Elldor.Info

Agenţie de presă şi ziar online

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir – 26 octombrie/8 noiembrie

Publicat 23:15 | 08 nov. 2012 // Spiritualitate // 1.472 vizualizări

Moaştele Sfântului Dimitrie se află în biserica sa din Tesalonic, în Grecia

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, fost dregător al cetăţii Tesalonicului, a pătimit moarte mucenicească în timpul împăratului Maximian Galeriu. Datorită binecuvântării lui, Lie, un luptător vestit şi ucigaş de creştini în arenă, a fost ucis de tânărul creştin Nestor, martirizat şi el apoi.

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie a trăit pe vremea împăraţilor Diocleţian (284-305) şi Maximian Galeriu (284-311) şi era fiul dregătorului cetăţii Tesalonicului, botezat în taină de părinţii săi, de frica prigoanei împotriva creştinilor.

Părinţii l-au învăţat, într-o cameră ascunsă a casei lor, toate tainele creştinismului, despre Domnul nostru Iisus Hristos, precum şi milostenia.
Şi aşa a început a lucra într-însul harul lui Dumnezeu.
Ajungând la vârsta cea desăvârşită, părinţii lui s-au dus la Domnul, lăsând pe tânărul Dimitrie moştenitor nu numai al multor averi, ci şi al bunului lor nume.

Împăratul Maximian, auzind de moartea dregătorului Tesalonicului, l-a chemat pe Dimitrie şi, cunoscându-i înţelepciunea, l-a făcut dregător în locul tatălui său.
A fost primit cu mare cinste de cetăţeni, iar el cârmuia cu multă vrednicie poporul, propovăduind pe faţă dreapta credinţă şi aducând pe mulţi la Hristos.

Dar, nu după multă vreme, a cunoscut împăratul că dregătorul Dimitrie este creştin şi s-a mâniat foarte. Drept aceea, întorcându-se biruitor dintr-un război cu sciţii, în anul 306, Maximian a poruncit să se facă praznic în fiecare cetate, în cinstea zeilor, şi a venit împăratul şi în Tesalonic.
Şi, Dimitrie fiind întrebat de sunt adevărate cele auzite despre dânsul, a răspuns cu îndrăzneală, mărturisind că este creştin, şi a defăimat închinarea la idoli.
Atunci împăratul a poruncit să-l închidă în temniţă până la încheierea jocurilor în cinstea venirii sale.

În timpul jocurilor, împăratului i-a plăcut de un luptător vestit, Lie, vandal de neam, înalt, puternic şi înfricoşător la chip, pentru că se lupta cu cei viteji şi ucidea, aruncându-i în suliţe.
Deci, era acolo un tânăr creştin, anume Nestor, cunoscut Sfântului Dimitrie. Acesta, văzând pe Lie ucigând fără cruţare pe oameni, mai cu seamă pe creştini, s-a aprins de râvnă. Şi, vrând să se lupte cu Lie, a alergat mai întâi la Sfântul Dimitrie, în temniţă, cerând de la dânsul rugăciuni şi binecuvântare ca să-l poată birui pe acel ucigaş de oameni. Şi, însemnându-l cu semnul Crucii pe frunte, Sfântul i-a zis: „Du-te! Şi pe Lie vei birui şi pe Hristos vei mărturisi!”

Deci, intrând în luptă cu Lie, Nestor a strigat: „Dumnezeul lui Dimitrie, ajută-mi!” Şi îndată, aruncându-l pe Lie în ascuţişul suliţelor, acela şi-a dat sufletul.
Şi s-a întristat împăratul de moartea lui Lie. Aflând însă că Sfântul Dimitrie este cel care l-a îndemnat pe Nestor să se lupte cu Lie, împăratul a trimis ostaşii, poruncindu-le să-l străpungă cu suliţele pe sfântul, în temniţă, pentru că a fost pricina morţii lui Lie.
Ostaşii au mers la temniţă, unde l-au găsit pe sfânt rugându-se, iar când s-au apropiat să-l străpungă cu suliţele, sfântul şi-a ridicat mâna dreaptă, primind prima însuliţare în coastă, asemenea Mântuitorului.

Ucis de ostaşi, marele Dimitrie şi-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu.
A doua zi, din porunca împăratului, s-a tăiat capul şi Sfântului Nestor.

Moaştele Sfântului Dimitrie, izvorâtoare de mir, au săvârşit multe minuni şi preaslăvite tămăduiri. Ele se află şi astăzi în biserica sa din Tesalonic, în Grecia.

Diac. George Aniculoaie
Ziarul Lumina

Comentarea e interzisă

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!