Elldor.Info

Agenţie de presă şi ziar online

Sfânta Parascheva, ocrotitoarea Moldovei (14/27 octombrie)

Publicat 22:45 | 13 oct. 2012 // Radar, Spiritualitate // 1.918 vizualizări

Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iaşi, „ocrotitoarea Moldovei” şi protectoare în toate ţările ortodoxe din Balcani, este sărbătorită la 14 octombrie conform calendarului bisericesc ortodox de stil nou şi la 27 octombrie după calendarul bisericesc de stil vechi.

Sfânta Parascheva s-a născut în 1025, în Epivat (azi Boiadoş), în Tracia, pe ţărmul Mării Marmara, în apropiere de Constantinopol (azi Istanbul), pe atunci capitala Imperiului Bizantin.

Părinţii ei erau oameni de neam bun şi credincioşi, râvnitori spre cele sfinte şi destul de înstăriţi.

Îndrumată de Duhul Sfânt, foarte tânăra Parascheva – o adolescentă de 15-16 ani – şi-a părăsit părinţii şi „frumuseţea acestei lumi” şi s-a retras „în adâncul pustiei”.

În timpul vieţii ea a fost admirată pentru frumuseţea exterioară deosebită, dar, mai ales, pentru puritatea şi frumuseţea sufletului.

A trecut la cele veşnice la doar 27 de ani, în Epivat, localitatea în care văzuse lumina zilei şi în care a fost îndrumată de Dumnezeu să se întoarcă.
Ştia şi motivul pentru care o face – să fie înmormântată în pământul ei.

Sfânta Cuvioasă Parascheva şi-a dat sufletul împăcată cu sine, cu oamenii şi cu Dumnezeu. Dar a fost îngropată ca o străină, nimeni neştiind cine era – după ani, oamenii locului n-au recunoscut-o.
Dumnezeu, însă, a dorit s-o proslăvească: trupul Cuvioasei Parascheva a fost găsit neputred şi plin de mireasmă.

Moaştele ei au stat în Biserica „Sfinţii Apostoli” din Epivat vreo două sute de ani, săvârşindu-se multe semne şi minuni în jurul lor. Vestea despre ele s-a răspândit în toată Peninsula Balcanică şi în Asia Mică.
Mulţi credincioşi greci, bulgari şi valahi din aceste locuri se îndreptau spre Epivat pentru a se închina la cinstitele moaşte ale Cuvioasei Parascheva.

Pe urmă, în virtutea evenimentelor istorice şi invaziilor turceşti, moaştele Sfintei s-au păstrat la Tîrnovo, la Belgrad şi la Constantinopol, timp de sute de ani.

Monument al Domnitorului Vasile Lupu la Orhei (basilica.ro)

În anul 1641, după ce binecredinciosul domn Vasile Lupu al Moldovei a plătit toate datoriile către Patriarhia ecumenică din Constantinopol, cârmuitorul ei de atunci, împreună cu membrii Sinodului, au hotărât să-i ofere, drept recunoştinţă, moaştele Cuvioasei Parascheva.

Racla cu cinstitele moaşte a fost transportată cu o corabie pe Marea Neagră, fiind însoţită de trei mitropoliţi greci. Apoi, de la Galaţi, moaştele Sfintei Parascheva au fost transportate la Iaşi.

Din 1641 moaştele Sfintei Parascheva se află la Catedrala Mitropolitană de la Iaşi, prin ele săvârşindu-se nenumărate minuni şi vindecări de boli.

Prima minune este păstrarea intactă a moaştelor – corpul sfintei, deşi a stat sute de ani îngropat în pământ, nu s-a deteriorat deloc.
Moaştele nu au nicio vătămare, deşi de nenumărate ori au fost strămutate dintr-o parte în alta, de la un popor la altul.
Aşezat în raclă, corpul Sfintei Parascheva arată precum cel al unui om viu care doarme.

“Dar pentru ca nimeni dintre cei curioşi şi necredincioşi să nu iscodească trupul ei, prea sfinţii episcopi, cu sfat de obşte, l-au sigilat în decursul anilor într-o îmbrăcăminte albă de fir, peste care au aşezat un voal de fir, i-au pus sub cap o pernă frumos împodobită, pe frunte o cunună de argint, iar pe piept o icoană cu chipul Sfintei Parascheva, pentru sărutare”, explica Arhimandritul Ioanichie Bălan în cartea “Sfintele Moaşte din România”.

Pelerinii sărută racla şi icoana, îşi ating fruntea şi mâna de mâinile sfintei.
Mulţi credincioşi au avut trăiri şi experienţe mistice unice şi absolut deosebite legate de Sfânta Parascheva.

Moaştele Sfintei Parascheva sunt cele mai popularizate în România, la racla ei închinându-se zilnic, într-un pelerinaj continuu, numeroşi  credincioşi.

Sfânta Cuvioasă Parascheva este sărbătorită la 14 octombrie întrucât generalizarea cultului ei s-a făcut, în catedrala mitropolitană din Iaşi, la 14 octombrie 1955. La eveniment au participat mai mulţi ierarhi români, precum şi reprezentanţi ai Bisericilor ortodoxe Rusă şi Bulgară.

Eleonora Lisnic
Elldor.Info

Comentarea e interzisă

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!