Elldor.Info

Agenţie de presă şi ziar online

Preşedinţia aşteaptă noi pretendenţi, până la 12 ianuarie 2012

Publicat 17:14 | 29 dec. 2011 // Politică, Republica Moldova // 1.396 vizualizări

Comisia specială de desfăşurare a alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova informează că propunerile de înaintare a candidaţilor pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova pot fi prezentate, în temeiul articolului 78 din Constituţia Republicii Moldova şi articolului 5 din Legea cu privire la procedura de alegere a Preşedintelui Republicii Moldova, până la data de 12 ianuarie 2012.

Comisia specială va primi în audiență potențialii candidați și va recepționa dosarele acestora, respectând următorul grafic:
29 decembrie 2011 – 11 ianuarie 2012, în zilele lucrătoare, de la ora 14:00 până la ora 17:00;
12 ianuarie 2012, de la ora 8:00 până la ora 19:00,
la adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 162, biroul 1711 (tel. de contact: 233326).

Candidatura pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova poate fi propusă de către:
persoana care îşi înaintează propria candidatură susţinută de cel puţin 15 deputaţi;
un grup de cel puţin 15 deputaţi.

Propunerea candidaturii pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, semnată de toţi deputaţii care o susţin, va fi prezentată Comisiei speciale cel târziu cu 3 zile înainte de ziua alegerilor şi va fi însoţită de următoarele documente:
consimţământul scris al candidatului şi certificatul lui de sănătate,
eliberat de instituţia medicală abilitată;
declaraţia despre toate veniturile candidatului din anii 2010-2011;
datele biografice ale candidatului (curriculum vitae);
copia buletinului de identitate.

Actele-model ce urmează a fi prezentate Comisiei speciale de către potențialii candidaţi sunt plasate pe site-ul Parlamentului.

Propunerea candidaturii, însoţită de toate actele necesare, se prezintă pentru verificare Comisiei speciale, de către candidat şi/sau unul dintre cei 15 deputaţi care au semnat întru susținerea acestuia. Comisia va recepţiona spre examinare doar dosarele candidaților care au prezentat tot setul de acte solicitate în conformitate cu legislația în vigoare.

Elldor Info relevă că Parlamentul a fixat alegerile prezidenţiale repetate pentru 15 ianuarie 2012. Preşedintele interimar Marian Lupu a anunţat că, de această dată, nu va mai candida la funcţia supremă în stat.

Elldor.Info

Din Constituţia Republicii Moldova:

Capitolul V

PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

Articolul 77

Preşedintele Republicii Moldova, şeful statului

(1) Preşedintele Republicii Moldova este şeful statului.

(2) Preşedintele Republicii Moldova reprezintă statul şi este garantul suveranităţii, independenţei naţionale, al unităţii şi integrităţii teritoriale a ţării.

Articolul 78

Alegerea Preşedintelui

(1) Preşedintele Republicii Moldova este ales de Parlament prin vot secret.

(2) Poate fi ales Preşedinte al Republicii Moldova cetăţeanul cu drept de vot care are 40 de ani împliniţi, a locuit sau locuieşte permanent pe teritoriul Republicii Moldova nu mai puţin de 10 ani şi posedă limba de stat.

(3) Este ales candidatul care a obţinut votul a trei cincimi din numărul deputaţilor aleşi. Dacă nici un candidat nu a întrunit numărul necesar de voturi, se organizează al doilea tur de scrutin între primii doi candidaţi stabiliţi în ordinea numărului descrescător de voturi obţinute în primul tur.

(4) Dacă şi în turul al doilea nici un candidat nu va întruni numărul necesar de voturi, se organizează alegeri repetate.

(5) Dacă şi după alegerile repetate Preşedintele Republicii Moldova nu va fi ales, Preşedintele în exerciţiu dizolvă Parlamentul şi stabileşte data alegerilor în noul Parlament.

(6) Procedura de alegere a Preşedintelui Republicii Moldova este stabilită prin lege organică.

[Art.78 în redacţia Legii nr.1115-XIV din 05.07.2000]

Articolul 79

Validarea mandatului şi depunerea jurămîntului

(1) Rezultatul alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova este validat de Curtea Constituţională.

(2) Candidatul a cărui alegere a fost validată depune în faţa Parlamentului şi a Curţii Constituţionale, cel tîrziu la 45 de zile după alegeri, următorul jurămînt:

“Jur să-mi dăruiesc toată puterea şi priceperea propăşirii Republicii Moldova, să respect Constituţia şi legile ţării, să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a Moldovei”.

Comentarea e interzisă

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!