Elldor.Info

Agenţie de presă şi ziar online

Bucurie pentru Vladimir Voronin: CC a declarat neconstituţională interzicerea simbolurilor comuniste

Publicat 22:06 | 04 iun. 2013 // Politică, Radar, Republica Moldova // 997 vizualizări

Curtea_Constitutionala-Republica-Moldova-sediulCurtea Constituţională (CC) a Republicii Moldova a pronunţat marţi, 4 iunie, o decizie ce repune în legalitate utilizarea în scopuri politice a simbolurilor comuniste.
Deputatul comunist Artur Reşetnicov a comentat cu satisfacţie că CC i-a pus la punct “pe cei care au încălcat Constituţia”.

CC a declarat neconstituţională Legea adoptată de Parlament la 12 iulie (intrată în vigoare la 1 octombrie 2012) “pentru completarea unor acte legislative referitoare la interzicerea simbolurilor regimului comunist totalitar şi a promovării ideologiilor totalitare”.
Respectivele modificări legislative, propuse de Mihai Ghimpu, liderul PL, au fost adoptată cu voturile a 53 de deputaţi din AIE.
Mai simplu, prin respectiva lege au fost interzise secera şi ciocanul, pe care şi le asumase ca simboluri Partidul Comuniştilor din Republica Moldova (PCRM), condus de Vladimir Voronin.

CC a fost sesizată de deputaţi comunişti, care au pretins în special că “prevederile Legii contestate aduc atingere libertăţii de exprimare şi de asociere”, cu încalcarea mai multor articole din Constituţie.

Dintre cei 6 judecători ai CC, doar 4 au participat la judecarea sesizării (preşedintele CC, Alexandru Tănase, Aurel Băieşu, Igor Dolea, Petru Railean), doi magistraţi aflându-se în deplasare.
Totodată, la hotărârea CC există o opinie separată parțial concordantă a judecătorului Igor Dolea și o opinie separată disidentă a judecătorului Alexandru Tănase, preşedintele Curţii.

CC şi-a argumentat decizia în felul următor: “Audiind argumentele părţilor şi explicaţiile experţilor, examinând materialele dosarului, Curtea a decis să se ralieze opiniei comune exprimate de Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Veneţia) și Biroul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) în Memoriul Amicus Curiae transmis la 11 martie 2013 la solicitarea Curţii Constituţionale.

În particular, Curtea a reţinut că reglementarea utilizării unor simboluri, inclusiv interzicerea acestora, şi contracararea promovării ideologiilor totalitare constituie apanajul Parlamentului.

În acelaşi timp, în măsura în care asemenea reglementări riscă să aducă atingere unor drepturi şi libertaţi fundamentale, este necesar să se asigure claritatea, necesitatea şi proporţionalitatea acestora.

Curtea a reţinut că, în prezenta cauză, dispoziţiile contestate urmăresc un obiectiv legitim. Cu toate acestea, normele contestate nu corespund cerinţelor de claritate şi previzibilitate.

Pentru acest motiv, Curtea a conchis că normele contestate nu corespund normelor constituţionale în partea ce ţine de testul calităţii legii”.

Elldor.Info

Elldor_Info-Avansam

Comentarea e interzisă

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!