Elldor.Info

Agenţie de presă şi ziar online

Sf. Ilie şi Enoh vor veni înapoi pe pământ, vor denunţa viclenia Antihristului şi rătăcirea în care mulţi vor cădea

Publicat 21:00 | 01 aug. 2018 // Racursiu, Radar, Spiritualitate // 2.256 vizualizări

Pr. Constantin Sturzu

Sfântul Ilie va veni înapoi pe pământ, înainte de sfârşitul lumii. El va predica vreme de trei ani şi jumătate înainte de a fi ucis. Nu e deloc greu de imaginat că, în tot acest interval de timp, Sfântul Ilie ar putea alege să intre în bisericile care îl au drept ocrotitor.

Unul dintre cei mai mari proroci ai Vechiului Testament este Ilie Tezviteanul.
Alături de Enoh, este unul dintre cei doi oameni care au fost ridicaţi, încă din timpul vieţii pământeşti, cu trupul la cer, fără a gusta moartea.
Asta nu înseamnă că, până la sfârşitul lumii, lucrurile vor rămâne aşa.

Conform Sfintei Scripturi, Ilie şi Enoh vor veni în zilele premergătoare celei de a doua veniri a Mântuitorului Hristos, vor predica, vor denunţa viclenia Antihristului şi rătăcirea în care mulţi vor cădea, întărind pe cei care vor rămâne statornici în dreapta credinţă.

La sfârşitul perioadei de propovăduire, şi Ilie, şi Enoh vor pătimi moarte martirică.

Pr. Constantin Sturzu

Astfel, dacă Sfântul Ioan Botezătorul a fost Înaintemergătorul primei veniri a Domnului pe pămât ˗ cea smerită, întru slujirea şi vindecarea omului ˗, Sfântul Ilie va fi Înaintemergătorul celei de a doua veniri a Sa ˗ cea întru putere şi slavă, când va şi judeca lumea.

Pentru bisericile care au ca ocrotitor pe Sfântul Ilie (aşa cum este şi biserica la care slujesc, cunoscută de ieşeni cu numele Talpalari), există, dincolo de harul pe care-l poate revărsa Dumnezeu asupra enoriaşilor sau asupra monahilor ocrotiţi de rugăciunile acestui proroc unic, şi un mic neajuns, o nemângâiere, dacă-i putem spune aşa. Anume aceea că ei nu pot avea acces la niciun fel de sfinte moaşte (trupul său fiind ridicat la cer) sau relicve sfinte ale acestui sfânt care-i ocroteşte.
Până şi de la Maica Domnului ne-a rămas binecuvântatul său brâu spre mângâierea şi întărirea multora.

Dar acest inconvenient este cu mult depăşit de un aspect asupra căruia reflectăm extrem de rar (sau deloc).
Aşa cum aminteam la începutul articolului, Sfântul Ilie va veni înapoi pe pământ, înainte de sfârşitul lumii. El va predica vreme de trei ani şi jumătate înainte de a fi ucis.
Nu e deloc greu de imaginat că, în tot acest interval de timp, Sfântul Ilie ar putea alege să intre în bisericile care îl au drept ocrotitor.

Care părinţi, intrând într-o localitate în care ştiu că se află şi o parte dintre copiii lor, nu ar merge să-i viziteze pe aceştia? Cine ar avea o inimă atât de rece încât să treacă prin acel loc fără ca să-i salute măcar pe cei cărora li se acordă respectul şi cinstea fireşti a se acorda unor părinţi?
Aşadar, nu e greu de presupus că şi Sfîntul Ilie, mai ales că va avea misiunea de a predica adevărata credinţă şi pe adevăratul Dumnezeu, va face un astfel de gest, întâlnindu-se cu propriii săi „copii”.

Despre momentul în care s-ar putea întâmpla acest lucru, nu ştim nimic precis, întrucât sfârşitul lumii poate surveni în orice moment, atunci când voieşte Dumnezeu.
Adică, se poate petrece şi peste multe sute de ani, dar şi peste doar câţiva ani…

Articolul integral semnat de Pr. Constantin Sturzu, cu titlul ”O întâlnire cu Sfântul Ilie”, poate fi citit pe Doxologia.ro

Apocalipsa 11, 3-13
3. Şi voi da putere celor doi martori ai mei şi vor prooroci, îmbrăcaţi în sac, o mie două sute şi şaizeci de zile.
4. Aceştia sunt cei doi măslini şi cele două sfeşnice care stau înaintea Domnului pământului.
5. Şi dacă voieşte cineva să-i vatăme, foc iese din gura lor şi mistuieşte pe vrăjmaşii lor; şi dacă ar voi cineva să-i vatăme, acela trebuie ucis.
6. Aceştia au putere să închidă cerul, ca ploaia să nu plouă în zilele proorociei lor, şi putere au peste ape să le schimbe în sânge şi să bată pământul cu orice fel de urgie, ori de câte ori vor voi.
7. Iar când vor isprăvi cu mărturia lor, fiara care se ridică din adânc va face război cu ei, şi-i va birui şi-i va omorî.
8. Şi trupurile lor vor zăcea pe uliţele cetăţii celei mari, care se cheamă, duhovniceşte, Sodoma şi Egipt, unde a fost răstignit şi Domnul lor.
9. Şi din popoare, din seminţii, din limbi şi din neamuri vor privi la trupurile lor trei zile şi jumătate şi nu vor îngădui ca ele să fie puse în mormânt.
10. Iar locuitorii de pe pământ se vor bucura de moartea lor şi vor fi în veselie şi îşi vor trimite daruri unul altuia, pentru că aceşti doi prooroci au chinuit pe locuitorii de pe pământ.
11. Şi după cele trei zile şi jumătate, duh de viaţă de la Dumnezeu a intrat în ei şi s-au ridicat pe picioarele lor şi frică mare a căzut peste cei ce se uitau la ei.
12. Şi din cer au auzit glas puternic, zicându-le: Suiţi-vă aici! Şi s-au suit la cer, în nori, şi au privit la ei duşmanii lor.
13. Şi în ceasul acela s-a făcut cutremur mare şi a zecea parte din cetate s-a prăbuşit şi au pierit în cutremur şapte mii de oameni, iar ceilalţi s-au înfricoşat şi au dat slavă Dumnezeului cerului. (http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=4&cap=11)

Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul – film artistic dublat în română (1h 30min)

Elldor.Info

Comentarea e interzisă

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!