Elldor.Info

Agenţie de presă şi ziar online

Boris Vieru: „Trâmbiţa va suna şi morţii vor învia”

Publicat 19:55 | 05 mai 2019 // Radar, Spiritualitate // 913 vizualizări

Notă: Boris Vieru (02.07.1957 – 19.02.2019) își crease pe Facebook rubrica „Tableta Ortodoxă”. Textul de mai jos l-a publicat la 4 februarie 2017, împreună cu o lecție video a profesorului A.I. Osipov.   

Tableta Ortodoxă

 „Trâmbiţa va suna şi morţii vor învia”

Boris Vieru

A.I. Osipov: Omul a fost creat de Dumnezeu cu o putere mai mare decât a îngerilor.

Este prima afirmație de asemenea anvergură a profesorului, teologului și apologetului A.I. Osipov. De aceea a și venit Iisus către „oaia cea pierdută”, Omul, săvârșind cu de la sine putere, prin Duhul Sfânt și Fecioara Maria, Întruparea Sa. El, a doua persoană din Sfânta Treime, se naște om, alcătuit fizic din carne, oase, sânge, inimă etc., etc. Era sângele Lui la Răstignire, nu era sângele unui om chipurile întrupat.

Boris Vieru, 18 decembrie 2016

Omul nu se poate atinge nici cu o iotă de libertatea sa proprie, spune Dumnezeu despre Om. Ne dă astfel o Lege neclintită, veșnică. Mai mult, Însuși Dumnezeu nu se atinge de Libertatea Omului. Despre care libertate vorbește Dumnezeu? Despre libertatea interioară a omului de a alege Binele ori Răul, Lumina sau Întunericul, Dragostea sau Ura.

Trag concluzia următoare: Vicleanul și dușmanul dintotdeauna al Omului a născocit o întreagă doctrină  privitoare la Drepturile omului… Toate aceste „drepturi” sunt incluse în legi și decrete, inclusiv dreptul de a fi sodomit, dar lipsește cu desăvârșire dreptul omului la viață, care se naște prunc din femeie, nu din eprubetă; precum și dreptul la credința ortodoxă, care prefigurează dreptul omului la Veșnicie. Însuși Iisus Hristos ne-a spus că oamenii sunt ființe veșnice, sunt făpturi eterne, nesupuse încercărilor prin care trecem acum. Suntem întocmai cum era Iisus, Omul, după Învierea Sa și avem aceleași calități, potențialmente.

***

Taină mare este Veșnicia, dată nouă de Dumnezeu. Oamenii viețuiesc în Timp. După moarte, Timpul nu mai este. 

„Вечность – это не бесконечность.” – A.I. Osipov. Veșnicia nu este infinitul, adică nu este un timp „fără sfârșit”.

***

Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel

Capitolul 15

42.    Aşa este şi învierea morţilor: Se seamănă (trupul) întru stricăciune, înviază întru nestricăciune;

43.    Se seamănă întru necinste, înviază întru slavă, se seamănă întru slăbiciune, înviază întru putere;

44.    Se seamănă trup firesc, înviază trup duhovnicesc. Dacă este trup firesc, este şi trup duhovnicesc.

45.    Precum şi este scris: „Făcutu-s-a omul cel dintâi, Adam, cu suflet viu; iar Adam cel de pe urmă cu duh dătător de viaţă”;

46.    Dar nu este întâi cel duhovnicesc, ci cel firesc, apoi cel duhovnicesc.

47.    Omul cel dintâi este din pământ, pământesc; omul cel de-al doilea este din cer.

48.    Cum este cel pământesc, aşa sunt şi cei pământeşti; şi cum este cel ceresc, aşa sunt şi cei cereşti.

49.    Şi după cum am purtat chipul celui pământesc, să purtăm şi chipul celui ceresc.

50.    Aceasta însă zic, fraţilor: Carnea şi sângele nu pot să moştenească împărăţia lui Dumnezeu, nici stricăciunea nu moşteneşte nestricăciunea.

51.    Iată, taină vă spun vouă: Nu toţi vom muri, dar toţi ne vom schimba,

52.    Deodată, într-o clipeală de ochi la trâmbiţa cea de apoi. Căci trâmbiţa va suna şi morţii vor învia nestricăcioşi, iar noi ne vom schimba.

53.    Căci trebuie ca acest trup stricăcios să se îmbrace în nestricăciune şi acest (trup) muritor să se îmbrace în nemurire.

54.    Iar când acest (trup) stricăcios se va îmbrăca în nestricăciune şi acest (trup) muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci va fi cuvântul care este scris: „Moartea a fost înghiţită de biruinţă.

55.    Unde îţi este, moarte, biruinţa ta? Unde îţi este, moarte, boldul tău?”.

56.    Şi boldul morţii este păcatul, iar puterea păcatului este legea.

57.    Dar să dăm mulţumire lui Dumnezeu, Care ne-a dat biruinţa prin Domnul nostru Iisus Hristos!

58.    Drept aceea, fraţii mei iubiţi, fiţi tari, neclintiţi, sporind totdeauna în lucrul Domnului, ştiind că osteneala voastră nu este zadarnică în Domnul.

Comentarea e interzisă

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!