Elldor.Info

Agenţie de presă şi ziar online

Visele provin din trei surse, iar cele profetice și premonitorii sunt foarte rare

Publicat 01:26 | 18 nov. 2017 // Accente Info, Radar, Spiritualitate // 1.159 vizualizări

Cer-nori-poarta-visVisele, la fel ca gândurile și dorințele, apar din trei surse: de la Dumnezeu (mai spunem că sunt de la Îngerul Păzitor), de la firea omului și de la demoni.

Sfatul sfinților părinți este să nu ne încredem deloc în vise, să nu le dăm atenție, chiar dacă unele se adeveresc.

S-a întâmplat ca și monahi cu experiență să fie înșelați de vise care se împlineau (ei obișnuindu-se astfel să se încreadă total în ele), urmate de o serie de vise mincinoase, din cauza cărora au ajuns în mari rătăciri și suferințe.

Cele mai multe vise, majoritatea covârșitoare, sunt generate de gânduri, temeri, dorințe, patimi, întâmplările trăite peste zi, constatau Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Ioan Scărarul, Sfântul Isaac Sirul ș.a.

Teologul și profesorul rus Aleksei Ilici Osipov (video) este de părere că visele provenite de la noi înșine se împart, la rândul lor, în două categorii: cele care decurg din starea sufletului (gânduri, temeri, dorințe, patimi, întâmplări) și cele premonitorii, întrucât omul, creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, a fost înzestrat și cu însușirea de a prevedea, de a intui evenimentele viitoare.
Și profesorul A.I. Osipov avertizează, însă, că omul care începe să se conducă de vise, după ce i s-au adeverit câteva, riscă să cadă într-o mare capcană.

Monahul Evagrie Ponticul scria că somnul fără vise este un semn bun: ”Dacă mișcările firești ale trupului nu sunt însoțite în timpul somnului de plăsmuiri înseamnă că sufletul este într-o stare de sănătate îndeajuns de bună. Dacă apar plăsmuiri, e semn de sănătate șubredă. Dacă plăsmuirile se înfățișează în chip nelămurit, socotește că e semnul unei patimi mai vechi, iar dacă sunt deslușite – rana este proaspătă.”.

De asemenea, Evagrie Ponticul explica deosebirea dintre visele ce provin de la ”partea poftitoare a sufletului” și cele generate de ”partea pătimașă”:
”Atunci când în plăsmuirile somnului demonii atacă partea poftitoare, făcându-ne să vedem întruniri ale prietenilor, ospețe ale rubedeniilor, cete de femei și felurite priveliști ațâțătoare de plăcere, și dacă noi primim bucuroși aceste vedenii, înseamnă că partea aceasta a sufletului nostru este bolnavă și că patima e bine înfiptă.
Când, pe de altă parte, demonii ne tulbură partea pătimașă, silindu-ne să apucăm pe drumuri primejdioase, făcând să apară în fața noastră oameni înarmați, fiare veninoase sau sălbăticiuni, și dacă noi, înfricoșați de aceste drumuri și urmăriți de aceste fiare și de acești oameni, o luăm la fugă, atunci se cuvine să ne îngrijim de partea pătimașă și, chemându-l pe Hristos în vegherile noastre să ne folosim de leacurile pomenite mai înainte”. (“Evagrie Ponticul. Scrieri alese”, Ed. Herald, pag. 46-47)

Visele insuflate de demoni au scopul să ne îngrozească, să ne tulbure sufletul, să ne afecteze relațiile cu alți oameni – după ele ne trezim cu un sentiment de neliniște. Tot din această categorie fac parte și visele înșelătoare – “vrăjmașul îi inspiră omului o anumită dulceață amestecată cu slava deșartă”, explica Sfântul Siluan Athonitul. După asemenea vise începem să ne credem mai buni și mai curați decât suntem.

Doar o mică parte din visele noastre sunt de la Dumnezeu (de la îngeri, sfinți). Visele din această categorie ne atrag atenția asupra greșelilor, ne îndeamnă către o viață mai curată sau pot fi încurajări pentru luarea unei decizii, avertismente care ne ajută să evităm anumite întâmplări nefaste.
Această categorie de vise este însoțită de un sentiment de liniște și de dorința de a ne apropia mai mult de Dumnezeu, de a ne curăți de patimi. Dar și o asemenea stare de seninătate și liniște trebuie analizată cu discernământ.

Sfântul Siluan Athonitul avertiza: “Părinții zic că sufletul simte tulburare dacă o vedenie e pricinuită de vrăjmașul. Dar numai sufletul smerit și care nu se socotește pe sine vrednic de vedenii simte tulburare sau frică la lucrarea vrăjmașului. Omul mândru și căzut în slava deșartă nu poate încerca nici frică, nici tulburare, fiind¬că el vrea să aibă vedenii și se socotește pe sine vrednic de aceasta. De aceea, vrăjmașul îl înșală ușor.”.

Sfântul Ignatie Briancianinov constata că visele de la Dumnezeu au o putere de convingere atât de mare, încât omul nu le poate confunda cu visele din celelalte două categorii: “Visele trimise de Dumnezeu poartă în ele însele o nebiruită putere de convingere. Această putere de convingere este de înțeles în ceea ce-i privește pe sfinții lui Dumnezeu, însă de neatins pentru cei aflați în lupta cu patimile.”.

Sfântul Ignatie Briancianinov atenționa: „Celor ce au sporit în părerea de sine, demonii încep să li se arate în chip de îngeri de lumină, în chip de mucenici și preacuvioși, chiar și în chipul Maicii lui Dumnezeu și al lui Hristos Însuși, fericesc petrecerea lor, le făgăduiesc cununile cerești, ridicându-i prin aceasta la înălțimea părerii de sine și a trufiei. Această înălțime este, totodată, și prăpastia pierzării. Trebuie să știm și iarăși să știm că în starea noastră, neînnoită încă prin har, nu suntem în stare să vedem alte vise în afară de cele alcătuite de aiurarea sufletului și de bârfirea demonilor.”.

Sf. Ignatie Briancianinov mai aduce în sprijinul constatărilor sale concluziile Sfântului Ioan Scărarul: ”Demonii se prefac deseori în ingeri de lumină și în chipuri de mucenici și ne arată pe aceia venind la noi în vise. Iar când ne deșteptăm, ne afundă în bucurie și înălțare. Dar acesta să-ți fie semnul înșelării: îngerii ne arată muncile, judecata și moartea, iar odată treziți, ne umplem de cutremur și tânguire. Când începem să ne plecăm în vis dracilor, ei vor începe să-și bată joc de noi și când suntem treji. Cel ce crede viselor este cu totul neîncercat. Iar cel ce nu crede nici unora, este cu adevărat filosof. Crede numai viselor care-ți vestesc ție chinuri și judecată. Dar dacă acestea îți pricinuiesc deznădejde, și ele sunt de la draci”.

Trei patimi ale omului de la care pornesc toate relele: lăcomia pântecului, iubirea de arginți şi căutarea laudelor

Eleonora Lisnic
Elldor.Info

 

Comentarea e interzisă

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!