Elldor.Info

Agenţie de presă şi ziar online

Sufletul are trei părți: rațiunea, iuțimea și pofta

Publicat 01:36 | 09 ian. 2018 // Accente Info, Racursiu, Radar, Spiritualitate // 1.068 vizualizări

6. Eu am zis: „Dumnezei sunteţi şi toţi fii ai Celui Preaînalt”.
7. Dar voi ca nişte oameni muriţi şi ca unul din căpetenii cădeţi.
(Psalmul 81)

Părintele Ilie Cleopa:

Sufletul nostru are trei părți:
partea rațională, este deasupra sânului stâng până la furca pieptului;
partea mânioasă, este în mijlocul inimii, și
partea poftitoare, care este din mijlocul inimii până la buric.

Toate aceste trei părți ale sufletului nostru au virtuțile lor, patimile și visele lor. Trebuie să le cunoști care sunt din partea rațională, care din partea mânioasă sau din partea poftitoare.

***

Omului i-a dat suflet cu simțiri, i-a dat și pricepere, i-a dat și minte și l-a făcut și dumnezeu, dar nu după ființă, ci după dar, căci spune la psalmi: Eu am zis: Dumnezei sunteți și toți fii ai Celui Preaînalt (81, 6).

Sfântul Ioan Damaschin:

Sufletul este o substanţă vie, simplă, necorporală, prin natura sa, invizibilă ochilor trupeşti, nemuritoare, raţională, spirituală, fără de formă; se serveşte de un corp organic şi îi dă acestuia puterea de viaţă, de creştere, de simţire şi de naştere. Nu are un spirit deosebit de el, ci spiritul său este partea cea mai curată a lui. Căci ceea ce este ochiul în trup, aceea este spiritul în suflet.

***

Sufletul având, deci, trei părţi, precum s-a arătat mai înainte (căci trei sunt părţile lui: raţiunea, iuţimea şi pofta, dacă în iuţime este dragoste şi iubire de oameni şi în poftă, curăţie şi neprihănire, raţiunea este luminată; iar dacă în iuţime este ură de oameni şi în poftă desfrânare, raţiunea este întunecată).

Deci, raţiunea atunci este sănătoasă şi cumpătată şi luminată, când are afectele supuse şi contemplă raţiunile făpturilor lui Dumnezeu duhovniceşte (curat) şi e înălţată către fericita şi Sfânta Treime.

Iar iuţimea atunci se mişcă după fire, când iubeşte pe toţi oamenii şi nu are faţă de niciunul dintre ei supărare sau pomenire de rău.

În sfârşit pofta, când a omorât patimile prin smerită cugetare, înfrânare şi neavere, adică a omorât plăcerea trupului, dorinţa după avuţie şi după slava trecătoare şi s-a întors spre dragostea dumnezeiască şi nemuritoare.
Căci pofta spre acestea trei îşi are mişcarea: sau spre plăcerea trupului, sau spre slava deşartă, sau spre câştigarea de avuţie.

Iar prin dorinţa aceasta nesocotită dispreţuieşte pe Dumnezeu şi poruncile lui dumnezeieşti, uită de nobila sa obârşie dumnezeiască, se sălbăticeşte faţă de aproapele, îşi întunecă raţiunea şi n-o mai lasă să privească spre adevăr.

(Fragmente din predicile Părintelui Ilie Cleopa și din lucrările Sf. Ioan Damaschin)

Elldor.Info

Comentarea e interzisă

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!