoatem părticele în fiecare dimineață la Sfânta Proscomidie, pentru toate miile de pomelnice care-s acolo. La noi în altar sunt 15-20 de părinți la pomenit dimineața.
Ei se duc la preotul ce face Sfânta Proscomidie și zic: „Părinte, blagoslovește să pomenesc viii și morții”.
Iar preotul scoate două părticele cu sfânta copie, zicând așa: „Primește, Doamne, jertfa aceasta pentru mila, viața, pacea, sănătatea, iertarea păcatelor robului lui Dumnezeu – arhimandritul cutare sau preotul cutare, sau diaconul cutare și toți care de el se vor pomeni, vii și morți”.

Atunci preotul slujitor pune o părticică la vii și la morți pe Sfântul Disc, pentru fiecare preot și călugăr care pomenește.

O părticică pusă în potir este ca o rază de soare; poți să pomenești un milion de suflete.
Dar acele părticele reprezintă fața sufletului pomenit la Sfânta Liturghie.
Mare greșeală fac preoții care dau părticele acasă la oameni. Mare păcat fac! Nu-i voie. Să vii să-mi arăți unde scrie să dai părticica acasă.
Dacă îi dai părticica omului acasă, l-ai lipsit pe el de Liturghia din ziua aceea; nu mai are parte.

Părticelele se scot la Sfânta Proscomidie, din prescura a patra pentru vii și din prescura a cincea pentru morți și morți grabnic.
Ele rămân pe Sfântul Disc, că dimineața sunt numai blagoslovite, nu-s încă sfințite.

Iar la Sfânta Epicleză, la invocarea Sfântului Duh, când preotul ridică mâinile în sus și face trei metanii până la pământ și cheamă pe Sfântul Duh, zicând: „Doamne, Cela ce pe Preasfântul Tău Duh L-ai trimis în ceasul al treilea Apostolilor Tăi, pe Acela, Bunule, nu-L lua de la noi, ci ne înnoieste pe noi care ne rugăm Ție”. Apoi face o metanie cu fruntea până la pământ și iar ridică mâinile și cheamă pe Preasfântul Duh, de trei ori.

Și când termină această chemare a Sfântului Duh, el arată dumnezeiescul Agneț și Sfântul Potir și zice:
„Și fă, Doamne, pâinea aceasta, cinstit și preacurat Trupul Hristosului tău. Amin. Iar ce este în acest Sfânt Potir, preascump Sângele Hristosului Tău. Amin”.

Și binecuvântându-le, zice: „Prefăcându-le pe ele cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Amin. Amin!”.
Apoi preotul stă în genunchi și se roagă împreună cu tot poporul, pentru toată lumea.

Aceasta este inima Sfintei Liturghii, căci acum se coboară Duhul Sfânt peste Sfintele Daruri, care se prefac în Trupul și Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Iar părticelele ce se scot pentru vii și pentru morți nu se prefac în Trupul și Sângele Domnului, ci se pun la urmă în Sfântul Potir și se sfințesc când se ating de Preacuratele taine.
Atunci preotul zice: „Spală, Doamne, păcatele celor ce s-au pomenit aici, cu cinstit Sângele Tău, pentru rugăciunile Sfinților Tăi. Amin”.

În clipa aceea, când aceste miride sau părticele se adapă cu dumnezeiescul Sânge, în acea clipă noi toți, vii și adormiți, ne împărtășim euharistic, gânditor cu Iisus Hristos.
Și măcar de-ar fi sufletul cuiva în iad sau în cer, de-ar fi la marginea lumii sau oriunde, Dumnezeu este de față și se împărtășesc toți cei pomeniți la Sfânta Liturghie și sunt în comuniune cu Iisus Hristos.
Iar dacă preotul îți dă părticica, nesfințită, dimineața, să n-o luați, de o mie de ori este mai bine să iei anaforă, că anafora este sfințită în cadrul Sfintei Liturghii, dar părticelele nesfințite nu se dau acasă, Doamne ferește!

Deci în clipa în care părticelele tale s-au adăpat în Sfântul Potir, în clipa aceea tu te-ai împărtășit cu Iisus Hristos și cu toată Sfânta Treime.
Acesta este rolul sfintelor părticele la Sfânta Liturghie.

Iată de ce trebuie să veniti cât mai regulat la biserică. Dar vă rog, când puneți pomelnic la Sfânta Liturghie, dacă știți că unii trăiesc necununați, dacă s-au luat neamuri de aproape, dacă, Doamne ferește, cineva este sectar, dacă hulește pe Dumnezeu sau înjură, nu-l puneți la slujbe, că-i faceți mare rău.
Noi vrem să-l unim cu Iisus Hristos și el Îl înjură?
Al cui glas ascultă Dumnezeu? Ia gândiți-vă!

Părintele Cleopa: ”Când vă treziți din somn, dimineața…”

Din cartea ”Ne vorbește Părintele Cleopa”, vol. 3, Ed. Episcopiei Romanului, 1996

Comentarea e interzisă

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!