Elldor.Info

Agenţie de presă şi ziar online

„De veţi cunoaşte adevărul, adevărul vă va face liberi!“

Publicat 05:06 | 17 mai 2014 // Racursiu, Spiritualitate // 1.161 vizualizări
Vilhelm (Vasili) Kotarbinski, vlsobor.com

Vilhelm (Vasili) Kotarbinski, vlsobor.com

Pr. Dumitru Păduraru

Se vorbeşte astăzi mult despre libertate şi adevăr, dar parcă discursul celor care se erijează în aducători de libertate şi posesori ai adevărului sună tot mai găunos şi mai fals.

În numele libertăţii am ajuns asemenea sclavilor, în numele adevărului am ajuns să ne minţim până şi propria conştiinţă.

În fragmentul evanghelic de astăzi, Domnul Iisus Hristos oferă celor din jurul Său o profundă lecţie despre libertate: „Cel ce face păcatul este rob al păcatului şi, de veţi cunoaşte adevărul, adevărul vă va face liberi“.

Deci, cel care face un păcat nu mai este liber şi nu mai trăieşte în adevăr. Fiind robii păcatelor, suntem departe de idealul libertăţii.

Mai grav este atunci când avem impresia că libertatea are gustul păcatului. Păcatul ne robeşte, ne subjugă, ne schimonoseşte interior, până ajungem să nu mai putem deosebi binele de rău, minciuna de adevăr, iadul de rai.

Sfântul Atanasie cel Mare spune aşa: „Păcatul îl împiedică pe Dumnezeu să strălucească în noi!“.

Evanghelia zilei

Deci zicea Iisus către iudeii care crezuseră în El: Dacă veţi rămâne în cuvântul Meu, sunteţi cu adevărat ucenici ai Mei; şi veţi cunoaşte adevărul, iar adevărul vă va face liberi.

Ei însă I-au răspuns: Noi suntem sămânţa lui Avraam şi nimănui niciodată n-am fost robi. Cum zici Tu că: Veţi fi liberi?

Iisus le-a răspuns: Adevărat, adevărat vă spun: Oricine săvârşeşte păcatul este rob al păcatului. Iar robul nu rămâne în casă în veac; Fiul însă rămâne în veac. Deci, dacă Fiul vă va face liberi, liberi veţi fi într-adevăr. Ştiu vă sunteţi sămânţa lui Avraam, dar căutaţi să Mă omorâţi, pentru că cuvâtul Meu nu încape în voi. Eu vorbesc ceea ce am văzut la Tatăl Meu, iar voi faceţi ceea ce aţi auzit de la tatăl vostru.

Ei au răspuns şi I-au zis: Tatăl nostru este Avraam.

Iisus le-a zis: Dacă aţi fi fiii lui Avraam, aţi face faptele lui Avraam. Dar voi acum căutaţi să Mă ucideţi pe Mine, Omul care v-am spus adevărul pe care l-am auzit de la Dumnezeu. Avraam n-a făcut aceasta. Voi faceţi faptele tatălui vostru.

Zis-au Lui: Noi nu ne-am născut din desfrânare. Un tată avem: pe Dumnezeu.

Le-a zis Iisus: Dacă Dumnezeu are fi Tatăl vostru, M-aţi iubi pe Mine, căci de la Dumnezeu am ieşit şi am venit. Pentru că n-am venit de la Mine însumi, ci El M-a trimis. Ioan 8, 31-42

Ziarul Lumina

Elldor_Info-Avansam

Comentarea e interzisă

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!