Elldor.Info

Agenţie de presă şi ziar online

De ce este atât de important Sfântul Andrei pentru noi, românii

Publicat 10:25 | 30 nov. 2012 // România, Spiritualitate // 1.337 vizualizări

30 noiembrie – Pomenirea Sfântului Apostol Andrei – sărbătoare legală în România

Sfântul Andrei a propovăduit Evanghelia Mântuitorului în ţinutul Dobrogei de astăzi

crestinortodox.ro

Pr. Dumitru Păduraru

Sfântul Apostol Andrei a fost cel care a mărturisit despre Domnul Iisus Hristos: „L-am aflat pe Mesia – care se tâlcuieşte: Hristos”.
El, ucenicul Andrei, este cel care a dus pe fratele său Simon în faţa Domnului Hristos.

Din acest motiv noi numim pe Andrei „Cel Dintâi chemat”, adică a fost primul chemat la misiunea apostoliei şi primul dintre ucenici care a propovăduit învăţăturile Fiului lui Dumnezeu.
Ucenicul Andrei este şi ocrotitorul ţării noastre.

De ce este atât de important Sfântul Andrei pentru noi, românii?
Noi ne putem considera fiii duhovniceşti al celui Dintâi chemat dintre Apostolii Domnului Iisus Hristos. După Înălţare şi Pogorârea Sfântului Duh, Sfântul Andrei a propovăduit Evanghelia Mântuitorului în ţinutul Dobrogei de astăzi – la strămoşii noştri.
Din acest motiv susţinem că noi ca şi popor am apărut în istorie ca români şi creştini în acelaşi timp.

Aşa să ne rugăm: Sfinte Apostole Andrei, ocroteşte-ne şi roagă-te pentru mântuirea sufletelor noastre.

Evanghelia zilei: A doua zi iarăşi stătea Ioan şi doi dintre ucenicii lui. Şi privind pe Iisus, Care trecea, a zis: Iată Mielul lui Dumnezeu!
Şi cei doi ucenici l-au auzit când a spus aceasta şi au mers după Iisus.
Iar Iisus, întorcându-Se şi văzându-i că merg după El, le-a zis: Ce căutaţi?
Iar ei I-au zis: Rabi (care se tâlcuieşte: Învăţătorule), unde locuieşti?
El le-a zis: Veniţi şi veţi vedea.
Au mers deci şi au văzut unde locuia; şi au rămas la El în ziua aceea.
Era ca la ceasul al zecelea.
Unul dintre cei doi care auziseră de la Ioan şi veniseră după Iisus era Andrei, fratele lui Simon Petru. Acesta a găsit întâi pe Simon, fratele său, şi i-a zis: am găsit pe Mesia (care se tâlcuieşte: Hristos). Şi l-a adus la Iisus.
Iisus, privind la el, i-a zis: Tu eşti Simon, fiul lui Iona; tu te vei numi Chifa (ce se tâlcuieşte: Petru).
A doua zi voia să plece în Galileea şi a găsit pe Filip. Şi i-a zis Iisus: Urmează-Mi. Iar Filip era din Betsaida, din cetatea lui Andrei şi a lui Petru. Filip a găsit pe Natanael şi i-a zis: Am aflat pe Acela despre Care au scris Moise în Lege şi proorocii, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret.
Şi i-a zis Natanael: Din Nazaret poate fi ceva bun? Filip i-a zis: Vino şi vezi.
Iisus a văzut pe Natanael venind către El şi a zis despre el: Iată, cu adevărat, israelit în care nu este vicleşug.
Natanael I-a zis: De unde mă cunoşti?
A răspuns Iisus şi i-a zis: Mai înainte de a te chema Filip, te-am văzut când erai sub smochin.
Răspunsu-I-a Natanael: Rabi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti regele lui Israel.
Răspuns-a Iisus şi i-a zis: Pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Mai mari decât acestea vei vedea. (Ioan 1, 35-51)

Sursa: Ziarul Lumina

Comentarea e interzisă

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!