Elldor.Info

Agenţie de presă şi ziar online

Fuga lui Iisus din propria ţară

Publicat 15:55 | 28 dec. 2013 // Accente Info, Racursiu, Radar, Spiritualitate // 1.011 vizualizări

“Iar eu pot să învăt cel puţin trei lucruri de la un copil: cum să văd frumuseţea în orice, cum să iubesc curat îmbrăţişând pe toţi şi cum să mă bucur din nimic.”

fuga-lui-Iisus-Maria-Iosif-in-EgiptEvanghelia Duminicii după Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos
(Fuga în Egipt)

Arhim. Siluan Vişan

În prima Duminică după Naşterea Domnului, Biserica ne aduce aminte de fuga în Egipt a lui Iisus. Oare întâmplător?…

Încă de la începutul prezenţei Lui pe acest pământ nu a avut parte de acceptare, nici măcar de îngăduinţă. Până în ultima clipă I-au stat împotriva învăţaţii şi conducătorii poporului, până în ultima clipă a trebuit să dea socoteală pentru vindecări, pentru învăţătură, pentru că este Fiul lui Dumnezeu care a venit în lume “pentru noi, oamenii, şi a noastră mântuire”.

Sfântul Iosif “sculându-se noaptea, a luat Pruncul şi pe Maica Lui şi a plecat în Egipt…” (vers. 14) si astfel începe prigoana împotriva Domnului şi credincioşilor Lui! Începând cu Irod şi până la aleşii sau “luminaţii” zilelor noastre, Îl prigonesc căutând orice mijloc de a şterge din inima şi sufletele oamenilor până şi cel mai mic gând sau sentiment pentru Dumnezeu.

Irod porunceşte uciderea pruncilor, iar numărul lor ajunge la 14.000… şi încă o profeţie este împlinită: “Glas în Rama s-a auzit, plângere şi tânguire multă; Rahela îşi plânge copiii…”.
Fără nicio îndoială, este o cruzime cu greu de acceptat!
Şi mulţi gândesc: “cum de a îngăduit Dumnezeu aşa ceva?”…
Nu ştiu cum ar fi putut Domnul să salveze aceşti copii, dar ştiu că aceştia au ajuns Sfinţi!
14.000 de prunci, 14.000 de glasuri îngereşti ce se roagă pentru noi!
Dacă conducatorii acestei lumi strâng armate pentru a nimicii pe inamicii lor, iată că Dumnezeu strânge “armate” de Sfinţi pentru a ajuta pe poporul Său.

Nu ştiu dacă istoria se repetă sau continuă, nu ştiu dacă noi într-adevăr realizăm marea Taină Dumnezeiască la care suntem părtaşi.
Dar ştiu că Pruncul este începutul mântuirii noastre, copilul este chipul nevinovăţiei şi al iubirii, iar eu pot să învăt cel puţin trei lucruri de la un copil: cum să văd frumuseţea în orice, cum să iubesc curat îmbrăţişând pe toţi şi cum să mă bucur din nimic.

“După plecarea magilor, iată îngerul Domnului se arătă în vis lui Iosif, zicând: Ridică-te, ia Pruncul şi pe Mama Lui, fugi în Egipt şi stai acolo până ce-ţi voi spune, fiindcă Irod va căuta Pruncul ca să-L ucidă.
Iar el, ridicându-se, a luat noaptea Pruncul şi pe Mama Lui şi au plecat în Egipt.
Şi au stat acolo până la moartea lui Irod, ca să se împlinească cuvântul spus de Domnul prin proorocul: „Din Egipt am chemat pe Fiul Meu”.
Iar când Irod a văzut că a fost amăgit de magi, s-a mâniat foarte tare şi, trimiţând, a ucis pe toţi pruncii care erau în Betleem şi în toate hotarele lui, de doi ani şi mai în jos, după timpul pe care îl aflase de la magi.
Atunci s-a împlinit ceea ce se spusese prin Ieremia Proorocul: „Glas în Rama s-a auzit, plângere şi tânguire multă; Rahela îşi plânge copiii şi nu voieşte să fie mângâiată, pentru că nu mai sunt”.
După moartea lui Irod, iată că îngerul Domnului s-a arătat în vis lui Iosif, în Egipt, şi i-a zis: Ridică-te, ia Pruncul şi pe Mama Lui şi mergi în pământul lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viaţa Pruncului.
Iosif, ridicându-se, a luat Pruncul şi pe Mama Lui şi au venit în pământul lui Israel.
Şi auzind că domneşte Arhelau în Iudeea, în locul lui Irod, tatăl său, Iosif s-a temut să meargă acolo şi, luând poruncă în vis, s-a dus în părţile Galileii. Şi, venind, a locuit în oraşul numit Nazaret, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin prooroci, că Nazarinean Se va chema”. (Mt. 2, 13-23)

Fragment preluat de pe CrestinOrtodox.ro

Elldor_Info-Avansam

Comentarea e interzisă

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!